BEYŞEHİR ALİ AKKANAT MESLEK YÜKSEKOKULU
TASARIM
Bölüm Başkanı: Öğr.Gör. Ahmet BİROL

Erasmus Koordinatör: Öğr.Gör. M.Sami ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Öğr.Gör. M.Sami ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr.Gör. Erdinç ÇAKIR

Amacı: Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programı, öğrencileri öğrenim süreleri boyunca tasarım disiplini ve program kullanımı bilgileri ile donatarak, tasarımcı adaylarını temel tasarım mantığı çerçevesinde grafik tasarım uygulamalarında sektöre bağlı ihtiyaçlara cevap verebilecek niteliklerle donatmayı amaçlamaktadır.

Vizyon: Eğitim öğretim kalitesini en üst seviyede tutabilen, bölgemizin ve ülkemizin sorunlarına çözüm üretmede önderlik eden, paydaşlarıyla işbirliği içinde olan, disiplinler arası çalışmaya önem veren, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen bir program olmaktır.

Misyon: Bölümümüz, Türkiye ve Dünyadaki gelişmeler konusunda öğrencilerini bilinçlendirerek onları iletişim stratejileri geliştirebilen, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, hayat boyu öğrenmeyi benimsemiş, bilimsel yöntemleri uygulayan, etik değerlere saygılı, her türlü görsel tasarım problemini çözebilen, araştırmacı, kültürlü, yetenekli tasarımcılar olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: TYYÇ 5. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Türkiye Yüksek öğretim kurullarında önceki öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Selçuk Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için her sene başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Mezuniyet Şartları: Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 iş günlük 2 adet stajlarını tamamlamak gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise teorik derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olmalıdır. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için dönem not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Bölüm mezunları grafik, basın yayın, web ve multimedya uygulamaları, görsel iletişim, reklamcılık, fotoğrafçılık alanlarında, matbaa ve yayınevlerinde çalışabilecekleri gibi, serbest çalışma imkanına da sahiptirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Program mezunları DGS sınavında başarılı olursa ilgili 4 yıllık fakülte bölümüne dikey geçiş yapabilirler. İsterlerse, Açıköğretim programlarından da 4 yıllık bölümleri tamamlayabilirler.