BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Özel Kalem
         
Özel Kalem      
  Memur Hacer KÖKLÜ hacerkokluselcuk.edu.tr 33333