BEYŞEHİR ALİ AKKANAT MESLEK YÜKSEKOKULU
TURİST REHBERLİĞİ
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARSLAN

Erasmus Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Erkan AKGÖZ

Farabi Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Ali Aslan ŞENDOĞDU

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARSLAN

Amacı: Bölümün amacı, bilimsel ve kaliteli bir eğitim öğretim sağlamak suretiyle turizm sektörü için nitelikli turist rehberleri, iş görenler ve yönetici adayları yetiştirmektir. Bu hederfler bağlamında yabancı dile hakim, Türkiye'yi ve çevresini tarihi, kültürü ce coğrafyası ile en kapsamlı biçimde bilen, insanlarla iyi ilişkiler geliştirebilen, ekip çalışmasına yatkın, karşılaştığı sorunları çözme yeteneğine sahip, yönetim ve organizasyon bilgisene sahip turist rehberleri ve yönetici adayları yetiştirmek.

Vizyon: Yüksekokul, turist rehberliği eğitim-öğretimi veren bir kamu kurumu olarak, hem öğrenciler hem de işveren turizm işletmeleri tarafından tercih edilenönde gelen eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.

Misyon: Yüksekokulumuzun amacı, turizm sektörünün ve turizm işletmelerinin ihtiyaç duyduğu üst kademe yönetici adayları ve turist rehberleri yetiştirmektir.

Program Dili: İngilizce

Program Tanımı:

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Önceki Öğrenmenin Tanınması:

Mezuniyet Şartları: Ders: 4 yarıyılda alınan derslerin kanuni eğitim ve öğretim sürecinde tamamlanması. Kredi: Bu yarıyıllar boyunca verilen asgari kredinin tamamlanması Bitirme tezi : 4. sınıfta mezuniyet tezi vermesi Stajı belirtilen zaman ve sürede yapması.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları:

İstihdam Olanakları: Bölümden mezun olan öğrenciler; Bağımsız turist rehberi, Seyahat acentasına bağlı turist rehberi, Seyahat acentası yöneticisi, Seyahat acentası enformasyon memuru, Müze rehberi olma fırsaıtına sahip olacaklardır. Ayrıca başarılı ve istekli öğrenciler akademik kariyer de yapabileceklerdir.

Üst Derece Programlara Geçiş: