BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Personel
Yönetim    
  Daire Başkanı V. Arif KÖSEN arif.kosenselcuk.edu.tr 38860
  Şube Müdürü Cevdet AYRANCI cayranciselcuk.edu.tr 38880
  Şube Müd. Mesut ÇİFTÇİ mesutselcuk.edu.tr 38865
         
Özel Kalem - Yazı İşleri      
  Memur Hacer KÖKLÜ hacerkokluselcuk.edu.tr 38860
         
Yazılım      
  Öğr. Gör. Oğuzhan UYMAZ ouymazselcuk.edu.tr 38872
  Öğr. Gör. Hilal ATICI hilal.aticiselcuk.edu.tr 38890
  Öğr. Gör. Mehmet ÇEÇEN mehmet.cecenselcuk.edu.tr 38875
  Öğr. Gör. Muammer KALKAN mukalkanselcuk.edu.tr 38878
  Öğr. Gör. Abdulkadir SADAY   38876
  Öğr. Gör. Kağan Doğan ERDOĞAN kagan.erdoganselcuk.edu.tr 38891
  Mühendis Koray YILDIRIM koray.yildirimselcuk.edu.tr 38892
  Bil. Müh. Onur ORHAN onurorhanselcuk.edu.tr 38874
  Bil. Müh. Hüseyin Samet CAN canhsselcuk.edu.tr 38872
  Bil. Müh. Muzaffer KIRMAN mkirmanselcuk.edu.tr 38877
  Bil. Müh. Ahmet AYAN ahmetayanselcuk.edu.tr 38875
  Bil. Müh. Samet ÜRESİN sameturesinselcuk.edu.tr 38877
  Bil. Müh. Miyase Nur EROĞLU miyasenurerogluselcuk.edu.tr 38904
  Bil.İşl. Ayşe Nagehan MAT nagehanmatselcuk.edu.tr 38875
         
Web        
  Grafiker Büşra ERDOĞAN busrakucukkaraselcuk.edu.tr 38895
  Tekniker Emirhan ALPINAR emirhan.alpinarselcuk.edu.tr 38896
         
Sunucu Sistemleri ve Yönetimi    
  Bil. Müh. Muammer ÇERÇİ muammerselcuk.edu.tr 38898
  Teknik Sor. Yavuz KABRAN yavuzselcuk.edu.tr 38888
  Programcı Mehmet KIRMIZIGÜL mkirmizigulselcuk.edu.tr 38899
         
Ağ Sistemleri ve Donanım    
  Teknik Sor. Yavuz KABRAN yavuzselcuk.edu.tr 38888
  Bil. İşl. Halil İbrahim ÜLKER halilibrahimselcuk.edu.tr 38894
  Tekniker Mustafa BULAT bulatselcuk.edu.tr 38889
         
Ambar - Ayniyat - Tahakkuk    
  Şef İsmail ÖZDEMİR iozdemirselcuk.edu.tr 38886
  Şef - (D. Satınalma) Salih ÖZDEMİR sozdemirselcuk.edu.tr 38883
  Memur Ergüner HATUNOĞLU ehatunogluselcuk.edu.tr 38882
  Per. Fatih ARAÇ fatiharacselcuk.edu.tr 38881
         
         
Bilgisayar Merkezi (Bilmer)    
         
  Merkez Müdürü Doç. Dr. Hasan Erdinç KOÇER ekocerselcuk.edu.tr 38866
  Merkez Müd. Yrd. Dr. Öğr. Üy. Selahattin ALAN salanselcuk.edu.tr 33350
  Şube Müd. Hüsnü BEKMEZCİ husnubekmezciselcuk.edu.tr 38863
         
  Yazılım      
  Öğr. Gör. Esma GÜNGÖR esmagungorselcuk.edu.tr 38904
  Öğr. Gör. Asuman GÜNERHAN asuman.gunerhanselcuk.edu.tr 38905
         
  EBYS  (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)    
  Tekniker Abdullah BAŞOĞUL abdullahselcuk.edu.tr 38884
  Tekniker Mehmet YAVUZ mehmetselcuk.edu.tr 38885
         
  Teknik Servis    
  Öğr. Gör. Alparslan AYHAN a_ayhanselcuk.edu.tr 38903
  Bil. İşl. Ümüd YILMAZ umudyilmazselcuk.edu.tr 38864
  Bil. Prog. Muzaffer AYHAN muzafferayhanselcuk.edu.tr 38864
         
         
  Kimlik Bürosu    
  Tek. Ser. Burak BİÇER burakbicerselcuk.edu.tr 38868
  Tekniker Barış Volkan ÇELİKTEN baris.celiktenselcuk.edu.tr 38868
         
  Turnike      
  Tek. Ser. Muhammed EMİNOĞLU   38876