BEYŞEHİR ALİ AKKANAT MESLEK YÜKSEKOKULU
 
 Adı Soyadı: ÖĞR.GÖR. SEYFETTİN CANER KUZUCU
Fakülte Adı:  BEYŞEHİR ALİ AKKANAT MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK VE SİGORTACILIK Prg.
Ana Bilim Dalı:  BANKACILIK VE SİGORTACILIK
E-Mail :  sckuzucu selcuk.edu.tr
Telefon : 3325121923
Adres :
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Yeni Adana İmar A.Ş. (Muhasebe Finans Bölümü)20092010
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.20102013
Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi2013 

  Akademik Yayınlar:

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1. ALAGÖZ ALİ, ALLAHVERDİ METİN,KUZUCU SEYFETTİN CANER (2019).  BİST’ de İşlem Gören Çimento Şirketlerinin Faaliyet Kârlılıklarının Belirlenmiş Konut Sektörü Değişkenleriyle Analizi.  4. International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress (Tam Metin Bildiri/SözlüSunum)(Yayın No:5658007)

 

2. KUZUCU SEYFETTİN CANER, ÇETİNKAYA MURAT (2019). TAKIPTEKI KREDILER ILE CDS PRIMLERI ARASINDAKI ILISKININ INCELENMESI TURKIYE ORNEGI 2009 2018.  III.ULUSLARARASI SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ KONGRESİ (Tam MetinBildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5726756)

 

3. KUZUCU SEYFETTİN CANER (2019).  BİTCOİN İLEDÖVİZ KURLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. 3rd International Conference on Economic Research (Tam MetinBildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5726502)

 

4. DOĞANALP NİHAT,KUZUCU SEYFETTİN CANER (2019). TCMB’NİN FAİZ KARARLARI EKSENİNDE KREDİ HACMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.  3rd International Conference on Economic Research (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5726577)

 

5. AKGÖZ ERKAN,TENGİLİMOĞLU ENGİN,KUZUCU SEYFETTİN CANER,MAMEDOVA MİNA (2019).  Kurumsal İmajın Oluşması Üzerine Bir Araştırma: KTMÜ Örneği.  International Congress of Science Culture and Education, 529-536. (Tam Metin Bildiri/SözlüSunum)(Yayın No:5676855)

 

6. KUZUCU SEYFETTİN CANER (2019).  The Effect of Banks on the Profitability of Marketing Expenses.  x. International Conference on Economics (TamMetin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5470162)

 

7. TENGİLİMOĞLU ENGİN,KUZUCU SEYFETTİN CANER (2019). Döviz Kuru Oynaklıkları Turist Başına Düşen Ortalama Harcamayı Etkilermi? 2003-2018 Yılları Arasında bir Nedensellik Analizi.  V HUMAN CIVILIZATION CONGRESS FROM PAST to FUTURE, 1(1), 160-168. (Tam MetinBildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5249152)

 

8. KUZUCU SEYFETTİN CANER,TENGİLİMOĞLU ENGİN (2019). INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN NATIONAL INCOMEAND THE CDS: INTURKEY (2009-2018INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN NATIONAL INCOMEANDTHE CDS: IN TURKEY (2009-2018.  VHUMAN  CIVILIZATION CONGRESS FROM PAST toFUTURE (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5470222)

 

9. KUZUCU SEYFETTİN CANER,ÖZTÜRK AZİZ (2018).  In Turkish Banking Sector Profitability Financial Ratios And A Relationship With Macroeconomic Variables.  4th International Congress on Political, Economic and Management Sciences (ICPEMS)(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4801787)

 

10. KUZUCU SEYFETTİN CANER (2018).  Analysis of TaxRevenues by Number of Registered Taxpayers. 2nd International Conference on Economic Research, ECONALANYA (Tam MetinBildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4801805)

 

11.ÜNAL ABDULKADİR,KUZUCU SEYFETTİN CANER,GÜVEN ŞÜKRÜ (2018).  TWO FACETS OF TRUTH IN ADMIRING SILENCE.  III. INES INTERNATIONAL EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES CONGRESS (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4404037)

 

12. KUZUCU SEYFETTİN CANER (2017).  RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND INFLATION:EXAMPLE OF TURKEY (2003-2016).  International Conference on Economic Research(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3923931)

 

13. KUZUCU SEYFETTİN CANER,ÜNAL ABDULKADİR,ALLAHVERDİ METİN, TENGİLİMOĞLU ENGİN(2017).  Quality Costs In Toursim Businesses Case Of Beysehir.  2. Internationa lCongress of Beysehir and It’s Vicinity, 1(1), 430-430. (Özet Bildiri/SözlüSunum)(Yayın No:3908658)

