ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM
Dersin Adı   TARLA ÜRÜNLERİNDE KALİTE ÖZELLİKLERİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 5505335 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr.Eray TULUKCU
Koordinator E-mail eraytulukcu selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Genel olarak Kalite, standart, standardizasyon ve temel analiz yöntemleri üzerinde alt yapı oluşturması.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 0 0 0 0 0 60
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Laboratuvar uygulamaları,Teorik olarak ders anlatımı, Sunumlar
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin tanıtımı, kapsamı ve önemi. Giriş. Arslan, N., Yılmaz, G., Karadağ, Y., 1999. TARLA ÜRÜNLERİNDE STANDARDİZASYON VE DEPOLAMA. Gaziosmanpaşa Üniv. Zir. Fak. Yay., No:13, Tokat. TSE Tarla Ürünleri Standartları
2 Kalite kavramı ve kalitenin oluşumuna etkili olan faktörler. Standart ve standardizasyon tanımları ve kalite ile ilişkileri Arslan, N., Yılmaz, G., Karadağ, Y., 1999. TARLA ÜRÜNLERİNDE STANDARDİZASYON VE DEPOLAMA. Gaziosmanpaşa Üniv. Zir. Fak. Yay., No:13, Tokat. TSE Tarla Ürünleri Standartları
3 TSE ve görevleri. ISO, Coresta vb uluslararası standart hazırlayan kuruluşlar ve amaçları. Standartların hazırlanış yöntemleri Arslan, N., Yılmaz, G., Karadağ, Y., 1999. TARLA ÜRÜNLERİNDE STANDARDİZASYON VE DEPOLAMA. Gaziosmanpaşa Üniv. Zir. Fak. Yay., No:13, Tokat. TSE Tarla Ürünleri Standartları
4 Örnek alma ve analize hazırlama. Kaliteyi belirlemede yararlanılan analiz yöntemleri Arslan, N., Yılmaz, G., Karadağ, Y., 1999. TARLA ÜRÜNLERİNDE STANDARDİZASYON VE DEPOLAMA. Gaziosmanpaşa Üniv. Zir. Fak. Yay., No:13, Tokat. TSE Tarla Ürünleri Standartları
5 Fiziksel analiz yöntemleri ve kalite açısından önemleri Arslan, N., Yılmaz, G., Karadağ, Y., 1999. TARLA ÜRÜNLERİNDE STANDARDİZASYON VE DEPOLAMA. Gaziosmanpaşa Üniv. Zir. Fak. Yay., No:13, Tokat. TSE Tarla Ürünleri Standartları
6 Nem (Kuru madde) ve kül analizi Arslan, N., Yılmaz, G., Karadağ, Y., 1999. TARLA ÜRÜNLERİNDE STANDARDİZASYON VE DEPOLAMA. Gaziosmanpaşa Üniv. Zir. Fak. Yay., No:13, Tokat. TSE Tarla Ürünleri Standartları
7 1000 dane ağırlığı, hektolitre analizi ve yabancı madde tayini Arslan, N., Yılmaz, G., Karadağ, Y., 1999. TARLA ÜRÜNLERİNDE STANDARDİZASYON VE DEPOLAMA. Gaziosmanpaşa Üniv. Zir. Fak. Yay., No:13, Tokat. TSE Tarla Ürünleri Standartları
8 Ara sınav
9 Kimyasal analiz yöntemleri. Kimyasal bileşimi oluşturan yapıtaşlarının özellikleri ve kalite üzerine etkileri Arslan, N., Yılmaz, G., Karadağ, Y., 1999. TARLA ÜRÜNLERİNDE STANDARDİZASYON VE DEPOLAMA. Gaziosmanpaşa Üniv. Zir. Fak. Yay., No:13, Tokat. TSE Tarla Ürünleri Standartları
10 Protein analizi Arslan, N., Yılmaz, G., Karadağ, Y., 1999. TARLA ÜRÜNLERİNDE STANDARDİZASYON VE DEPOLAMA. Gaziosmanpaşa Üniv. Zir. Fak. Yay., No:13, Tokat. TSE Tarla Ürünleri Standartları
11 Ham yağ analizi Arslan, N., Yılmaz, G., Karadağ, Y., 1999. TARLA ÜRÜNLERİNDE STANDARDİZASYON VE DEPOLAMA. Gaziosmanpaşa Üniv. Zir. Fak. Yay., No:13, Tokat. TSE Tarla Ürünleri Standartları
12 Ekstraksyion metodları Arslan, N., Yılmaz, G., Karadağ, Y., 1999. TARLA ÜRÜNLERİNDE STANDARDİZASYON VE DEPOLAMA. Gaziosmanpaşa Üniv. Zir. Fak. Yay., No:13, Tokat. TSE Tarla Ürünleri Standartları
13 Distilasyon metodları Arslan, N., Yılmaz, G., Karadağ, Y., 1999. TARLA ÜRÜNLERİNDE STANDARDİZASYON VE DEPOLAMA. Gaziosmanpaşa Üniv. Zir. Fak. Yay., No:13, Tokat. TSE Tarla Ürünleri Standartları
14 Diğer analiz yöntemleri Arslan, N., Yılmaz, G., Karadağ, Y., 1999. TARLA ÜRÜNLERİNDE STANDARDİZASYON VE DEPOLAMA. Gaziosmanpaşa Üniv. Zir. Fak. Yay., No:13, Tokat. TSE Tarla Ürünleri Standartları
15 Genel değerlendirme Arslan, N., Yılmaz, G., Karadağ, Y., 1999. TARLA ÜRÜNLERİNDE STANDARDİZASYON VE DEPOLAMA. Gaziosmanpaşa Üniv. Zir. Fak. Yay., No:13, Tokat. TSE Tarla Ürünleri Standartları
16 Final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 2 14
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : 1 14
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 1 6
Ödev : 1 10
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1- Ziraat Mühendisliği mesleki öğretisinin temel dayanağı olan bitkisel üretimde tarla bitkilerini tanımak, öğrenmek, genel anlamda analizler hakkında bilgi edinir. 4
D.Ö.Ç. 2 2- Tıbbi Bitkiler tarımında yetiştirilen ürünlerin tarıma dayalı sanayide değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 3 3- Ulusal ve uluslararası standartlara ve kodekslere uygun ürün elde edilmesi hakkında bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 4 4- Tarla bitkilerle ile ilgili temel analiz yöntemleri hakkında bilgi edinir. 4
D.Ö.Ç. 5 5- Tarla bitkileri alt gruplarında bulunan alanlara ait spesifik analizlere ait bilgi edinir. 4
D.Ö.Ç. 6 6- Kalite, standart ve standardizasyon ile ilgili tanımları kavrar. 4
D.Ö.Ç. 7 7- Tarla bitkiler ve analiz yöntemleri ile ilgili standartların tanıtılması ve yeni standart modelleri oluşturur. 4
D.Ö.Ç. 8 8- Temel analiz yöntemleri hakkında bilgi verebilme yeteneğini kazanır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20