BİLİMSEL DERGİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Dergilerimiz

SU001 - Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akedemik Dergisi (Journal Of Selcuk Communication)

Kısa Adı : Selçuk İletişim (JOSC)

Web Adresi : http://dergipark.gov.tr/josc

eISSN : 2148-2942                               pISSN :

Yayın Dili: Türkçe-İngilizce                Yayın Başlama : 7/1/1999

Yayın Aralığı :  Yılda 2 kez                  DOI : Evet

İndeks: TR Dizin, Sobiad, SciLit, Asos İndex, OpenAire

Alanı : İletişim Bilimleri ve İletişim Bilimleri alanıyla ilişkilendirilen makaleler

Eposta : bayhan@selcuk.edu.tr

İletişim : Prof. Dr. Bünyamin BAYHAN - bayhan@selcuk.edu.tr

 

SU002 - Genel Tıp Dergisi

Kısa Adı : Genel Tıp Derg

Web Adresi : www.geneltip.org

eISSN : 2602-3741                               pISSN :

Yayın Dili: Türkçe                Yayın Başlama : 3/30/1997

Yayın Aralığı :  Yılda 4 kez                  DOI : Hayır

İndeks: Türkiye Atıf Dizini, Ulakbim TR Dizini, EBSCOhost,  Index Copernicus, DOAJ,

Alanı : Tıp

Eposta : editor@genel.tip.org

İletişim : Prof. DR. Rasim Moğulkoç  rasimmogulkoc@yahoo.com

 

SU003 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FEN DERGİSİ

Kısa Adı : sufefd

Web Adresi : http://dergipark.gov.tr/sufefd

eISSN : 2458-9411                               pISSN :

Yayın Dili: Türkçe-İngilizce                Yayın Başlama : 1/1/1981

Yayın Aralığı :  Yılda 2 kez                  DOI : Hayır

İndeks: Sindex, Eurasian Scientific Journal Index, Researchbib, i2or, rootindexing

Alanı : Temel bilimler, Fen bilimleri, Sağlık bilimleri

Eposta : selcukfendergi@gmail.com

İletişim : Doç.Dr. Evren YILDIZTUGAY, eytugay@selcuk.edu.tr

 

SU004 - Eurasian Journal of Veterinary Sciences, Avrasya Veteriner Bilimler Dergisi

Kısa Adı : EJVS

Web Adresi : http://eurasianjvetsci.org

eISSN : 2146-1953                               pISSN :

Yayın Dili: Türkçe-İngilizce                Yayın Başlama : 1/1/1985

Yayın Aralığı :  Yılda 4 kez                  DOI : Evet

İndeks: TÜBİTAK - ULAKBİM - YAŞAM BİLİMLERİ CAB Abstracts Veterinary Bulletin EBSCO - HOST Databases Türkiye Atıf Dizini Veterinary Science Database Index Veterinarius Dairy Science Abstracts Animal Breeding Abstracts Agricultural Engineering Abstracts Global Health World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts Forest Products Abstracts Grasslands and Forage Abstracts Helminthological Abstracts Rural Development Abstracts Soils and Fertilizers Soybean Abstracts Sugar Industry Abstracts Tropical Diseases Bulletin Wheat, Barley and Tritacale Abstracts Maize Abstracts Google Scholar

Alanı : Veteriner Hekimliği İle İlgili alanlarda

Eposta : vetbildergi@selcuk.edu.tr;ejvs@selcuk.edu.tr

İletişim : Prof.Dr. Cafer Tepeli, ctepeli@selcuk.edu.tr

 

SU005 - Çatalhöyük – Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Kısa Adı : Çatalhöyük – Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Web Adresi : http://sutsad.selcuk.edu.tr

eISSN : 2548-0588                               pISSN :2548-0537

Yayın Dili: Türkçe                Yayın Başlama : 10/1/2016

Yayın Aralığı :  Yılda 1 kez                  DOI : Hayır

İndeks: yok

Alanı : Turizm ve tüm sosyal alanlar

Eposta : tarat@selcuk.edu.tr

İletişim : Doç.Dr. Tugay ARAT- tarat@selcuk.edu.tr

 

