BEYŞEHİR ALİ AKKANAT MESLEK YÜKSEKOKULU
SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Şaban BAŞ

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Şaban BAŞ

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Şaban BAŞ

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Şaban BAŞ

Amacı: Programın amacı, turizm sektöründe faaliyet gösteren seyahat acentalarında çalışmak üzere eleman yetiştirmek, bu amaçla öğrencileri ilgili sektöre ait tüm alt yapı bilgileri ile donatmak ve bu bilgiler ile eğitim sonrası iş hayatına atılmalarını sağlamaktır. Eğitim süresinde turizm sektörünün genel yapı taşı olan yabancı dil eğitimi de ağırlıklı olarak verilmektedir. 2 yıllık (4 yarıyıl) dönemde her bir yarıyılda haftada 4er saaat İngilizce ve ikinci yabancı dil olarak Almanca ders görmektedirler. Özellikle 2. sınıfta seyahat acentacılığı ile ilgili meslek dersleri almaktadırlar (Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acentacılığı, Biletleme, Otomatik Rezervasyon ve Biletleme, Seyahat Acentalarında Pazarlama, vb.) Birinci sınıfı tamamlayan öğrenciler, çoğunlukla yaz dönemi olmak üzere 60 işgünü ve 12 haftalık stajlarını yaparak teorik bilgileri uygulama ile birleştirmektedirler.

Vizyon: Evrensel eğitim ve araştırmalarda rekabet edebilecek kaynakları sağlayarak, sürekli değişen koşullara kolaylıkla uyum gösterebilen bilgi üretimi, bilgi değerlendirme ve öğrenme konusunda dünya çapında bir eğitim imajı geliştirerek uluslar arası mesleki standartlara uygun nitelikli meslek elemanı yetiştirmek ve saygı duyulan, sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği bir eğitim kurumu olmaktır.

Misyon: Atatürk İlke ve Devrimlerine içtenlikle bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, demokrasi kültürünü özümsemiş, mesleki yeterliliğe sahip, etik değerlere bağlı, araştırıcı, yaratıcı, problem çözebilen, mükemmelliği arayan meslek elemanları yetiştirmeyi Öğrencilerine günümüzün rekabetçi, karmaşık ve küreselleşen işdünyasında başarılıolabilmeleri için gerekli olan tüm yetenekleri ve bilgiyi kazandırmayı Okul-sanayi işbirliğiyle hedefe uygun olarak hazırlanan eğitim programlarında temel ve uygulamalı eğitimler vererek, ülkemizin nitelikli ara eleman ihtiyacını en üst düzeyde karşılamayı Topluma karşı hizmet yükümlülüğünü en iyi şekilde yerine getirmeyi, görev edinmiştir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Bu program Turizm ve seyahat sektöründe hizmet üretim süreçlerinde görev alabilecek ve yönetime yardımcı olabilecek veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Programa Meslek Liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Aşçılık, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Besin Teknolojisi-Pastacılık, Beslenme ve Ev Yönetimi, Kat Hizmetleri, Mutfak, Otelcilik ve Turizm, Pastacılık, Resepsiyon, Servis Hizmetleri, Turizm, Deniz Turizmi, Seyahat Acentalığı, Animatörlük, Host ve Hosteslik, Tur Operatörlüğü, Otel İşletmeciliği, Otelcilik ve Turizm bölümlerini bitirenler sınavsız geçiş hakkından faydalanarak, diğer lise mezunları ise üniversite sınavında almış oldukları YGS-5 puanına göre yerleştirilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa kayıt yaptıran öğrenciler, 1. sınıfa başlayabilirler. Aynı zamanda yatay geçiş yapan öğrencilere de, üniversitelerinde görmüş oldukları ve kredi ve içerik yönünden aynı olan derslerden muafiyet verilir.

Mezuniyet Şartları: Turizm ve Seyahat Hizmetleri programı öğrencilerinin mezun olabilmeleri aşağıdaki mezuniyet koşullarını eksiksiz olarak yerine getirmlerine bağlıdır. Koşulların yerine getirilmemesi sınıf veya ders tekrarına yol açabilir: Ön Lisans için tüm derslerden başarılı olmak ve 2.00 ortalama, A veya B grubu seyahat acentalarında 60 işgünü / 12 hafta staj yapmış olmak, 60 AKTSyi tamamlamış olmak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında öğrenciler derslerden başarılı olmak için her bir ders için bir arasınav bir final sınavı olmak üzere 2 sınava tabi tutulur. Arasınavın %40ı, Yılsonu final sınavının %60ı hesaplanır.

İstihdam Olanakları: Bu programdan mezun olan öğrenciler, A, B ve C grubu seyahat acentalarında iş olanağı bulmaktadır. Mezunlarımız en alt kademeden başlayarak, çeşitli kademelerde yöneticiliğe kadar çıkma imkanına sahiptir. Kendi seyahat acentalarını kuran mezunlarımız da mevcuttur.

Üst Derece Programlara Geçiş: 2 yıllık önlisans süresini tamamlayan öğrenciler, DGS sınavına girerek 4 yıllık fakülte ve yüksekokullara geçiş yapabilmektedirler. Geçiş yapan öğrenciler önlisans programında aldıkları derslerden içerik ve kredi bakımından uygun olanlarından geçiş yaptıkları okul tarafından muaf tutulmaktadırlar.