BEYŞEHİR ALİ AKKANAT MESLEK YÜKSEKOKULU
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Bölüm Başkanı: Öğr.Gör. Yasemin KILINÇ GÜVEN

Erasmus Koordinatör: Öğr.Gör. Yasemin KILINÇ GÜVEN

Farabi Koordinatör: Öğr.Gör. Yasemin KILINÇ GÜVEN

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr.Gör. Yasemin KILINÇ GÜVEN

Amacı: Programın amacı iş hayatı ile ilgili olarak şirketlerin, kamu kuruluşlarının, üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin ve benzeri diğer kuruluşların yönetimine yardımcı olacak veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek uygun nitelikli İşletme Yönetimi Meslek Elemanı yetiştirmektir.

Vizyon: Bilim ve teknolojinin öncülüğünde, akademik bilgi kazandırmanın yanı sıra sosyal, psikolojik, fiziksel ve zihinsel ilgi, beklentilere yanıt verebilen, kendini sürekli yenileyen, araştıran kuşakların yetiştiği, eğitim ve öğretimin her aşamasında öğrenci, öğretim elemanı ve idari personeli kurumun en temel zenginliği ve kaynağı olarak gören, Türkiyede ve Dünyada lider bir eğitim kurumu olmaktır.

Misyon: Okul-Sanayi işbirliği içerisinde sanayinin istediği ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayan nitelikte eleman yetiştirmek, mesleki eğitimde sürekli değişim ve gelişim anlayışımızla öğrencilerin ve toplumun beklentilerini karşılamak, çağdaş, demokratik, ve yaratıcı öğrenciler yetiştirerek gelişen Türkiyenin oluşumunda pay sahibi olmanın onurunu yaşamaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: İşletme Yönetimi programımız 1992-1993 eğitim ve öğretim yılında açılmış olup 40 öğrenci ile eğitime başlamıştır.2001-2002 eğitim öğretim yılında bölümün ikinci öğretimi açılmıştır. Şu anda 1002ü birinci öğretim 100ü ikinci öğretim olmak üzere 200 kişilik kontenjanla öğrenci almaktadır. İşletme Yönetimi Programı, iş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adaylar, Anadolu Ticaret Lisesi ve/veya Ticaret Lisesi mezunu olması halinde, sınavsız geçişle ÖSYM tarafından yerleştirilir. Diğer liselerden mezun olanlar, kontenjan dolmamışsa ÖSYM sınavı sonuçlarına göre kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa yatay geçiş yoluyla gelen veya daha önce başka üniversitelerde öğrenim görmüş olan öğrenciler, bu kurumlarda alıp başarılı oldukları derslerden Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabilirler.

Mezuniyet Şartları: Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve staj raporundan başarılı olan öğrencilere, İşletme Yönetimi Meslek Elemanı alanında Ön lisans diploması verilir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Sınavlar ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir.

İstihdam Olanakları: Hemen iş hayatına atılmak isteyen mezunlarımız kamu ve özel sektörde firmaların muhasebe-finans pazarlama, personel yönetimi departmanlarında, bankacılık ve finans sektöründe, mali müşavirlik firmalarında görev yapmaktadırlar.Bunun yanısıra üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin ve benzeri diğer kuruluşların yönetsel birimlerinde ekip yöneticisi olabilecekleri gibi, kendi işyerlerini açıp işletebilme olanaklarına da sahip olabilirler. Ayrıca 4 yıllık bir stajın sonunda Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanı alabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Eğitim hayatına devam etmek isteyen mezunlarımız, Dikey Geçiş Sınavıyla (DGS) aşağıda yazılı bölümlerde öğretim hayatlarına devam edebilmektedirler. Hem çalışıp, hem de okumaya devam etmek isteyenler ise, Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümünün üçüncü sınıfına sınavsız ve doğrudan geçiş yapabilmektedirler.