SU006 - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Kısa Adı : SÜHFD

Web Adresi : http://dergipark.gov.tr/suhfd

eISSN : 2548-1177                               pISSN :1306-8075

Yayın Dili: Türkçe-İngilizce                Yayın Başlama : 1/1/1988

Yayın Aralığı :  Yılda 3 kez                  DOI : Evet

İndeks: TR Dizin, HeinOnline, Sobiad, Asos Index, OpenAIRE, CrossRef, Google Scholar

Alanı : Hukuk

Eposta : sustun@selcuk.edu.tr

İletişim : Doç.Dr. Ümit Süleyman ÜSTÜN, sustun@selcuk.edu.tr

 

SU007 - Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Kısa Adı : SEFAD

Web Adresi : http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad

eISSN : 2458-908X                               pISSN :

Yayın Dili: Türkçe                Yayın Başlama : 1/1/1981

 

Yayın Aralığı :  Yılda 2 kez                  DOI : Evet

İndeks: Academic Keys, Acar Index, Arastirmax, ASOS, Cosmos Impact Factor, DOAJ, DRJI, ERIH PLUS, ESCI, ESJI, İSAM, MLA, ResearchBib, Root Indexing, SIS, SOBIAD, TEİ, TÜBİTAK ULAKBİM SBVT.

Alanı : Dil, edebiyat, tarih, sosyoloji, arkeoloji, sanat tarihi, eğitim

Eposta : selcukedebiyat@gmail.com

İletişim : Doç.Dr. Recep Durgun, durgunrecep@hotmail.com

 

 SU008 - Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Kısa Adı : Susead

Web Adresi : http://dergipark.gov.tr/susead

eISSN : 2148-3043                               pISSN :

Yayın Dili: Türkçe-İngilizce                Yayın Başlama : 4/1/2001

Yayın Aralığı :  Yılda 2 Kez                  DOI : Evet

İndeks: ProQuest; Doaj; DRJI; Sobiad; CiteFactor; Scientific Indexing Services; Eurasian Scientific;  Journal Index;  Science Library Index;  Asos Index; Directory of Research Journals

Alanı : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi; ;İşletme; Ekonomi; İktisat; Sosyal Bilimler

Eposta : susead@selcuk.edu.tr

İletişim : Fırat Harun YILMAZ firatyilmaz@selcuk.edu.tr

 

SU009 - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

Kısa Adı : Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

Web Adresi : http://dergipark.gov.tr/selcuksbmyd

eISSN : 2564-7458                               pISSN :

Yayın Dili: Türkçe-İngilizce                Yayın Başlama : 1/1/1998

Yayın Aralığı :  Yılda 2 kez                  DOI : Evet

İndeks: TR Dizin

Alanı : Sosyal bilimler işletme-iktisat-kamu yönetimi-uluslararası ilişkiler

Eposta : agumrah@selcuk.edu.tr

İletişim : Abdurrahman Gümrah, agumrah@selcuk.edu.tr

 

SU010 - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Kısa Adı : Susbed

Web Adresi : http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr

eISSN :                                pISSN :1302-1796

Yayın Dili: Türkçe-İngilizce                Yayın Başlama : 1/16/1992

Yayın Aralığı :  Yılda 2 kez                  DOI : Hayır

İndeks: tr dizin, ebsco

Alanı : dil, edebiyat, tarih, eğitim, sosyoloji, iktisat, iletişim gibi

Eposta : sosbilens@selcuk.edu.tr

İletişim : Dr.Öğr.Üyesi Sefer SOLMAZ ssolmaz@selcuk.edu.tr

 

SU011 - Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Kısa Adı : SUTAD

Web Adresi : http://sutad.selcuk.edu.tr

eISSN : 2458-9071                               pISSN :

Yayın Dili: Türkçe                Yayın Başlama : 1/1/1994

Yayın Aralığı :  Yılda 2 kez                  DOI : Evet

İndeks: ESCI (Emerging Sources Citation Index), ASOS INDEX, EBSCO, MLA, SOBIAD ve TUBİTAK/ULAKBİM SBVT'de taranmaktadır.

