BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Yazılım
         
Yazılım      
  Yrd. Doç. Dr. Sait Ali UYMAZ aliuymazselcuk.edu.tr 34683
  Arş. Gör. Erdem AĞBAHCA agbahcaselcuk.edu.tr  
  Öğr. Gör. Dr. Mustafa Nevzat ÖRNEK nevzatselcuk.edu.tr  
  Uzm. M. Kemal KAYA kemalselcuk.edu.tr 34681
  Uzm. Sedat KORKMAZ sedatkorkmazselcuk.edu.tr 34680
  Uzm. Esma GÜNGÖR esmagungorselcuk.edu.tr 34675
  Öğr. Gör. Fevzi Altan GÖKSU agoksuselcuk.edu.tr 34685
  Bil. Müh. Eyüp SIRAMKAYA esiramkayaselcuk.edu.tr 34697
  Bil. Müh. Onur ORHAN onurorhanselcuk.edu.tr 34683
  Bil. Müh. Hüseyin Samet CAN canhsselcuk.edu.tr 34676
  Bil. Müh. Muzaffer KIRMAN mkirmanselcuk.edu.tr 32560
  Bil. Müh. Ahmet AYAN ahmetayanselcuk.edu.tr 32550
  Bil. Müh. Oğuzhan UYMAZ ouymazselcuk.edu.tr 34683
  Bil. Müh. Samet ÜRESİN sameturesinselcuk.edu.tr 32560
  Bil. Müh. Enes SULAK enessulakselcuk.edu.tr 32550
  Bil. Müh. Hasan ÇİMEN hasancimenselcuk.edu.tr 32550
  Bil. Müh. Miyase Nur EROĞLU miyasenurerogluselcuk.edu.tr 34678
  Bil. Müh. Seda YILDIZ sedayildizselcuk.edu.tr 24678
  Grafiker Büşra KÜÇÜKKARA busrakucukkaraselcuk.edu.tr 34678
  Bil.İşl. Ayşe Nagehan MAT nagehanmatselcuk.edu.tr 34678
  Bil. Müh. Şeyma ULUTAŞ seymaulutasselcuk.edu.tr 32475
  Bil. Müh. Almıla ÖZCAN almilaselcuk.edu.tr 32475