BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Personel
         
Yönetim    
  Daire Bşk. -  Koordinatör Doç. Dr. Adem Alpaslan ALTUN altunselcuk.edu.tr 34679
  Şube Müd. Cevdet AYRANCI cayranciselcuk.edu.tr 34682
  Şube Müd. Yahya DURSUN yahyadursunselcuk.edu.tr 32537
         
Özel Kalem      
  Memur Hacer KÖKLÜ hacerkokluselcuk.edu.tr 34684
         
Yazı İşleri      
  Yazı İşleri Fatih ARAÇ fatiharacselcuk.edu.tr 32555
         
Yazılım      
  Arş. Gör. Erdem AĞBAHCA agbahcaselcuk.edu.tr  
  Öğr. Gör. Dr. Mustafa Nevzat ÖRNEK nevzatselcuk.edu.tr  
  Uzm. M. Kemal KAYA kemalselcuk.edu.tr 34681
  Uzm. Burak YILMAZ burakyilmazselcuk.edu.tr 32548
  Uzm. Sait Ali UYMAZ aliuymazselcuk.edu.tr 34683
  Uzm. Sedat KORKMAZ sedatkorkmazselcuk.edu.tr 34680
  Uzm. Esma GÜNGÖR esmagungorselcuk.edu.tr 34675
  Öğr. Gör. Fevzi Altan GÖKSU agoksuselcuk.edu.tr 34685
  Bil. Müh. Eyüp SIRAMKAYA esiramkayaselcuk.edu.tr 34697
  Bil. Müh. Onur ORHAN onurorhanselcuk.edu.tr 34683
  Bil. Müh. Hüseyin Samet CAN canhsselcuk.edu.tr 32550
  Bil. Müh. Muzaffer KIRMAN mkirmanselcuk.edu.tr 32560
  Bil. Müh. Ahmet AYAN ahmetayanselcuk.edu.tr 32550
  Bil. Müh. Oğuzhan UYMAZ ouymazselcuk.edu.tr 34683
  Bil. Müh. Samet ÜRESİN sameturesinselcuk.edu.tr 32560
  Bil. Müh. Enes SULAK enessulakselcuk.edu.tr 32550
  Bil. Müh. Hasan ÇİMEN hasancimenselcuk.edu.tr 32550
  Bil. Müh. Miyase Nur EROĞLU miyasenurerogluselcuk.edu.tr 34678
  Bil. Müh. Seda YILDIZ sedayildizselcuk.edu.tr 24678
  Grafiker Büşra KÜÇÜKKARA busrakucukkaraselcuk.edu.tr 34678
  Bil.İşl. Ayşe Nagehan MAT nagehanmatselcuk.edu.tr 34678
  Bil. Müh.  Şeyma ULUTAŞ seymaulutasselcuk.edu.tr 32475
  Sızma Testi Uzmanı Salih TUĞRAN salihtugranselcuk.edu.tr 34676
         
Web        
  Bil. Müh. Eyüp SIRAMKAYA esiramkayaselcuk.edu.tr 34697
  Bil. İşl. Serdar AYDAR serdarselcuk.edu.tr 34676
         
Sunucu Sistemleri ve Yönetimi    
  Bil. Müh. Muammer ÇERÇİ muammerselcuk.edu.tr 32536
  Teknik Sor. Yavuz KABRAN yavuzselcuk.edu.tr 32530
  Programcı Mehmet KIRMIZIGÜL mkirmizigulselcuk.edu.tr 32548
         
Ağ Sistemleri ve Donanım    
  Teknik Sor. Yavuz KABRAN yavuzselcuk.edu.tr 32530
  Tekniker Abdullah BAŞOĞUL abasogulselcuk.edu.tr 34688
  Tekniker Mehmet YAVUZ mehmetselcuk.edu.tr 34689
  Bil. İşl. Halil İbrahim ÜLKER halilibrahimselcuk.edu.tr 32535
  Tekniker Mustafa BULAT bulatselcuk.edu.tr 34677
         
Ambar - Ayniyat    
  Şef İsmail ÖZDEMİR iozdemirselcuk.edu.tr 32537
  Şef - (D. Satınalma) Salih ÖZDEMİR sozdemirselcuk.edu.tr 34687
         
EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)    
  Şube Müd. Cevdet AYRANCI cayranciselcuk.edu.tr 34682
  Uzm. Burak YILMAZ burakyilmazselcuk.edu.tr 34679
  Programcı Mehmet KIRMIZIGÜL mkirmizigulselcuk.edu.tr 32548
         
Bilgisayar Merkezi (Bilmer)    
  Şube Müd. Hüsnü BEKMEZCİ husnubekmezciselcuk.edu.tr 32603
  Öğr. Gör. Alparslan AYHAN a_ayhanselcuk.edu.tr 32606
  Memur Ergüner HATUNOĞLU ehatunogluselcuk.edu.tr 32606
  Bil. İşl. Selçuk KUMCU kumcuselcukselcuk.edu.tr 32604
  Memur Barış Volkan ÇELİKTEN baris.celiktenselcuk.edu.tr 32604
  Bil. İşl. Ümüd YILMAZ umudyilmazselcuk.edu.tr 32606
  Tek. Per. Gökhan KABRAN gokhanselcuk.edu.tr 32606
  Tek. Ser. Burak BİÇER   32606