BOZKIR MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Hasan TUTUMLU

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Recai ÖZCAN

Farabi Koordinatör: Öğr.Gör.Sema YILMAZ

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr.Gör.Ahmet TOPRAK

Amacı: Endüstrinin ihtiyaç duyduğu Alternatif Enerji Kaynakları sistemlerini proje ve standartlara uygun olarak kuran/kurduran, servis ve bakım işlemlerini yapan/yaptıran, maliyet ve iş akışını kontrol eden ve mesleğinde iş planlaması yapabilen niteliklere sahip elemanları yetiştirmektir.

Vizyon: Hem ülke içinde hem de uluslararası rekabet ortamında teknolojik imkânları en iyi şekilde kullanabilecek hizmetler ve sanayi sektörlerinin talep ettiği uygulama ağırlıklı mesleki uzmanlık ve donanımda ara elemanlar yetiştiren, verdiği yeterli teorik bilgileri ile de öğrencileri üst eğitimlere hazırlayan bir Program olmak.

Misyon: Alanında çağdaş teknik ve yöntemleri kullanabilecek bilgi ve becerileri kazanmış, sahasında lider, alanı dışında öğrenmeye açık, çalışma hayatının gereklerine uygun, üretken, başarı motivasyonu yüksek gençler yetiştirmek.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programına giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak ve ulusal üniversite sınavında (YGS-1) sayısal alanda yeterli puanı almış olmak veya sınavsız geçiş başvurusu yapmış olmak gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programına giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak. Yatay geçiş için Selçuk Üniversitesi Lisans Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getirmek.

Mezuniyet Şartları: Öğrenci, 120 AKTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Ayrıca 2. dönem sonunda 30 iş gününden oluşan stajını yapmak zorundadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Ölçme ve değerlendirmede S.Ü. Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınmaktadır. Genel kural olarak değerlendirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev veya ara sınav talep edebilir. Ders içi faaliyetler bölüm öğretim elemanları tarafından dönem başlangıcında öğrencilere aktarılarak uygulanmaktadır.

İstihdam Olanakları: Alternatif enerji kaynakları teknolojisi programından mezun olan öğrenciler sektörde enerji üretimi ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren kuruluşlarda, enerji teknolojisine dayalı mal üreten kuruluşlarda veya tüm bu teknolojiler için bakım ve servis hizmeti üreten kuruluşlarda çalışabilirler. Bunun dışında enerjiye dayalı çevre teknolojisi üreticilerinde veya ilgili alandaki hizmet üreticisi kuruluşlarda da istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Öğrencilerimiz Alternatif enerji kaynakları Programından mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Fizik bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilirler.