BOZKIR MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Özlem KARA YILDIRIM

Erasmus Koordinatör:

Farabi Koordinatör:

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Özlem KARA YILDIRIM

Amacı: İşletmelerin daha iyi faaliyet gösterebilmeleri ve amaçlarına daha kolay ulaşabilmeleri için kamuoyunun desteğini almak zorundadırlar. Bu anlamda Halkla İlişkiler ve Tanıtım konusu işletmeler açısında günümüzde önem taşımaktadır. Programın amacı, kuruluşların halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım birimlerinde hem kamu hem de özel sektörde çalışacak nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

Vizyon: Meslek yüksekokulları içinde en fazla talep edilen program olmak.

Misyon: Alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilerin tercih ettiği program olmak.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Program işletmelerde kamuoyuna ulaşabilme yeteneğini geliştirecek halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım faaliyetlerini kapsar.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekte ve YÖKün ilgili mevzuatı doğrultusunda belirlenmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Pazarlama ve Reklamcılık bölümünde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin ve kredisinin, bu programda verilen dersin içeriğine uygun olması ve yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Mezuniyet Şartları: İki yıl sonunda toplam 120 AKTSnin tamamlanması, mezuniyet ortalamasının en az 2.0 olması ve 30 işgünü zorunlu stajını tamamlaması gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin dönem başında internet üzerinden ders kaydı yapması ve genel sınava girebilmesi için teorik derslerin en az %70`i, uygulamalı derslerin ise en az %80ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve bir genel sınava tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notunun bir kısmına ödev, uygulama gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da eklenebilir) katkısı % 40, genel sınavın katkısı ise % 60 oranındadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Programdan mezun olan öğrenciler, özel sektörde herhangi bir alanda faaliyet gösteren işletmelerin halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım bölümlerinde çalışabilirler. Ayrıca doğrudan programla ilgili olan reklam ve halkla ilişkiler ajansları, medya şirketleri ve basın kuruluşlarında istihdam edilebilirler. Bunun yanında KPSS sınavından geçerli puanı almak koşuluyla kamuda çalışma imkanı bulabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Önlisans eğitimini tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavına girerek ÖSYM tarafından belirlenmiş lisans programlarına başvurabilirler.