BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Teknik Altyapı

 

Üniversitemizin ULAKBİM erişim hızı 1300 Mbit/snye çıkarılmıştır. Ulakbim ile yapılan alt yapı hızlandırma çalışmaları neticesinde mevcut hızımız 1500 Mbit/sn seviyesine çıkarılması uygun görülmüş ve gerekli alt yapı çalışmaları başlatılmıştır. 2016 yılı ortalarında bu hız 1500 Mbit/sn seviyesine yükseltilecektir. Bu sayede üniversitemiz diğer üniversiteler içerisinde en hızlı internet çıkış alt yapısına sahip üniversitelerinde başında olacaktır.

Sistemin iç ve dış müdahalelere karşı korunması için gerekli önlemler alınmıştır.

Üniversitemiz ana yerleşkesi üzerinde kablosuz alt yapı sistemi aktif hale getirilmiş merkezi kontrollü yapı devreye alınarak üniversitemizin birimlerinde kablosuz ağ kesintisiz bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Ayrıca diğer üniversitelerden misafir gelen personel ve öğrencileri için internet kullanımına yönelik olarak EDUROAM kablosuz ağ yayını hizmeti de devreye alınmıştır.

İlçelerin tümünün metro ethernet üzerinde kampüs ağına erişimi kesintisiz sağlanmıştır. İlçelerdeki tüm Meslek Yüksekokullarımız metro ethernet üzerinden internete hızlı erişimi sağlanmaktadır.

Türkiye’de bir ilk olarak Üniversitemiz - Ulakbim - Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Merkez Konya Yerleşkesindeki Rektörlük Binası, Eğitim Yerleşkesi, Selçuk Tıp Yerleşkesi binalarına merkez yerleşkeden fiber optik kablolar çekilerek 10 Gbit bağlantı alt yapısı sağlanmıştır. Böylece bu birimlerimiz için Telekom’a ödenen internet ücretleri ortadan kalkmıştır.

Ulakbim- Üniversite işbirliği ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde Ulakbim İnternet POP noktası oluşturulmuş ve İlimizde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mevlana Üniversitesi ve Karatay Üniversitesi ve Tarım ve Gıda Üniversitesinden  fiber optik kablolar merkez yerleşkeye gelerek internet çıkışları başkanlığımız bünyesindeki POP noktası üzerinden internet erişim sağlanmaktadır.

Hızlı Tren hizmetinin Konya’ya gelmesiyle, butren hattı üzerinde Ankara-Konya arası fiber optik kablo çekimi ve üniversitemizin Ulakbim omurgasına doğrudan bağlanması projesi için gerekli girişimler başlatılmış olup, süreç takip edilmektedir. Böylece üniversite internet çıkış hızının en az 10 Gbit seviyesine çıkarılması hedeflenmektedir.

Yaklaşık sisteme ilave olarak 7 km kadar daha fiber çekilmiş ve kampüse ilave düşünülen bina ve binaların şimdiden alt yapısı bitirilmiştir. Bölgede yapılması düşünülen binaların alt yapısı şimdiden hazır hale getirilmiştir.

Kampüs İnternet alt yapısının birimler arası 10Gbit/sn seviyesine çıkarılmış ve ayrıca tüm üniversite alanında güvenli internet alt yapısına geçme çalışmaları devam etmektedir.

Başkanlığımız bünyesinde üniversitemize bağlı tüm birimlerin internet ve network alt yapısı incelenmiş, eksik görülen ve yenilenmesi gereken binaların proje çalışmaları tamamlanmış ve Rektörlük ve Birim yönetimine gerekli bilgiler verilmiştir.

Eğitim ve Öğretime Açılan yeni binaların internet ve network alt yapısı tamamlanmış ve çalışır hale getirilmiştir.