BEYŞEHİR ALİ AKKANAT MESLEK YÜKSEKOKULU
 
 Adı Soyadı: ÖĞR.GÖR. SEYFETTİN CANER KUZUCU
Fakülte Adı:  BEYŞEHİR ALİ AKKANAT MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK VE SİGORTACILIK Prg.
Ana Bilim Dalı:  BANKACILIK VE SİGORTACILIK
E-Mail :  sckuzucu selcuk.edu.tr
Telefon : 3325121923
Adres :
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Yeni Adana İmar A.Ş. (Muhasebe Finans Bölümü)20092010
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.20102013
Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi2013 

  Akademik Yayınlar:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. KUZUCU SEYFETTİN CANER, ÜNAL ABDULKADİR,ALLAHVERDİ METİN(2017).  QUALITY COSTS IN TOURISMBUSINESSES.  Uluslararası SosyalAraştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, 10(54),883-889., Doi: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20175434656 (Yayın No: 3819611)

2. ALLAHVERDİ METİN, KUZUCU SEYFETTİN CANER (2017).  Azerbaycan Vergi Sistemi’nin E-Dönüşüm Sürecive Vergi Gelirlerine Etkisi. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 4, 83-83., Doi:10.20860/ijoses.310836 (Yayın No: 3621607)

3. ALLAHVERDİ METİN, KUZUCU SEYFETTİN CANER (2015).  ÖNLİSANS MUHASEBE BÖLÜMÜ MEZUNLARININ MESLEKSTANDARDI PROBLEMİ VE BİR STANDART ÖNERİSİ. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(39), 770-778. (Yayın No:1753331)


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

1. KUZUCU SEYFETTİN CANER, ÖZTÜRK AZİZ (2018).  In Turkish Banking Sector ProfitabilityFinancial Ratios And A Relationship With MacroeconomicVariables.  4th International Congress on Political,Economic and Management Sciences (ICPEMS) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(YayınNo:4801787)

2. KUZUCU SEYFETTİN CANER (2018).  Analysis of Tax Revenues by Number ofRegistered Taxpayers.  2nd InternationalConference on Economic Research, ECONALANYA (Tam Metin Bildiri/SözlüSunum)(Yayın No:4801805)

3. ÜNAL ABDULKADİR, KUZUCU SEYFETTİN CANER, GÜVEN ŞÜKRÜ(2018).  TWO FACETS OF TRUTH IN ADMIRINGSILENCE.  III. INES INTERNATIONALEDUCATION AND SOCIAL SCIENCES CONGRESS (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(YayınNo:4404037)

4.KUZUCU SEYFETTİN CANER (2017).  RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH ANDINFLATION: EXAMPLE OF TURKEY (2003-2016). International Conference on Economic Research (Özet Bildiri/SözlüSunum)(Yayın No:3923931)

5.TENGİLİMOĞLU ENGİN, AKGÖZ ERKAN, TOPUZ ÇETİN, KUZUCUSEYFETTİN CANER (2017).  EVALUATION THETOURISM STUDENTS’S ATTITUDE TO TOURISM SECTOR WHO GET EDUCATION BACHELORDEGREE.  INTERNATIONAL CONGRESS OFBEYSEHIR and ITS VICINITY, 1(1), 418-418. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(YayınNo:3792934)

6. KUZUCU SEYFETTİN CANER, ÜNAL ABDULKADİR, ALLAHVERDİMETİN, TENGİLİMOĞLU ENGİN (2017). Quality Costs In Toursim Businesses Case Of Beysehir.  2. International Congress of Beysehir andIt’s Vicinity, 1(1), 430-430. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3908658)

7.KUZUCU SEYFETTİN CANER, ALLAHVERDİ METİN (2017).  The Relationship Between Individual Credits AndConsumerPrice Indices (CPI): Turkey Example (2003-2016).  The Sixth International Conference inEconomics (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3923006)

8.ALLAHVERDİ METİN, KUZUCU SEYFETTİN CANER, VAROL FATİH(2017).  Turizm Sektörünün Azerbaycan ınEkonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi. International Congress On Cultural Heritage and Tourism, Doi:10.13140/RG.2.2.15937.35689 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3641140)

9. ALLAHVERDİ METİN, KUZUCU SEYFETTİN CANER (2017).  E-Transformation Process of Azerbaijan TaxSystem and Its Effect on Tax Incomes. Innovation and Global Issues In Social Sciences (Özet Bildiri/SözlüSunum)(Yayın No:3621780)

