BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Yazılım

 
     
Yazılım      
  Öğr. Gör. F. Altan GÖKSU altanselcuk.edu.tr 34685
  Dr. Öğr. Üy. Sait Ali UYMAZ aliuymazselcuk.edu.tr 34683
  Öğr. Gör. Sedat KORKMAZ sedatkorkmazselcuk.edu.tr 34680
  Öğr. Gör. Esma GÜNGÖR esmagungorselcuk.edu.tr 34675
  Öğr. Gör. Oğuzhan UYMAZ ouymazselcuk.edu.tr 34680
  Öğr. Gör. Hilal ATICI hilal.aticiselcuk.edu.tr 32538
  Öğr. Gör. Mehmet ÇEÇEN mehmet.cecenselcuk.edu.tr 34678
  Bil. Müh. Onur ORHAN onurorhanselcuk.edu.tr 34683
  Bil. Müh. Hüseyin Samet CAN canhsselcuk.edu.tr 32532
  Bil. Müh. Muzaffer KIRMAN mkirmanselcuk.edu.tr 34681
  Bil. Müh. Ahmet AYAN ahmetayanselcuk.edu.tr 32550
  Bil. Müh. Samet ÜRESİN sameturesinselcuk.edu.tr 34681
  Bil. Müh. Miyase Nur EROĞLU miyasenurerogluselcuk.edu.tr 32549
  Bil. Müh. Seda YILDIZ sedayildizselcuk.edu.tr 22560
  Programcı Mehmet ÖZBAYRAK eimiselcuk.edu.tr 34678
  Bil. İşl. Koray YILDIRIM koray.yildirimselcuk.edu.tr 32560