BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Vizyon - Misyon

 

Vizyon:

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak temel görevimiz çağdaş bilişim teknolojilerini üniversitemizde en üst seviyede uygulanabilmesi için gerekli altyapıyı hazırlamak, gerekli donanım ve yazılımları temin etmek, idari, akademik personel ve öğrencilerimizin bilişim hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak ve bilgilendirmektir.

Bilişim sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek alanlarında uzmanlaşmış kadrolar oluşturmak. Bilgisayar teknolojileri uygulama bakımından en ön sıralarda yer almak ve tercih edilen üniversite olabilmektir.

 

Misyon:

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının misyonu Kurumun işleyişi ve gelecekte de  var olması için gerekli her türlü bilgi işlem alt yapısını oluşturması, donanım, yazılım, sistem, teknik servis hizmetleri ve kurumlara yönelik eğitim işlerinde yoğun olarak hizmet vermek, mevcut personel-ekipman ile sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak, gelecekte daha iyi bir bilgi sistemleri alt yapısı oluşturmasına yönelik eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak otomasyon ve donanımı üniversitemize uygun şekilde sunarak, gerekli desteği vermek.