ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
Görev Tanımları

§      GÖR-100        Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı

§      GÖR-200        Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı

§      GÖR-201        Öğrenci İşleri Memuru Görev Tanımı

§      GÖR-202        Personel ve Yazı İşleri Memuru Görev Tanımı      

§      GÖR-203        Muhasebe Tahakkuk Memuru Görev Tanımı

§      GÖR-204        Satın Alma, Taşınır Mal – Kontrol Memuru Görev Tanımı

§      GÖR-205        Genel Evrak Memuru Görev Tanımı

§      GÖR-206        Teknisyen Görev Tanımı

§      GÖR-207        Yardımcı Hizmetli Personel Görev Tanımı

§      GÖR-208        Güvenlik Görevlisi Görev Tanımı

§      GÖR-300        Bölüm Başkanı Görev Tanımı

§      GÖR-301        Öğretim Üyesi - Görevlisi Görev Tanımı

§      GÖR-302        Okutman Görev Tanımı

§      GÖR-303        Uzman Görev Tanımı

§      GÖR-400        Müdür Yardımcısı Görev Tanımı

§      GÖR-500        Yönetim Kurulu Görev Tanımı

§      GÖR-600        Yüksekokul Kurulu Görev Tanımı

§      GÖR-700        Yönetim Temsilcisi Görev Tanımı