BOZKIR MESLEK YÜKSEKOKULU
Müdürlerimiz
Prof.Dr.Kerim KOÇAK (1994-2001)
Prof.Dr. Fikret DEMİR (2001-2003)
Öğr.Gör.Halil ÇELİK (2003-2004)
Prof.Dr. Abdurrahman AKTÜMSEK (2004-2007)
Yrd.Doç.Dr. Mustafa YILMAZ (2007-2016)
Prof.Dr. Osman TUGAY (2016-2018)
Dr.Öğr.Üyesi Ahu CAVLAZOĞLU DAVULCU (2018-Devam)