BEYŞEHİR ALİ AKKANAT MESLEK YÜKSEKOKULU
DIŞ TİCARET
Bölüm Başkanı: Öğr.Gör.Mustafa Melih KÜLCÜ

Erasmus Koordinatör: Öğr.Gör.Mustafa Melih KÜLCÜ

Farabi Koordinatör: Öğr.Gör.Mustafa Melih KÜLCÜ

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr.Gör.Mustafa Melih KÜLCÜ

Amacı: Dış Ticaret programı, özel ve kamu işletmelerinde dış ticaret departmanlarında ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici olarak çalışabilecek, gümrük müşavirliklerinde B karneli Gümrük Müşavir yardımcısı olarak görev alabilecek, kendi adına dış ticaret alanında işyeri açıp işletebilecek, bankaların kambiyo departmanlarında çalışabilecek ve uluslararası lojistik firmalarında operasyon yetkilisi olarak görev yapabilecek, iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen, yaratıcı fikirler üretebilen ve sosyal ilişkilerde başarılı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Vizyon: Kendisiyle ve içerisinde yaşadığı toplumuyla barışık kendi coğrafyasının inanç ve kültür kodlarının idrakinde olaylara evrensel bakabilme ufkuna sahip nesillerin yetiştirilmesidir. Kendi medeniyet köklerinden haberdar olduğu kadar üretimin güç olduğu gerçeğinin de farkında olan ve bu suretle nitelikli üretimin nitelikli personelle gerçekleştirilebileceğini ilke edinmiş eğitici-öğretici uzman kadrolarıyla kendine özgü ve dünya standartlarında kabul görecek anlayışlar oluşturulmasıdır. Akademik personeliyle olduğu kadar idari ve yardımcı hizmetlerdeki personeliyle uyum içerisinde olan, kendisine emanet edilmiş öğrencilerine yüksek kalitede hizmet vermeyi benimseyen anlayış, yönetim tarzımızdır.

Misyon: Ülkemizde iş piyasasının ihtiyacı olan nitelikli mesleki personelin yetiştirilmesinin sağlanmasıdır. Alanında teorik ve pratik bilgilerle donanmış, insani ve mesleki etiğin gereklerini özümsemiş ve kendisine özgüveni tam küresel rekabetin söz konusu olduğu iş piyasasında ülkemizi daha ileri seviyeye taşıma iradesine sahip teknik kadroların oluşturulmasıdır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Dış Ticaret Programı, mesleki eğitim ve akademik bilgi donanımını bir arada sunan dış ticaretimizin yapısı, ithalat- ihracat mevzuatları ve uygulamaları, gümrük rejimleri, AB-Türkiye ilişkileri, Uluslararası İktisat, Dünya ve Türkiye Ekonomisi gibi temel konularda eğitim veren, çağdaş ve bilgili öğrenciler yetiştirerek sektöre istihdam sağlayan bir programdır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖKün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa yatay geçiş yoluyla gelen veya daha önce başka üniversitelerde öğrenim görmüş olan öğrenciler, bu kurumlarda alıp başarılı oldukları derslerden Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabilirler.

Mezuniyet Şartları: Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70 `i, uygulamaların ise en az %80 ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, kısa süreli sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır.

İstihdam Olanakları: Mezunlar, dış ticaret ve finans sektöründe faaliyet gösteren çok çeşitli kurumlarda (bankalar, şirketlerin ithalat, ihracat ve finansman bölümleri, uluslar arası lojistik firmaları, aracı kurumlar, sigorta şirketleri vb.) yönetici ya da uzman olarak çalışabilmektedirler. Mezunlarımız ayrıca ilgili kamu kuruluşlarının (Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu vb.) kadrolarında istihdam edilebilmektedirler. Bununla birlikte, mezunlar Gümrük Müşavir yardımcısı olabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Mezun öğrencilerimiz ÖSYMnin açmış olduğu DGS sınavı ile kayıt yaptırabilecekleri lisan bölümleri şunlardır: Bankacılık Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finansman Bankacılık ve Sigortacılık Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ekonomi Ekonomi ve Finans İktisat İşletme İşletme Bilgi Yönetimi İşletme Enformatiği İşletme-Ekonomi Lojistik Yönetimi Sermaye Piyasası Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme Uluslararası Finans Uluslararası İşletme Uluslararası İşletmecilik Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Uluslararası Lojistik Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret ve Finans Uluslararası Ticaret ve Finansman Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Uluslararası Ticaret ve Lojistik