BOZKIR MESLEK YÜKSEKOKULU
MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA
Bölüm Başkanı: Öğr.Gör. Dr. Halime Aslan

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Emine CANTÜRK

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Emin Emre ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör: Öğr. Gör. Emin Emre ÖZTÜRK

AKTS Koordinatör: Öğr.Gör. Dr. Halime ASLAN

Amacı: Mimari Restorasyon ve Konservasyon alanında gerekli kavram ve terminolojiyle donanımlı, mesleki bilgi ve beceriye sahip ve alanında gerekli etik ilkeleri özümsemiş, bu sektörde ihtiyaç duyulan, kamu sektöründe ve özel sektörde görev alabilecek nitelikte ara teknik elemanlar yetiştirmek.

Vizyon: Kültürel mirasımıza sahip çıkan,disiplinler arası çalışmalara açık,mesleki açıdan etik sahibi, gerek teorik donanımlı, gerek mesleki uygulamalarla aktif,çağdaş ve gelişime açık teknik elemanlar yetiştirmek.

Misyon: Restorasyon ve konservasyon konusunda yaşanan gelişme sürecinin dinamik bir parçası olarak, Kültürel mirasın korunması çabaları içerisinde yer almak, Restorasyon işinin özgün yapısının farkında olarak, güven, saygı, teknik bilgi paylaşımı ve sürekli gelişim ilkelerinden ödün vermeyerek, yapının tarihine ve kimliğine uygun nitelikli uygulamalar gerçekleştirme sürecinde rol almak.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Binlerce yıllık medeniyete sahip olan ülkemizde, taşınmaz ve taşınabilir kültür varlıklarının yapısal ve görsel özelliklerini değiştirmeden, olumsuz etkenlere karşı korunması, yıpranmanın durdurulması, yıkılan, harap olan bölümlerin aslına uygun biçimde bilimsel prensiplere uygun olarak onarılması işlemini yapan restoratör teknikerleri yetiştirmeye yönelik eğitim öğretim yapılan iki yıllık ön lisans programı.

Kabul ve Kayıt Koşulları: YÖKün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: ÖSYM sınavı sonucu diğer lise ve dengi okullardan gelen öğrencilerin dengelerine dikkat edilerek eğitim ve öğretim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Mezuniyet Şartları: Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Genel kural olarak değerlendirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev veya ara sınav talep edebilir.

İstihdam Olanakları: Ülkemizde Mimari Restorasyon Programı mezunlarının istihdam alanları oldukça geniştir. Programımızdan mezun olanlar ?Restorasyon Teknikeri? ünvanı ile restorasyon konularında faaliyet gösteren kamu (Kültür ve Turizm Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Koruma Uygulama Denetim Büroları ? KUDEB,?) ve özel kuruluşların laboratuvar, şantiye ve bürolarında, Milli Saraylar Daire Başkanlığına bağlı müze ve saraylarda veya özel müzelerde, arkeolojik kazı ekiplerinde ve şantiyelerde mimarlar yanında teknik eleman olarak istihdam edilmektedir.

Üst Derece Programlara Geçiş: YÖKün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır.