BEYŞEHİR ALİ AKKANAT MESLEK YÜKSEKOKULU
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Alanında - İşletme, Pazarlama, İktisat, Hukuk, Sosyoloji, Matematik, İstatistik, Yönetim- temel düzeyde bilgilere sahiptir.
P.Ç.2 Etik değerler, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler, işçi sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma bilincine sahiptir.
P.Ç.3 Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte işletmeciliğe özgü bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
P.Ç.4 İşletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri işletme ortamında kullanma becerisine sahiptir.
P.Ç.5 Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
P.Ç.6 Uygulamada karşılaşılan ya da beklenmedik sorunları çözmede ekip üyesi olarak çalışabilme, sorumluluk alma ve inisiyatif kullanma.
P.Ç.7 İşletmecilik ile ilgili çalışmalarında ve işini yürütürken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
P.Ç.8 Ekip üyesi olarak etkin bir şekilde çalışır
P.Ç.9 Mesleki standartlara uygun olarak seminer hazırlayıp sunar
P.Ç.10 İşletmecilikle ile ilgili bilgilere ulaşma, ilgili bilgileri seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirebilirve ve yaşam boyu uygular.
P.Ç.11 İşletmecilikle ile ilgili bilgileri seçerek, anlama, yorumlama ve çalışmakta olduğu kurumda kullanma yetkinliğine sahiptir.