BEYŞEHİR ALİ AKKANAT MESLEK YÜKSEKOKULU
Dersin Adı   İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 5301463 3 / 0 3
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa Melih KÜLCÜ
Koordinator E-mail mustafamelihkulcu selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersle öğrencinin iş yaşamı ve sosyal güvenliği ile ilişkili hukuki hak ve sorumluluklarını kavraması amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
50 0 50 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım tekniğinin yanı sıra örneklerle ders desteklenmektedir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Toplumsal düzen kuralları içinde iş hukukunun yeri ve önemi. Müjdat Şakar, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 2009 İstanbul.
2 İş hukukunun kaynakları, ulusal kaynaklar ve uluslararası kaynaklar. Müjdat Şakar, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 2009 İstanbul.
3 İşin tanımı, çalışanların ayrımı, iş hukukunun özellikleri ve kapsamı. Müjdat Şakar, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 2009 İstanbul.
4 İş hukukunun temel kavramları, işçi, işveren, iş sözleşmesi. Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku, 2014 Konya.
5 İş hukukunun temel kavramlarından işyerinin incelenmesi, bu bağlamda tanımı, işletme ile farkları, açılması, bildirimi, devri ve kapatılması. Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku, 2014 Konya.
6 İş sözleşmesinin özellikleri, türleri, devri. Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku, 2014 Konya.
7 İş sözleşmesi yapma ehliyeti, iş hukukuna özgü ehliyet sınırlamaları, iş sözleşmesi ile işe alma mecburiyeti. Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku, 2014 Konya.
8 Vize sınavı
9 İş sözleşmesinden doğan borçlar. 4857 Sayılı İş Kanunu
10 İş hukukunda çalışma süreleri, normal çalışma ve fazla çalışma süreleri. 4857 Sayılı İş Kanunu
11 İş hukukunda dinlenme süreleri. 4857 Sayılı İş Kanunu
12 İş sözleşmesinin sona ermesi, fesih bildirimi, derhal fesih, toplu işçi çıkarma, iş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları. 4857 Sayılı İş Kanunu
13 Toplu iş hukukuna giriş, sendika, konfederasyon, toplu iş sözleşmesi tanımı, sendika ve konfederasyon üyeliği ile üyeliğin sona ermesi, sendika ve kuruluşların işleyişi, gelir ve giderleri, faaliyetlerinin durdurulması ve sona ermesi. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
14 Toplu iş sözleşmesinin yapılması, hükümleri, uygulama alanı, sona ermesi ve sona ermesinin sonuçları, uyuşmazlıklar ve çözüm yolları, grev ve lokavt. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
15 İş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik uygulamaları hakkında incelemeler. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 2
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Çalışma hayatında İşçi işveren ilişkilerinden sorumlu olduğu pozisyonlarda, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemler yapar. 4
D.Ö.Ç. 2 İşçi ve işveren ilişkilerinin hukuk çerçevesinde nasıl süreceğini öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 3 İş sözleşmesi düzenleyebilir. 4
D.Ö.Ç. 4 İş sözleşmesinin türlerine ilişkin hak ve borçları kavrar. 4
D.Ö.Ç. 5 İş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirebilir. 3
D.Ö.Ç. 6 İş ilişkisini sonlandırabilir. 3
D.Ö.Ç. 7 Sendika ile ilgili işlemleri yürütebilir. 3
D.Ö.Ç. 8 Bütün yaşamında karşılaşabileceği riskleri sosyal güvenlik sistemi ve Türkiye uygulamaları içinde çözebilir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20