BİLİMSEL DERGİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Anasayfa

Bilişim Teknolojinin hızla ilerlemesi ile birlikte bilginin üretimi ve paylaşımında çok hızlı gelişmeler olmaktadır. Selçuk Üniversitesi olarak bu gelişmelere ayak uydurmaktayız. Bu amaçla Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü kurularak, Üniversitemizin yayınlamakta olduğu bilimsel dergilerin bir çatı altında toplaması sağlanmıştır. Böylece Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğünün önderliğinde geçmişten günümüze yayınlanmış ve yayınlanmakta olan akademik dergilerimizin Açık Erişimli Elektronik Dergi Sistemi ile tüm araştırmacılarla paylaşılması sağlanmıştır.

Açık erişimli dergi sistemi ile akademik dergi ve makalelere ulaşılabileceği gibi akademik dergilere makale de gönderilebilmektedir. Sistem üzerinden gönderilen makaleler, dergi editörlerinin uygun görmesi ve online olarak hakemler tarafından değerlendirilmesi sonrasında yayınlanmaktadır. Makale gönderiminden yayınlanmasına kadar geçen tüm süreç online olarak izlenebilmektedir.

Her derginin makale kabul şartları kendi sayfasında bulunmaktadır. Makale göndermek istediğiniz dergiye üye olduktan sonra tüm işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilir ve takip edebilirsiniz.

Üniversite Birimleri, dergilerin açılması ve organize edilmesi için Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü (Tel:2231076, dergiler@selcuk.edu.tr) ile irtibata geçebilirler.