BEYŞEHİR ALİ AKKANAT MESLEK YÜKSEKOKULU
SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ
Turizm Rehberliği

 

Vizyon:Evrensel eğitim ve araştırmalarda rekabet edebilecek kaynakları sağlayarak, sürekli değişen koşullara kolaylıkla uyum gösterebilen; bilgi üretimi, bilgi değerlendirme ve öğrenme konusunda dünya çapında bir eğitim imajı geliştirerek uluslar arası mesleki standartlara uygun nitelikli meslek elemanı yetiştirmek ve saygı duyulan, sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği bir eğitim kurumu olmaktır.

Misyon:Atatürk İlke ve Devrimlerine içtenlikle bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, demokrasi kültürünü özümsemiş, mesleki yeterliliğe sahip, etik değerlere bağlı, araştırıcı, yaratıcı, problem çözebilen, mükemmelliği arayan meslek elemanları yetiştirmeyi; Öğrencilerine günümüzün rekabetçi, karmaşık ve küreselleşen işdünyasında başarılıolabilmeleri için gerekli olan tüm yetenekleri ve bilgiyi kazandırmayı;Okul-sanayi işbirliğiyle hedefe uygun olarak hazırlanan eğitim programlarında temel ve uygulamalı eğitimler vererek, ülkemizin nitelikli ara eleman ihtiyacını en üst düzeyde karşılamayı;Topluma karşı hizmet yükümlülüğünü en iyi şekilde yerine getirmeyi, görev edinmiştir.

 

Kuruluş

2011 yılında YÖK'ün yeni düzenlemesi ile meslek yüksekokulunda bölümler oluşturulmuştur. Buna göre, Turizm, Seyahat ve Eğlence Hizmetleri bölümü altında "Turizm Rehberliği" programı yer almaktadır.

Kazanılan Derece

Turist Rehberi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bu programa kayıt yaptıracak öğrenciler YGS sınavına girebilirler. Bunun yanında Meslek Lisesi mezunu öğrencilerin başarı ortalamaları da yerleştirmede dikkate alınmaktadır. Birinci yılı başarı ile tamamlayan ve başarı not ortalaması yüksek olan öğrenciler, diğer üniversitelerin önlisans programlarına yatay geçiş yapmak hakkına sahiptirler. Bu programı bitiren öğrenciler DGS sınavına girerek, kazandıkları takdirde 4 yıllık lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programa kayıt yaptıran öğrenciler, 1. sınıfa başlayabilirler. Aynı zamanda yatay geçiş yapan öğrencilere de, üniversitelerinde görmüş oldukları ve kredi ve içerik yönünden aynı olan derslerden muafiyet verilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl önlisans derslerinden geçerek toplam kredisini tamamlayan öğrenciler mezun olabilmektedirler.

Program Profili

Programın amacı, gerekli mesleki bilgilerin kazandırılması, bu amaçla öğrencileri turizm sektörüne ait tüm alt yapı bilgileri ile donatmak ve bu bilgiler ile eğitim sonrası iş hayatına atılmalarını sağlamaktır. Eğitim süresinde turizm sektörünün genel yapı taşı olan yabancı dil eğitimi de ağırlıklı olarak verilmektedir. İngilizce eğitim alan öğrenciler, 2 yıllık (4 yarıyıl) dönemde her bir yarıyılda 4'er saat İngilizce ve ikinci yabancı dil olarak Almanca/Rusça ders görmektedirler. Ayrıca yüksekokulumuzdaki öğrenim süreleri boyunca meslek hayatlarında gerek duyacakları pek çok konuyu (Rehberlik Meslek Dersi, Mitoloji, Türkiye'nin Turizm Coğrfyası, İlkyardım vb.) deneyimli ve uzman eğiticilerden teorik ve uygulamalı olarak öğrenmektedirler. İlgili Bakanlığın verdiği kokartı alabilmek için 36 günlük yurt içi turunu tamamlayarak teori ve uygulamayı birleştirmektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olan öğrencilerin tüm Türkiye genelinde seyahat acentalarında veya serbest çalışma olanakları mevcuttur. Kendisini yeterince geliştiren mezun öğrencilerimizin yurt dışı turlarda da tur lideri olarak çalışma olanakları mevcuttur.

Üst Derece Programlarına Geçiş

 2 yıllık önlisans süresini tamamlayan öğrenciler, DGS sınavına girerek 4 yıllık fakülte ve yüksekokullara geçiş yapabilmektedirler. Geçiş yapan öğrenciler önlisans programında aldıkları derslerden içerik ve kredi bakımından uygun olanlarından geçiş yaptıkları okul tarafından muaf tutulmaktadırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Turist rehberliği programında derslerden başarılı olabilmek için her bir ders için bir arasınav bir final sınavı olmak üzere 2 sınav yapılır. Arasınavın %40'ı, Yılsonu final sınavının %60'ı hesaplanır, her iki sonucun toplamının en az 60 olması durumunda dersten başarılı olunur. Aksi halde ders tekrarı gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Turist rehberliği programından mezun olabilmek için mezun olacak öğrencilerin aşağıdaki koşulları eksiksiz olarak yerine getirmeleri gerekmektedir, aksi halde ders tekrarı ile koşulların sağlanması gerekmektedir: Önlisans için tüm derslerden başarılı olmak ve en az 2.00 ortalama, 120 AKTS'yi tamamlamış olmak

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 
 

Bölüm Olanakları

Programda 3 öğretim elemanı yer almaktadır. Bunun yanısıra yüksekokulumuzda kadrolu diğer öğretim elemanları ile sektörden görevlendirme ile gelen öğretim görevlileri de eğitime katkı sağlamaktadırlar. Müze ve örenyeri gibi uygulama gerektiren dersler için de yakın bölgedeki mekanlarda uygulama yapma imkanları yaratılmaktadır. Mezun öğrencilere turizm alanında faaliyet gösteren seyahat acentalarında istihdam olanakları da sağlanmaktadır.

Program Çıktıları

 

       

 

 

1

Turizm ile ilgili tüm bilgilere sahiptir.

2

Türkiye'nin turizm coğrafyasını bilir ve bu bilgileri turistlere anlatabilir.

3

Arkeoloji ile ilgili bilgilere sahiptir ve bu bilgileri turistlere anlatabilir.

4

Tur sırasında karşılaşabileceği her türlü sorunla ilgili kararlar alıp, başa çıkabilir.

5

Türkiye'nin florası ile ilgili tüm bilgilere sahiptir ve bu bilgileri turistlere anlatabilir.

6

Görgü kurallarını ve etik değerleri bilir ve davranışlarında bunlara dikkat eder.

7

Turizm ve rehberlikle ilgili mevzuat bilgilerine sahiptir.

8

Türkiye'nin sahip olduğu Bizans eserlerini tanır ve turistler gerekli bilgileri anlatabilir.

9

Türkiye'nin sahip olduğu bütün tarihi ve kültürel değerleri ayrıntılı olarak bilir ve bunları turistlere anlatabilir.

10

Turizmin sosyolojik yapısını ve turist psikolojisini bilir ve turistlerin davranışlarını ve beklentilerini bilerek turistlere hizmet sunar.

11

Turizm ve çevre ilişkisini bilir ve çevrenin korunması ile ilgili önlemleri alabilir.

12

Türkçe ve en az iki yabancı dilde kendisini günlük hayatta ve mesleki anlamda ifade edebilir.

13

Cumhuriyetin kuruluşunu, Atatürk ilke ve inkılaplarını bilir.