BEYŞEHİR ALİ AKKANAT MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Öğr.Gör. Yasemin KILINÇ GÜVEN

Erasmus Koordinatör: Öğr.Gör. Yasemin KILINÇ GÜVEN

Farabi Koordinatör: Öğr.Gör. Yasemin KILINÇ GÜVEN

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr.Gör. Yasemin KILINÇ GÜVEN

Amacı: Lojistik programı, özel ve kamu işletmelerinde satınalma, üretim, lojistik ve dış ticaret departmanlarında, liman İşletmelerinin ilgili departmanlarında ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici olarak görev yapabilecek, iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen, yaratıcı fikirler üretebilen ve sosyal ilişkilerde başarılı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Vizyon: Bilim ve teknolojinin öncülüğünde, akademik bilgi kazandırmanın yanı sıra sosyal, psikolojik, fiziksel ve zihinsel ilgi, beklentilere yanıt verebilen, kendini sürekli yenileyen, araştıran kuşakların yetiştiği, eğitim ve öğretimin her aşamasında öğrenci, öğretim elemanı ve idari personeli kurumun en temel zenginliği ve kaynağı olarak gören, Türkiyede ve Dünyada lider bir eğitim kurumu olmaktır.

Misyon: Okul-Sanayi işbirliği içerisinde sanayinin istediği ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayan nitelikte eleman yetiştirmek, mesleki eğitimde sürekli değişim ve gelişim anlayışımızla öğrencilerin ve toplumun beklentilerini karşılamak, çağdaş, demokratik, ve yaratıcı öğrenciler yetiştirerek gelişen Türkiyenin oluşumunda pay sahibi olmanın onurunu yaşamaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: İşletme Yönetimi programımız 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında açılmış olup 40 öğrenci ile eğitime başlamıştır. 2014-2015 itibari ile de ikinci öğretime de 40 kişilik öğrenci kontenjanını ekleyerek eğitim öğretime devam etmektedir. Lojistik programı müfredatı, özel sektörün ihtiyaçlarına göre oluşturulmuştur. Lojistik sözkonusu olduğunda özel sektörde önem kazanan temel konular ekonomi bilgisi, taşıma mevzuatı, dış ticaret, tedarik zinciri yönetimi ve uluslararası pazarlama şeklinde belirtilebilir. Yanı sıra yabancı dil özel sektörün personel ihtiyacının karşılanmasında aranan özellikler arasındadır

Kabul ve Kayıt Koşulları: Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve staj raporundan başarılı olan öğrencilere, İşletme Yönetimi Meslek Elemanı alanında Ön lisans diploması verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa yatay geçiş yoluyla gelen veya daha önce başka üniversitelerde öğrenim görmüş olan öğrenciler, bu kurumlarda alıp başarılı oldukları derslerden Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabilirler.

Mezuniyet Şartları: Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve staj raporundan başarılı olan öğrencilere, İşletme Yönetimi Meslek Elemanı alanında Ön lisans diploması verilir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Sınavlar ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir.

İstihdam Olanakları: Lojistik programı mezunu öğrenciler için pek çok kariyer olanağı bulunmaktadır. Mezunların lojistik ve kargo firmalarının ilgili departmanlarında, sanayi firmalarının firmaların satınalma, üretim, lojistik ve dış ticaret departmanlarında, liman İşletmelerinin ilgili departmanlarında ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici olarak çalışma imkanı sağlamaktadırlar. Ayrıca kamu personeli olarak Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Bağlı Birimlerde görev alabilirler. Eğitimine devam etmek isteye mezunlar ise Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili lisans programlarına devam ederek lisans eğitimlerini tamamlama şansına sahip olmaktadır.

Üst Derece Programlara Geçiş: Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler. Bu programlar Lojistik Yönetimi Ulaştırma ve Lojistik Uluslararası Lojistik Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği