BOZKIR MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Öğr.GÖr.Ömer ÖZCAN

Erasmus Koordinatör: Öğr.Gör.Hasan TUTUMLU

Farabi Koordinatör: Öğr.GÖr.Ömer ÖZCAN

Mevlana Koordinatör: Öğr.Gör.Hasan TUTUMLU

AKTS Koordinatör: Öğr.GÖr.Ömer ÖZCAN

Amacı: Bu programın amacı her türlü sağlık kuruluşunda çalışabilecek, bilgisayar kullanımı ve sağlık ekipman kullanımı konusunda yeterli elemanların yetiştirilmesidir. Mezunlar hastanelerin bilgisayar programcılık ve tıbbi cihazların çalıştırılması, öğretilmesi, bakımlarının ve onarımlarının yapılması gibi işlerde istihdam edilebilecektir. Ağırlıklı olarak hastanelerin bilgi işlem ve diğer bilgisayar temelli departmanlarında görevlendirileceklerdir. Programda sağlıkta yeni teknolojiler ve mobilite, sağlık hizmetleri yönetimi, sağlıkta web projesi, tıbbi dökümantasyon, klinik bilgi sistemleri ve Sağlık Bilgi sistemleri gibi alana yönelik dersler de verilmektedir.

Vizyon: Çağdaş mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek startlara sahip, uluslararası platformda aranılır nitelikte ara elemanlar yetiştiren yenilikçi, paylaşımcı ve sanayi ile sürekli işbirliği içerisinde, mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

Misyon: Gelişen Teknoloji ile birlikte iş dünyasının ihtiyaç duyduğu uluslararası startlarda mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, çözümleyici, üstün nitelikli ara eleman yetiştirmek için çağdaş eğitim ortamını sağlamaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Sağlıkta Bilgi Sistemlerine ait teknolojilerin hızla gelişmesi bu alanda bilişime verilen önemin de hızla artmasına sebep olmuştur. Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği genel anlamda bilgisayar programcılığına benzemekte zira bilgisayar programcılığı bölümü kapatıldıktan sonra o bölümün yerine açılmış ve benzer dersler işlenmeye devam etmektedir. Ancak bilgisayar programcılığı bölümü derslerinin yanında sağlık bilgi sistemleri ile ilgili dersler de eğitim programı içerisinde bulunmaktadır. Programda sağlıkta yeni teknolojiler ve mobilite, sağlık hizmetleri yönetimi, sağlıkta web projesi, tıbbi dökümantasyon, klinik bilgi sistemleri ve Sağlık Bilgi sistemleri gibi alana yönelik dersler de verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: YÖKün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Bilgisayar Programcılığı programında öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin ve kredisinin, bu programda verilen dersin içeriğine uygun olması ve yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Mezuniyet Şartları: Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Genel kural olarak değerlirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev veya ara sınav talep edebilir.

İstihdam Olanakları: Devlet, üniversite, özel hastane ve diğer sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışabileceklerdir. Çalışma alanları arasında Sağlık bakanlığı ve bağlı birimler, Devlet, üniversite ve özel hastaneler, kızılay gibi kurum/kuruluşlar, çeşitli sigorta şirketleri, sosyal güvenlik kurumları, tıbbi ilaç üretici ve dağıtım şirketleri, medikal araç gereç üreten firmalar yer almaktadır.

Üst Derece Programlara Geçiş: Mezun öğrenciler, DGS sınavında başarılı oldukları takdirde örgün eğitimde ilgili lisans programına (Bilgisayar-Enformatik Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Fizik Fizik Mühendisliği İstatistik İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Matematik ve Bilgisayar Bilimleri ) dikey geçiş yapabilirler.