10. ÖZTÜRK AZİZ, KUZUCU SEYFETTİN CANER (2016).  In Turkish Banking Sector  The Relationship Of The Number Of Branch AndPersonnel With Profitability. International Conference of Strategic Research in Social Science andEducation (ICoSReSSE) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3116030)

11. KUZUCU SEYFETTİN CANER, ÖZTÜRK AZİZ (2016).  Determinants Of Profitability In TurkishBanking Sector.  International Conferenceof Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE) (Özet Bildiri/SözlüSunum)(Yayın No:3115915)

12. GÖRAL RAMAZAN, KUZUCU SEYFETTİN CANER (2016).  Estimation Modelling Of The Number Of TouristIn The Province Konya.  InternationalConference On Economics, Business Management And Social Sciences (ICEBSS) (ÖzetBildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3114336)

13. KUZUCU SEYFETTİN CANER, GÖRAL RAMAZAN (2016).  Tourism Sector In The Number Of TouristsForecast Modelling.  International Humanand Nature Sciences Problems and Solution Seeking Congress (IHANAS), 351-356.(Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3094763)

14. ÖZTÜRK AZİZ, KUZUCU SEYFETTİN CANER (2016).  Changing The Concept Of Marketing InBanking.  International Conference inEconomics (EconWorld) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3115632)

15. KUZUCU SEYFETTİN CANER (2016).  Risks In Banking Sector Caused By POSDevices.  International Conference inEconomics (EconWorld) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3115524)

16. KUZUCU SEYFETTİN CANER (2015).  Profitability Effects Of Internet Banking InTurkish Banking Sector.  The SecondInternational Conference in Economics (EconWorld) (Tam Metin Bildiri/SözlüSunum)(Yayın No:1763273)

17.NAR OKTAY, KUZUCU SEYFETTİN CANER (2015).  Social Market Economy.  The Second International Conference inEconomics (EconWorld) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1763384)

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

1. İŞLETME DİSİPLİNİ ÜZERİNE GÜNCEL ÇALIŞMALAR, Bölümadı:(SANAL PARALARIN BİLİNİRLİĞİ VE SATIN ALMAKARARLARI ÜZERİNE ETKİSİ)(2019)., KUZUCU SEYFETTİN CANER,BAŞ MEHMET, İksad Publishing House, Editör:Bora GÖKTAŞ, İnci ERDOĞAN TARAKÇI, Basımsayısı:1, Sayfa Sayısı 238, ISBN:978-605-7875-26-6, Türkçe(Bilimsel Kitap),(Yayın No: 4995317)

2. Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Kapsamında StratejikAraştırmalar, Bölüm adı:(Türk Bankacılık Sektöründe Şube ve PersonelSayısınınKarlılık ile İlişkisi) (2016)., ÖZTÜRK AZİZ, KUZUCU SEYFETTİNCANER,  Lambert Academic Publishing,Editör:Tükekci, Nezihe, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 420,ISBN:978-3-659-96544-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3094286)

3. Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Kapsamında Stratejik Araştırmalar,Bölüm adı:(Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Belirleyicileri) (2016).,KUZUCU SEYFETTİN CANER,ÖZTÜRK AZİZ, Lambert Academic Publishing, Editör:Tüfekci, Nezihe, Basım sayısı:1,Sayfa Sayısı 420, ISBN:978-3-659-96544-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No:3093932)

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. YILMAZ BAKİ, ALLAHVERDİ METİN, KUZUCU SEYFETTİN CANER(2018).  TÜRKİYE’DE MUHASEBE MESLEĞİNİNSON YILLARDAKİ DURUMUNUN İŞGÜCÜ AÇISINDAN ANALİZİ.  Mali Çözüm(147), 13-36. (Kontrol No: 4292895)

 

 


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat MYO Müdür Yardımcılığı2014 
Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat MYO Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanlığı2015 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.Yrd.01/07/2014 
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu Finans, Bankacilik Ve Sigortacilik BölümüBölüm Başkani23/06/201505/02/2019
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu Finans, Bankacilik Ve Sigortacilik BölümüBölüm Başkan V.06/02/201906/02/2022
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.Yrd.30/07/201930/07/2022

 Ek Bilgi

 Dersler