BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Personel
         
Yönetim    
  Daire Başkanı V. Arif KÖSEN arif.kosenselcuk.edu.tr 34679
  Şube Müdürü Cevdet AYRANCI cayranciselcuk.edu.tr 34682
  Şube Müd. Mesut ÇİFCİ mesutselcuk.edu.tr  
         
Özel Kalem - Yazı İşleri      
  Memur Hacer KÖKLÜ hacerkokluselcuk.edu.tr 33333
         
Yazılım      
  Öğr. Gör. Oğuzhan UYMAZ ouymazselcuk.edu.tr 34680
  Öğr. Gör. Hilal ATICI hilal.aticiselcuk.edu.tr 32538
  Öğr. Gör. Mehmet ÇEÇEN mehmet.cecenselcuk.edu.tr 34678
  Öğr. Gör. Muammer KALKAN mukalkanselcuk.edu.tr 32472
  Öğr. Gör. Abdulkadir SADAY    
  Bil. Müh. Onur ORHAN onurorhanselcuk.edu.tr 34683
  Bil. Müh. Hüseyin Samet CAN canhsselcuk.edu.tr 32532
  Bil. Müh. Muzaffer KIRMAN mkirmanselcuk.edu.tr 34681
  Bil. Müh. Ahmet AYAN ahmetayanselcuk.edu.tr 32550
  Bil. Müh. Samet ÜRESİN sameturesinselcuk.edu.tr 34681
  Bil. Müh. Miyase Nur EROĞLU miyasenurerogluselcuk.edu.tr 32549
  Bil. Müh. Seda YILDIZ sedayildizselcuk.edu.tr 22560
  Bil.İşl. Ayşe Nagehan MAT nagehanmatselcuk.edu.tr 32475
  Fakülte Sekreteri Koray YILDIRIM koray.yildirimselcuk.edu.tr 32560
  Prog. Kağan Doğan ERDOĞAN kagan.erdoganselcuk.edu.tr 32538
         
Web        
  Bil. İşl. Serdar AYDAR serdarselcuk.edu.tr 34676
  Grafiker Büşra KÜÇÜKKARA busrakucukkaraselcuk.edu.tr 34676
  Tekniker Emirhan ALPINAR emirhan.alpinarselcuk.edu.tr  
         
Sunucu Sistemleri ve Yönetimi    
  Bil. Müh. Muammer ÇERÇİ muammerselcuk.edu.tr 32536
  Teknik Sor. Yavuz KABRAN yavuzselcuk.edu.tr 32530
  Programcı Mehmet KIRMIZIGÜL mkirmizigulselcuk.edu.tr 32548
         
Ağ Sistemleri ve Donanım    
  Teknik Sor. Yavuz KABRAN yavuzselcuk.edu.tr 32530
  Bil. İşl. Halil İbrahim ÜLKER halilibrahimselcuk.edu.tr 32535
  Tekniker Mustafa BULAT bulatselcuk.edu.tr 34677
  Tek. Per. Kadir BOZKURT kbozkurtselcuk.edu.tr 32540
         
Ambar - Ayniyat - Tahakkuk    
  Şef İsmail ÖZDEMİR iozdemirselcuk.edu.tr 32537
  Şef - (D. Satınalma) Salih ÖZDEMİR sozdemirselcuk.edu.tr 34687
  Memur Ergüner HATUNOĞLU ehatunogluselcuk.edu.tr 32605
  Per. Fatih ARAÇ fatiharacselcuk.edu.tr 32580
         
EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)    
  Şube Müd. Cevdet AYRANCI cayranciselcuk.edu.tr 34682
  Programcı Mehmet KIRMIZIGÜL mkirmizigulselcuk.edu.tr 32548