Alanı : Türk Sanatı-Türk Tarihi-Türk Dili Türklük Bilimi ile ilgili ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış, araştırmaya dayalı özgün makaleler olmalıdır.

Eposta : selcukturkiyat@gmail.com

İletişim : Mustafa ÜLÜK selcukturkiyat@gmail.com

 

SU012 - Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences

Kısa Adı : SJAFS

Web Adresi : http://sjafs.selcuk.edu.tr/sjafs

eISSN : 2458-8377                               pISSN :

Yayın Dili: Türkçe-İngilizce                Yayın Başlama : 1/1/2002

Yayın Aralığı :  Yılda 3 kez                  DOI : Evet

İndeks: Google Scholar, Araştirmax, Sis(Scientific Indexing Services), Cab Abstracts,

Alanı : Ziraat ve gıda bilimi

Eposta : kcarman@selcuk.edu.tr

İletişim : Prof.Dr. Kazım Çarman, kcarman@selcuk.edu.tr

 

SU013 - Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi

Kısa Adı : USAD

Web Adresi : http://usad.selcuk.edu.tr/usad/index

eISSN : 2548-0154                               pISSN :1015-2105

Yayın Dili: Türkçe, İngilizce, Farsça, Arapça                Yayın Başlama : 1/1/1986

Yayın Aralığı :  yılda 2 kez                  DOI : Hayır

İndeks: Dergipark, İSAM, MLA, Cosmos, , Acarindex, Araştırmax, İdealonline

Alanı : Selçuklu tarihi, medeniyeti, sanatı başta olmak üzere X. yy'dan XV. yy.a kadar islam coğrafyası üzerindeki siyasi, tarihi, edebi, ekonomik  vd. durumunu içeren çalışmalar yayımlanmaktadır.

Eposta : usad.selcuk@gmail.com

İletişim : Selma Dülgeroğlu, sdulgeroglu@selcuk.edu.tr

 

SU014 - MANTAR DERGİSİ

Kısa Adı : Mander

Web Adresi : http://dergipark.gov.tr/mantar

eISSN : 2147-6845                               pISSN :

Yayın Dili: Türkçe-İngilizce                Yayın Başlama : 4/30/2010

Yayın Aralığı :  Yılda 2 kez                  DOI : Evet

İndeks: TR Dizin, Index Copernicus, CiteFactor, Eurasian Scientific Journal Index, Scilit,

Alanı : DERGİMİZDE SİSTEMATİK VE TEMEL MİKOLOJİ, LİKENOLOJİ, UYGULAMALI MİKOLOJİ, TIBBİ MİKOLOJİ, FİTOPATOLOJİ VE BENZERİ BİLİM ALANLARINDAN GELEN ÖZGÜN VE DERLEME OLARAK HAZIRLANAN ULUSAL VE ULUSLARARASI MAKALELER YAYIMLANIR.

Eposta : mantarcılık@gmail.com

İletişim : Prof. Dr. Gıyasettin KAŞIK, giyasettinkasik@hotmail.com

 

SU015 - Selcuk Dental Journal

Kısa Adı : Selcuk Dent J

Web Adresi : http://dergipark.gov.tr/selcukdentj

eISSN : 2148-7529                               pISSN :

Yayın Dili: Türkçe-İngilizce                Yayın Başlama : 1/1/2014

Yayın Aralığı :  Yılda 3 kez                  DOI : Evet

İndeks: TR Dizin

Alanı : Diş Hekimliği

Eposta : dishekimligidergisi@selcuk.edu.tr

İletişim : Dr.Öğr. Üyesi Murat Selim BOTSALI, selimbotasli@selcuk.edu.tr

 

SU016 - Selçuk-Teknik Dergisi

Kısa Adı : sutod

Web Adresi : http://sutod.selcuk.edu.tr/sutod/

eISSN : 1302-6178                               pISSN :

Yayın Dili: Türkçe-İngilizce                Yayın Başlama : 1/1/2000

Yayın Aralığı :  Yılda 3 kez                  DOI : Hayır

İndeks: Google Scholar

Alanı : Fen, Mühendislik ve Temel Bilim

Eposta : sutodjournal@gmail.com

İletişim : Pof.Dr. Şakir Taşdemir stasdemir@selcuk.edu.tr

 

SU017 - Turkish Journal of Sport and Exercise

Kısa Adı : Tjse

Web Adresi : http://dergipark.gov.tr/tsed

eISSN : 2147-5652                               pISSN :

Yayın Dili: İngilizce                Yayın Başlama : 1/1/1999

Yayın Aralığı :  Yılda 3 kez                  DOI : Evet

İndeks: Tr Dizin

Alanı : Spor Bilimleri

Eposta : turkjse@gmail.com

İletişim : İbrahim Bozkurt, ibozkurt@selcuk.edu.tr

 

 

SU018 - Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi

Kısa Adı : SosyoTeknik

Web Adresi : http://sosyoteknik.selcuk.edu.tr

eISSN : 2146-7226                               pISSN :

Yayın Dili: Türkçe                Yayın Başlama : 1.01.2011

Yayın Aralığı :  Yılda 2 kez                  DOI : Hayır

İndeks:

Alanı : Sosyal ve Teknik Alan

Eposta : sosyoteknik@selcuk.edu.tr

İletişim : Prof.Dr. Uğur USLU, uuslu@selcuk.edu.tr

 

SU019 - Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırmaları Dergisi

Kısa Adı : SUMAD

Web Adresi : http://sumad.selcuk.edu.tr

eISSN : 1307-7392                               pISSN :

Yayın Dili: Türkçe, Farsça                Yayın Başlama : 1.05.2011

Yayın Aralığı :  Yılda 2 kez                  DOI : Hayır

İndeks:

Alanı : Selçuklu tarihi, Selçuklu ve Osmanlı Toplum Hayatı, Mevlevilik, Mevlevi Sosyal Hayatı, Mesnevi, Mevlana, Tasavvuf, Mutasavvıflar, Sema, İlahiyat

Eposta : sumad@selcuk.edu.tr

İletişim : Uzman Selman KARADAĞ selmankaradag@selcuk.edu.tr

 

SU020 - Selcuk Journal of Applied Mathematics

Kısa Adı : SJAM

Web Adresi : http://sjam.selcuk.edu.tr

eISSN : 1302-7980                               pISSN :

Yayın Dili: İngilizce                Yayın Başlama : 1.01.2000

Yayın Aralığı :  Yılda 2 kez                  DOI : Hayır

İndeks:

Alanı : Matematik

Eposta : sjam@selcuk.edu.tr

İletişim :

 

SU021 - Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dergisi

Kısa Adı : STFD

Web Adresi : http://stfd.selcuk.edu.tr

eISSN :                                               pISSN :

Yayın Dili: Türkçe                Yayın Başlama : 1.01.2016

Yayın Aralığı :  Yılda 2 kez                  DOI : Hayır

İndeks:

Alanı : Sosyal Alan

Eposta : eminenas@selcuk.edu.tr

İletişim : Doç. Dr. Emine NAS, eminenas@selcuk.edu.tr

 

SU022 - International Journal of Mevlana Medical Sciences

Kısa Adı : IJMMS

Web Adresi : http://ijmms.selcuk.edu.tr/index.php/IJMMS

eISSN : 2147-8236                               pISSN :

Yayın Dili: İngilizce                Yayın Başlama : 1.01.2013

Yayın Aralığı :  Yılda 4 kez                  DOI : Hayır

İndeks:

Alanı : Tıp Alanı

Eposta : editor.ijmms@gmail.com

İletişim :