BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Teknik Altyapı

 

·         Teknik Hizmetler
Üniversitemiz bünyesinde tüm birimlerde aktif olarak bilgisayarlar kesintisiz olarak İnternet ve İntranete online bağlı durumdadır. Zamanla oluşan program kurmalarda, donanım sorunlarında ve üniversitemizde yaygınlaşan kablosuz internet alt yapısının stabilize çalışması ile ilgili teknik hizmetler başkanlığımızda görevli teknik personeller ile yürütülmektedir.

·         İnternet-İntranet Hizmetleri
Üniversitemiz Alaaddin Keykubat Kampüsünde bulunan fakülte ve yüksekokullar, Rektörlük Kampüsü ve İlçeler arasındaki internet iletişim yapısı kontrol edilerek sürekli çalışır vaziyette tutulmaktadır.
Üniversitemizin ULAKBİM erişim hızı 2000 Mbit/sn ye çıkarılmıştır. Üniversitemize bağlı taşradaki Fakülte, Yüksekokul ve Meslek yüksek okullarımızın mevcut internet erişim hızları da okullarımızın kapasitesine göre 10 Mbit den 20 Mbit’e,  ve 30 Mbit’e çıkarılmıştır. Üniversitemiz kablolu ve kablosuz internet alt yapısı alternatif iki hat üzerinden sağlıklı şekilde üniversitemizin hizmetine sunulmaktadır. Üniversitemiz mevcut fiziki bağlantısı ve ağ yapısı ile diğer üniversiteler içerisinde en hızlı internet çıkış alt yapısına sahip olup ülkemizin en büyük on üniversiteleri arasında yerini almaktadır.
Sistemin iç ve dış müdahalelere karşı korunması için gerekli önlemler alınmış ve sürekli olarak iç ve dış tehditleri karşı iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.
Üniversitemiz ana yerleşkesi üzerinde kablosuz alt yapı sistemi aktif hale getirilmiş merkezi kontrollü yapı devreye alınarak üniversitemizin tüm birimlerinde kablosuz ağ kesintisiz bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Ayrıca diğer üniversitelerden misafir gelen personel ve öğrenciler için internet kullanımına yönelik olarak EDUROAM akademik kablosuz ağ yayını hizmeti de devreye alınmıştır.
İlçelerin tümünün metroethernet üzerinde kampüs ağına erişimi kesintisiz sağlanmıştır. İlçelerdeki tüm fakülte ve meslek yüksekokullarımız metroethernet üzerinden internete hızlı erişimi sağlanmaktadır.
İlçelerimizin mevcut ağ alt yapısını iyileştirmek ve merkezi yönetilebilir hale getirmek ve kablosuz hizmeti ilçelerde de kullandırmak amacıyla gerekli fizibilite çalışmaları tamamlanmış proje haline getirilmiş ve yönetime sunulmuştur.

