BEYŞEHİR ALİ AKKANAT MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Seyfettin Caner KUZUCU

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Seyfettin Caner KUZUCU

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Seyfettin Caner KUZUCU

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Seyfettin Caner KUZUCU

Amacı: Para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren aracı kurum, banka, sigorta şirketi, leasing, factoring firmaları, kamu kurumları, mali müşavirlik büroları, denetim şirketleri ile sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinin muhasebe ve finans departmanlarında, çeşitli pozisyonlarda çalışacak nitelikli, çağdaş teknolojik bilgi ve deneyimle donanmış gençleri yetiştirmektir.

Vizyon: Sektörün artan işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulan bankacılık, sigortacılık ve finans hakkında bili sahibi, bankacılığın ve sigortacılığın temel işlevlerini ve prensiplerini bilen, müşteri ilişkileri yönetiminde beceri kazanmış, firmaların finans departmanlarındaki işleyişi bilen, firma-banka ilişkilerinin önemini kavramış nitelikli elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektir.

Misyon: Günümüzün bankacılık ve sigortacılık sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşılayabilmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Ülkemizin finansal sistemi içinde büyük yer tutan bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde çalışacak, nitelikli Meslek Elemanı yetiştirecek olan Bankacılık ve Sigortacılık programı, ön lisans düzeyinde, iki yıl süreli, teorik ve iş yeri uygulamasına dayalı pratik öğretim vermektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adaylar, Anadolu Ticaret Lisesi ve/veya Ticaret Lisesi mezunu olması halinde, sınavsız geçişle ÖSYM tarafından yerleştirilir. Diğer liselerden mezun olanlar, kontenjan dolmamışsa ÖSYM sınavı sonuçlarına göre kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Orta öğretimde kazanılan temel matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgilerinin üzerine varsa mesleki alanda öğrendiği bilgiler temel kabul edilerek, finans, bankacılık ve sigortacılık ile ilgili dersler verilmektedir. Bunun yanısıra, Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Mezuniyet Şartları: Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 iş günlük yaz stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Mezunlarımızın çalıştıkları iş alanları -Bankaların genel müdürlükleri, bölge müdürlükleri ve şubelerinde. -Sigorta şirketlerinin genel müdürlükleri ve bölge müdürlüklerinde. -Sigorta şirketlerinin pazarlama kanalları olan, sigorta acenteleri ve sigorta brokerlerinde. -Bireysel emeklilik şirketlerinin genel müdürlükleri ve bölge müdürlüklerinde. -Sigorta eksperlerinin yanında. -Gerekli yasal şartları yerine getirmeleri halinde, sigorta acenteliği, sigorta eksperliği yapabilirler/ yapmaktadırlar. -Para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren aracı kurum, leasing ve factoring firmalarında, Sermaye Piyasası Kurulundan yeterlilik belgesi almak koşuluyla çalışabilirler.

İstihdam Olanakları: Mezunlarımızın çalıştıkları iş alanları -Bankaların genel müdürlükleri, bölge müdürlükleri ve şubelerinde. -Sigorta şirketlerinin genel müdürlükleri ve bölge müdürlüklerinde. -Sigorta şirketlerinin pazarlama kanalları olan, sigorta acenteleri ve sigorta brokerlerinde. -Bireysel emeklilik şirketlerinin genel müdürlükleri ve bölge müdürlüklerinde. -Sigorta eksperlerinin yanında. -Gerekli yasal şartları yerine getirmeleri halinde, sigorta acenteliği, sigorta eksperliği yapabilirler/ yapmaktadırlar. -Para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren aracı kurum, leasing ve factoring firmalarında, Sermaye Piyasası Kurulundan yeterlilik belgesi almak koşuluyla çalışabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: İki yıllık ön lisans öğretimini başarı ile tamamlayanlar, isterlerse Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girip başarılı olurlarsa, kendi alanlarına uygun, dört yıllık lisans programlarına kayıt yaptırabilirler. Ayrıca, sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültesinin üçüncü sınıfına kayıt yaptırarak, öğrenimlerine lisans düzeyinde devam edebilirler.