BOZKIR MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK VE ENERJİ
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Hasan TUTUMLU

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Sema YILMAZ

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Recai ÖZCAN

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Sema YILMAZ

Amacı: Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, endüstrinin ihtiyaç duyduğu yeni sistemleri oluşturabilmek için gerekli olan elektrik elemanlarının tasarımı, üretimi ve montajını yapabilecek yeteneklere sahip, endüstride çalışır durumda bulunan elektrik makinaları ve elektrikli cihazların bakım, onarım ve işletmesini yapabilecek birikimi olan, kalite güvence de dahil olmak üzere iş hazırlama, tasarım ve üretim birimlerinde görev alabilecek nitelikte elemanlar yetiştirmektir.

Vizyon: Çağdaş eğitim sürecine uyumlu ön lisans eğitim ve öğretimini vermek, araştırma ve geliştirme etkinliklerini sürdürecek bilgiyi üretmek, ürettiği bilgiyi uygulamaya aktarmak, sektöründeki sorunlara en uygun çözümü üretebilecek mesleki etik değerlere bağlı nitelikli ve etkin teknikerleri yetiştirmek.

Misyon: Teknik eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelere sahip, aranılır nitelikte mesleki beceri düzeyi yüksek elemanlar yetiştirmek.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: 5. seviye mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: YÖKün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Bilgisayar Programcılığı programında öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin ve kredisinin, bu programda verilen dersin içeriğine uygun olması ve yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Mezuniyet Şartları: Bu önlisans programından mezun olabilmek için, öğrencilerin Program müfredatındaki bütün derslerden başarılı olması ve en az 120 AKTS kredi toplaması, 60 iş günü zorunlu stajını (Endüstriye Dayalı Eğitim-EDE tamamlamış olması gerekmektedir. Öğrenciler bu programda 2 yıl (4 yarıyıl) eğitim almaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Öğretim Planı (Müfredat) bölümündeki ilgili derse bakınız.

İstihdam Olanakları: Elektrik ve Enerji sektöründe mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Öğrenci, YÖKün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar. Öğrenciler OSYM tarafından yapılan DGS sınavına girerek, dört yıllık alanı ile ilgili Lisans eğitimine (uygun kontenjan ve aldıkları puan ve tercihlere göre) devam edebilirler.