·         Alaeddin Keykubat Kampüsü Çalışmaları
Türkiye’de bir ilk olarak Üniversitemiz- Ulakbim - Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Konya’da bir proje başlatmış olup, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde Ulakbim İnternet POP noktası oluşturulmuştur.
İlimizde bulunan Merkez Rektörlük yerleşkesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, N.E Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Yerleşkesi, N.E. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Yerleşkesi, Karatay Üniversitesi ve Gıda ve Tarım Üniversitelerine fiber optik kablolar merkez yerleşkeye gelerek internet çıkışları başkanlığımız bünyesindeki toplama merkezinde birleşerek internete erişimleri sağlanmaktadır.
Üniversitemiz halen Konya’daki üniversitelerin internet alt yapı bağlantılarını aktif olarak kontrol etmekte ve Ulakbim ile birlikte sürekliliğini devam ettirmektedir. Bu sayede servis sağlayıcı olarak Ulakbim’in ilimizdeki üniversiteler adına Türk Telekom Müdürlüğüne ödediği fiber optik alt yapı ücretleri sona ermiştir.
Hızlı Tren hizmetinin Konya’ya gelmesiyle, bu tren hattı üzerinde Ankara-Konya arası fiber optik kablo çekimi ve üniversitemizin Ulakbim omurgasına doğrudan bağlanması projesi için gerekli girişimler başlatılmış olup, süreç takip edilmektedir. Böylece üniversite internet çıkış hızının en az 10 Gbit seviyesine çıkarılması hedeflenmektedir.
Yaklaşık sisteme ilave olarak 10 km kadar daha fiber çekilmiş ve kampüse ilave düşünülen bina ve binaların şimdiden alt yapısı bitirilmiştir. Bölgede yapılması düşünülen binaların alt yapısı şimdiden hazır hale getirilmiştir.
Kampüs İnternet alt yapısı birimler arası 10 Gbit/sn seviyesine çıkarılmıştır. Tüm kullanıcılarımız en az 1 Gbit ile ağa bağlı hale gelmiştir. Tüm üniversite alanında kablolu ve kablosuz interneti kullanımında 5651 sayılı yasa gereği güvenli internet alt yapısına geçilmiştir.
Tüm personel ve öğrencilerimiz kurumsal kimliklerini kullanarak sisteme giriş yapabilmektedir. Böylece yetkisiz ve üniversite dışı kullanımların önüne geçilmiştir.
Kablolu internete alternatif olarak tüm birimlerimizde İç ortamlarda hizmet etmek üzere Kablosuz cihazlar yerleştirilmiştir. İlk etapta toplam 530 adet cihaz çalışır hale getirilmiştir ve bu sayının artırılması için gerekli çalışmalar devam etmektedir.
Başkanlığımız bünyesinde üniversitemize bağlı tüm birimlerin internet ve network alt yapısı incelenmiş, eksik görülen ve yenilenmesi gereken binaların proje çalışmaları tamamlanmış ve Rektörlük ve Birim yönetimine gerekli bilgiler verilmiştir.
Eğitim ve Öğretime Açılan yeni binaların internet ve network alt yapısı tamamlanmış ve çalışır hale getirilmiştir.
2015 yılında yapılan alt yapı iyileştirme çalışmaları neticesinde üniversitemize bağlı Atatürk Öğrenci Yurtlarına teknolojik koşullar göz önüne alınmış ve kablosuz internet alt yapı hizmeti vermeye başlanmıştır. Toplam 176 adet kablosuz internet erişim cihazları çalışır hale getirilmiştir. Yaklaşık olarak 4000 öğrencimize tüm kullanmış oldukları bilgisayar ve taşınabilir cihazlardan kesintisiz internet ortamı sağlanmıştır.
Başkanlığımız bünyesindeki donanım cihazlarına 2017 yılı içerisinde yeni alımlar ile donanım ilave edilmiş mevcut cihazlar yenilenmiş ve teknolojik olarak en üst seviyelere getirilmiştir.
Bilgisayar Merkezi (BİLMER) binası bünyesinde yedek sistem odası oluşturulmuştur. Tüm çalışan sistemlerin yedekleri buradaki sunucular ve disk ortamlarına günlük olarak yedeklenmektedir. Böylece herhangi bir olumsuzluk durumunda sistemlerin yedekleri ayrı bir fizik binada tutulmaktadır.
İlçelerdeki fakülte ve yüksekokullarımızın alt yapı sorunları yerinde incelenmiş ve gerekli hazırlıklara başlanmış olup 2018 yılı içerinde Yapı İşleri Daire Başkanlığı ve Başkanlığımız koordinesinde gerekli alt yapı ihalesi süreci başlatılıp sistemin hazır hale gelmesi hedeflenmektedir.
Mevlana Üniversitesinin üniversitemize devredilmesinden dolayı mevcut binanın internet alt yapısı bünyemize dahil edilmiş fiber optik alt yapısı ile üniversitemiz alt yapısına bağlanmıştır. Ayrıca Mevlana Üniversitesi yerleşkesi içinden bulunan ve Sağlık Kültür Daire Başkanlığı’na devredilen Erkek Öğrenci yurdu binasına kablosuz alt yapı sistemi ve ip telefon hizmeti dahil edilmiş, internet ve ağ servisleri öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.