BOZKIR MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Hasan TUTUMLU

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Recai ÖZCAN

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Sema YILMAZ

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Ahmet TOPRAK

Amacı: Bölümümüz ön lisans eğitim ve öğretimde uluslararası standartlara ulaşmayı amaç edinen, kendi disiplini içinde yeni gelişmeleri takip ederek özgün sistem tasarımı yapabilen ve küresel boyutta rekabet edebilen, evrensel değerlere duyarlı ve meslek etiğini özümsemiş, bilgi birikimini ve teknolojiyi toplumun refahı ve mutluluğu için kullanan bireylerin yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Vizyon: Programımız mezunları ülkemizde ve dünyada tercih edilen ve aranan, uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip, paydaşların problemlerine hızlı, kaliteli ve etkili çözümler üreten bir bölüm olmaktır.

Misyon: Elektrik Programı ön lisans düzeyinde verdiği eğitim-öğretim ile başarılı üniversite öğrenci adayları tarafından öncelikle tercih edilen bir bölüm olarak sanayinin ve toplumun ihtiyacı olan konularda, öğrencilerine bilgi erişimini ve kullanımını öğretmek, bilginin iletilmesi, geliştirilmesi ve uygulanması konularında yetenek kazandırmak, çok disiplinli bir takım anlayışı içinde ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve sosyal etkinliklere katılma ve katkıda bulunma yeteneği kazandırmak, teknolojinin hızla geliştiği bir ortamda, etik sorumluluk da taşıyarak, ülkemizde yaşam kalitesini artırıcı çalışma bilinci yerleştirmek, seçtiği disiplinle ilgili problemlere çözüm getirici ve yeni projeler üretebilen beceriyi kazanmış olarak mezun etmek, küresel boyutta bilimsel mükemmelliği ölçü alacak şekilde yetiştirmek ve yönlendirmek, özgüveni gelişmiş, yaratıcı ve etkin (yazılı ve sözlü) iletişim becerisi kazandırmak, bölümümüzün misyonudur.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Meslek liselerinin Elektrik bölümü mezunu olan öğrenciler, ÖSYMnin sınavsız geçiş hakkından faydalanarak başvurabilirler. Ayrıca boş kontenjan olması durumunda diğer lise ve dengi okullardan ÖSYM sınavına girmiş olmak şartıyla yeterli puanı almış öğrenciler de kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: MEBe bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarından sınavsız geçiş yolu ile gelen öğrencilerle, ÖSYM sınavı sonucu diğer lise ve dengi okullardan gelen öğrencilerin dengelerine dikkat edilerek eğitim ve öğretim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Mezuniyet Şartları: Öğrenci, 120 AKTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Ayrıca 2. dönem sonunda 30 iş gününden oluşan stajını yapmak zorundadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Ölçme ve değerlendirmede S.Ü. Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınmaktadır. Genel kural olarak değerlendirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev veya ara sınav talep edebilir. Ders içi faaliyetler bölüm öğretim elemanları tarafından dönem başlangıcında öğrencilere aktarılarak uygulanmaktadır.

İstihdam Olanakları: Elektrik Programından mezun olan öğrenciler, Elektrik ve Enerji sektöründe mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: YÖKün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar. Mezun öğrenciler, DGS sınavında başarılı oldukları takdirde örgün eğitimde ilgili lisans programına ( Elektrik-Elektronik Mühendisliği vb.) dikey geçiş yapabilirler.