BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Yazılım
         
Yazılım      
  Öğr. Gör. F. Altan GÖKSU agoksuselcuk.edu.tr 34685
  Yrd. Doç. Dr. Sait Ali UYMAZ aliuymazselcuk.edu.tr 34683
  Arş. Gör. Erdem AĞBAHCA agbahcaselcuk.edu.tr  
  Uzman Sedat KORKMAZ sedatkorkmazselcuk.edu.tr 34680
  Uzman Esma GÜNGÖR esmagungorselcuk.edu.tr 34675
  Uzman Eyüp SIRAMKAYA esiramkayaselcuk.edu.tr 34697
  Uzman Oğuzhan UYMAZ ouymazselcuk.edu.tr 34680
  Uzman Hilal ATICI hilal.aticiselcuk.edu.tr 34680
  Bil. Müh. Onur ORHAN onurorhanselcuk.edu.tr 34683
  Bil. Müh. Hüseyin Samet CAN canhsselcuk.edu.tr 34676
  Bil. Müh. Muzaffer KIRMAN mkirmanselcuk.edu.tr 34681
  Bil. Müh. Ahmet AYAN ahmetayanselcuk.edu.tr 32550
  Bil. Müh. Samet ÜRESİN sameturesinselcuk.edu.tr 34681
  Bil. Müh. Enes SULAK enessulakselcuk.edu.tr 32550
  Bil. Müh. Miyase Nur EROĞLU miyasenurerogluselcuk.edu.tr 34675
  Bil. Müh. Seda YILDIZ sedayildizselcuk.edu.tr 22560
  Grafiker Büşra KÜÇÜKKARA busrakucukkaraselcuk.edu.tr 34678
  Bil.İşl. Ayşe Nagehan MAT nagehanmatselcuk.edu.tr 32475
  Programcı Mehmet ÖZBAYRAK eimiselcuk.edu.tr 32475