BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Personel
         
Yönetim    
  Daire Başkanı V. Doç. Dr. Hasan Erdinç KOÇER ekocerselcuk.edu.tr 38866
  Şube Müdürü Cevdet AYRANCI cayranciselcuk.edu.tr 38880
  Şube Müdürü Mesut ÇİFCİ mesutselcuk.edu.tr 38865
         
Özel Kalem - Yazı İşleri      
  Memur Hacer KÖKLÜ hacerkokluselcuk.edu.tr 38860
         
Yazılım      
  Öğr. Gör. Oğuzhan UYMAZ ouymazselcuk.edu.tr 38872
  Öğr. Gör. Hilal ATICI hilal.aticiselcuk.edu.tr 38890
  Öğr. Gör. Mehmet ÇEÇEN mehmet.cecenselcuk.edu.tr 38875
  Öğr. Gör. Muammer KALKAN mukalkanselcuk.edu.tr 38878
  Öğr. Gör. Abdulkadir SADAY   38876
  Öğr. Gör. Asuman GÜNERHAN asuman.gunerhanselcuk.edu.tr 38905
  Müh. Koray YILDIRIM koray.yildirimselcuk.edu.tr 38892
  Bil. Müh. Onur ORHAN onurorhanselcuk.edu.tr 38874
  Bil. Müh. Hüseyin Samet CAN canhsselcuk.edu.tr 38872
  Bil. Müh. Muzaffer KIRMAN mkirmanselcuk.edu.tr 38877
  Bil. Müh. Ahmet AYAN ahmetayanselcuk.edu.tr 38875
  Bil. Müh. Samet ÜRESİN sameturesinselcuk.edu.tr 38877
  Bil. Müh. Miyase Nur EROĞLU miyasenurerogluselcuk.edu.tr 38904
  Bil. Müh. Seda YILDIZ sedayildizselcuk.edu.tr 38874
  Bil.İşl. Ayşe Nagehan MAT nagehanmatselcuk.edu.tr 38870
  Prog. Kağan Doğan ERDOĞAN kaan.erdoganselcuk.edu.tr 38891
         
Web        
  Bil. İşl. Serdar AYDAR serdarselcuk.edu.tr 38897
  Grafiker Büşra ERDOĞAN busrakucukkaraselcuk.edu.tr 38895
  Tekniker Emirhan ALPINAR emirhan.alpinarselcuk.edu.tr 38896
         
Sunucu Sistemleri ve Yönetimi    
  Müh. Muammer ÇERÇİ muammerselcuk.edu.tr 32536
  Teknik Sor. Yavuz KABRAN yavuzselcuk.edu.tr 32530
  Programcı Mehmet KIRMIZIGÜL mkirmizigulselcuk.edu.tr 32548
         
Ağ Sistemleri ve Donanım    
  Teknik Sor. Yavuz KABRAN yavuzselcuk.edu.tr 32530
  Bil. İşl. Halil İbrahim ÜLKER halilibrahimselcuk.edu.tr 32535
  Tekniker Mustafa BULAT bulatselcuk.edu.tr 34677
  Tek. Per. Kadir BOZKURT kbozkurtselcuk.edu.tr 32540
         
Ambar - Ayniyat - Tahakkuk    
  Şef İsmail ÖZDEMİR iozdemirselcuk.edu.tr 38886
  Şef - (D. Satınalma) Salih ÖZDEMİR sozdemirselcuk.edu.tr 38883
  Memur Ergüner HATUNOĞLU ehatunogluselcuk.edu.tr 38882
  Per. Fatih ARAÇ fatiharacselcuk.edu.tr 38881
         
EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) - E-Posta    
  Tekniker Abdullah BAŞOĞUL abdullahselcuk.edu.tr 38884
  Tekniker Mehmet YAVUZ mehmetselcuk.edu.tr 38885
         
         
  Sürekli İşçi İlyas SÖYLEMEZ   38900