BOZKIR MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Öğr.Gör. Dr. Halime ASLAN

Erasmus Koordinatör: Öğr.Gör. Emine CANTÜRK

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Emin Emre ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör: Öğr. Gör. Emin Emre ÖZTÜRK

AKTS Koordinatör: Öğr.Gör. Dr. Halime ASLAN

Amacı: Mimari Restorasyon ve Konservasyon alanında gerekli kavram ve terminolojiyle donanımlı, mesleki bilgi ve beceriye sahip ve alanında gerekli etik ilkeleri özümsemiş,bu sektörde ihtiyaç duyulan, kamu sektöründe ve özel sektörde görev alabilecek nitelikte ara teknik elemanlar yetiştirmek.

Vizyon: İşinde başarılı olan kültürel mirasa duyarlı, profesyonel etik ve ahlaki değerlere kabul eden saygı gösteren restoratörler yetiştirmek.

Misyon: Bozkır meslek yüksekokulu mimari restorasyon bölümünün misyon kültürel mirası koruma ve restorasyon yapmada, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarımında nitelikli teknik eleman yetiştirme konusunda etkin rol almaktır. Restorasyon ve konservasyon konusunda yaşanan gelişme sürecinin dinamik bir parçası olmaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Binlerce yıllık medeniyete sahip olan ülkemizde, taşınmaz ve taşınabilir kültür varlıklarının yapısal ve görsel özelliklerini değiştirmeden, olumsuz etkenlere karşı korunması, yıpranmanın durdurulması, yıkılan, harap olan bölümlerin aslına uygun biçimde bilimsel prensiplere uygun olarak onarılması işlemini yapan, restoratör teknikerleri yetiştirmeye yönelik eğitim öğretim yapılan iki yıllık ön lisans programı.

Kabul ve Kayıt Koşulları: YÖKün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Bu programda öğrenim gören öğrenciler,bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Bilgisayar Programcılığı programında verilen dersin içeriğine uygun olması Bozkır Meslek Yüksekokulu müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu derslerden muaf tutulabilir.

Mezuniyet Şartları: Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Genel kural olarak değerlirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev veya ara sınav talep edebilir.

İstihdam Olanakları: Ülkemizde Mimari Restorasyon Programı mezunlarının istihdam alanları oldukça geniştir. Programımızdan mezun olanlar ?Restorasyon Teknikeri? ünvanı ile restorasyon konularında faaliyet gösteren kamu (Kültür ve Turizm Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Koruma Uygulama Denetim Büroları ? KUDEB,?) ve özel kuruluşların laboratuvar, şantiye ve bürolarında, Milli Saraylar Daire Başkanlığına bağlı müze ve saraylarda veya özel müzelerde, arkeolojik kazı ekiplerinde ve şantiyelerde mimarlar yanında teknik eleman olarak istihdam edilmektedir

Üst Derece Programlara Geçiş: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, İç Mİmarlık, Geleneksel El Sanatları, El Sanatları Tasarımı ve Üretimi, Çini Bölümlere geçiş YÖKün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve/veya dikey yapılır.