BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Personel
         
Yönetim    
  Daire Başkanı V. Arif KÖSEN arif.kosenselcuk.edu.tr 34679
  Şube Müdürü Cevdet AYRANCI cayranciselcuk.edu.tr 34682
         
Özel Kalem - Yazı İşleri      
  Memur Hacer KÖKLÜ hacerkokluselcuk.edu.tr 33333
         
Yazılım      
  Öğr. Gör. F. Altan GÖKSU altanselcuk.edu.tr 34685
  Dr. Öğr. Üy. Sait Ali UYMAZ aliuymazselcuk.edu.tr 34683
  Öğr. Gör. Sedat KORKMAZ sedatkorkmazselcuk.edu.tr 34680
  Öğr. Gör. Esma GÜNGÖR esmagungorselcuk.edu.tr 34675
  Öğr. Gör. Oğuzhan UYMAZ ouymazselcuk.edu.tr 34680
  Öğr. Gör. Hilal ATICI hilal.aticiselcuk.edu.tr 32538
  Öğr. Gör. Mehmet ÇEÇEN mehmet.cecenselcuk.edu.tr 34678
  Bil. Müh. Onur ORHAN onurorhanselcuk.edu.tr 34683
  Bil. Müh. Hüseyin Samet CAN canhsselcuk.edu.tr 32532
  Bil. Müh. Muzaffer KIRMAN mkirmanselcuk.edu.tr 34681
  Bil. Müh. Ahmet AYAN ahmetayanselcuk.edu.tr 32550
  Bil. Müh. Samet ÜRESİN sameturesinselcuk.edu.tr 34681
  Bil. Müh. Miyase Nur EROĞLU miyasenurerogluselcuk.edu.tr 32549
  Bil. Müh. Seda YILDIZ sedayildizselcuk.edu.tr 22560
  Programcı Mehmet ÖZBAYRAK eimiselcuk.edu.tr 34678
  Fakülte Sekreteri Koray YILDIRIM koray.yildirimselcuk.edu.tr 32560
         
Web        
  Bil. İşl. Serdar AYDAR serdarselcuk.edu.tr 34676
  Bil. Müh. H. Samet CAN canhsselcuk.edu.tr 32532
  Grafiker Büşra KÜÇÜKKARA busrakucukkaraselcuk.edu.tr 34676
         
Sunucu Sistemleri ve Yönetimi    
  Bil. Müh. Muammer ÇERÇİ muammerselcuk.edu.tr 32536
  Teknik Sor. Yavuz KABRAN yavuzselcuk.edu.tr 32530
  Programcı Mehmet KIRMIZIGÜL mkirmizigulselcuk.edu.tr 32548
  Bil.İşl. Ayşe Nagehan MAT nagehanmatselcuk.edu.tr 32475
         
Ağ Sistemleri ve Donanım    
  Teknik Sor. Yavuz KABRAN yavuzselcuk.edu.tr 32530
  Tekniker Abdullah BAŞOĞUL abasogulselcuk.edu.tr 34688
  Tekniker Mehmet YAVUZ mehmetselcuk.edu.tr 34689
  Bil. İşl. Halil İbrahim ÜLKER halilibrahimselcuk.edu.tr 32535
  Tekniker Mustafa BULAT bulatselcuk.edu.tr 34677
  Tek. Per. Kadir BOZKURT kbozkurtselcuk.edu.tr 32540
         
Ambar - Ayniyat - Tahakkuk    
  Şef İsmail ÖZDEMİR iozdemirselcuk.edu.tr 32537
  Şef - (D. Satınalma) Salih ÖZDEMİR sozdemirselcuk.edu.tr 34687
  Per. Fatih ARAÇ fatiharacselcuk.edu.tr 32580
         
EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)    
  Şube Müd. Cevdet AYRANCI cayranciselcuk.edu.tr 34682
  Programcı Mehmet KIRMIZIGÜL mkirmizigulselcuk.edu.tr 32548
  Tekniker Abdullah BAŞOĞUL abdullahselcuk.edu.tr 34688
  Tekniker Mehmet YAVUZ mehmetselcuk.edu.tr 34689
         
Bilgisayar Merkezi (Bilmer)    
         
  Merkez Müdürü Öğr. Gör. F. Altan GÖKSU altanselcuk.edu.tr 34685
  BİLMER Sorumlusu Öğr. Gör. Oğuzkağan AKÇAKAYA akcakayaselcuk.edu.tr 32603
  Şube Müd. Hüsnü BEKMEZCİ husnubekmezciselcuk.edu.tr 32609
         
  Teknik Servis    
  Öğr. Gör. Alparslan AYHAN a_ayhanselcuk.edu.tr 32606
  Bil. İşl. Ümüd YILMAZ umudyilmazselcuk.edu.tr 32606
  Bil. Prog. Muzaffer AYHAN muzafferayhanselcuk.edu.tr 32606
         
  Ayniyat      
  Memur Ergüner HATUNOĞLU ehatunogluselcuk.edu.tr 32605
         
  Yazı İşleri    
  Tekniker Barış Volkan ÇELİKTEN baris.celiktenselcuk.edu.tr 32604
         
  Kimlik Bürosu    
  Tek. Ser. Burak BİÇER burakbicerselcuk.edu.tr 32604
         
  Prog. Muhammed EMİNOĞLU