 

14. TENGİLİMOĞLU ENGİN,AKGÖZ ERKAN,TOPUZ ÇETİN,KUZUCU SEYFETTİN CANER (2017).  EVALUATION THE TOURISM STUDENTS’S ATTITUDE TOTOURISM SECTOR WHO GET EDUCATION BACHELOR DEGREE.  INTERNATIONAL CONGRESS OF BEYSEHIR and ITSVICINITY, 1(1), 418. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3792934)

 

15. KUZUCU SEYFETTİN CANER,ALLAHVERDİ METİN (2017). The Relationship Between Individual Credits And ConsumerPrice Indices(CPI): Turkey Example (2003-2016).  TheSixth International Conference in Economics (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(YayınNo:3923006)

 

16. ALLAHVERDİ METİN,KUZUCU SEYFETTİN CANER,VAROL FATİH (2017).  Turizm Sektörünün Azerbaycan'ın Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi. International Congress On Cultural Heritage and Tourism, Doi:10.13140/RG.2.2.15937.35689 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3641140)

 

17. ALLAHVERDİ METİN,KUZUCU SEYFETTİN CANER (2017). E-Transformation Process of Azerbaijan Tax System and Its Effect on TaxIncomes.  Innovation and Global Issues InSocial Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3621780)

           

18. KUZUCU SEYFETTİN CANER,ÖZTÜRK AZİZ (2016). Determinants Of Profitability In Turkish Banking Sector.  International Conference of StrategicResearch in Social Science and Education (ICoSReSSE) (Özet Bildiri/SözlüSunum)(Yayın No:3115915)

 

19. ÖZTÜRK AZİZ,KUZUCU SEYFETTİN CANER (2016).  InTurkish Banking Sector  The RelationshipOf The Number Of Branch And Personnel With Profitability.  International Conference of StrategicResearch in Social Science and Education (ICoSReSSE) (Özet Bildiri/SözlüSunum)(Yayın No:3116030)

 

20. GÖRAL RAMAZAN,KUZUCU SEYFETTİN CANER (2016). Estimation Modelling Of The Number Of Tourist In The ProvinceKonya.  International Conference On Economics, Business Management And Social Sciences (ICEBSS) (Özet Bildiri/SözlüSunum)(Yayın No:3114336)

 

21. KUZUCU SEYFETTİN CANER,GÖRAL RAMAZAN (2016). Tourism Sector In The Number Of Tourists Forecast Modelling.  International Human and Nature SciencesProblems and Solution Seeking Congress (IHANAS), 351-356. (Tam MetinBildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3094763)

 

22. KUZUCU SEYFETTİN CANER (2016).  Risks In BankingSector Caused By POS Devices. International Conference in Economics (EconWorld) (Özet Bildiri/SözlüSunum)(Yayın No:3115524)

 

23. ÖZTÜRK AZİZ,KUZUCU SEYFETTİN CANER (2016). Changing The Concept Of Marketing In Banking.  International Conference in Economics(EconWorld) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3115632)

 

24. NAR OKTAY,KUZUCU SEYFETTİN CANER (2015). Social Market Economy.  The SecondInternational Conference in Economics (EconWorld) (Tam Metin Bildiri/SözlüSunum)(Yayın No:1763384)

           

25. KUZUCU SEYFETTİN CANER (2015).  ProfitabilityEffects Of Internet Banking In Turkish Banking Sector.  The Second International Conference inEconomics (EconWorld) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1763273)

 

 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1) Allahverdi, M, Kuzucu,S. C, (2015). “Onlisans Muhasebe Bolumu Mezunlarının Meslek Standardı Problemi ve Bir Standart Onerisi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 8 Sayı: 39, Ağustos 2015, s. 770-778.

 

2) Allahverdi, M, Kuzucu,S. C,(2017). Azerbaycan Vergi Sistemi’nin E-Dönüşüm Süreci ve Vergi GelirlerineEtkisi. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (7), 83-95. DOI:10.20860/ijoses.310836

 

3) S. C. Kuzucu A. Ünal, and M.Allahverdi, (2017). “Quality Costs In Tourism Businesses,” UluslararasıSosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research,vol. 10, no. 54, pp. 883–889, Dec. 


4) 
B.Yılmaz, M. Allahverdi, and S. C. Kuzucu (2018). “Türkiye De Muhasebe Mesleğinin Son Yıllardaki Durumunun İşgücü Açısından Analizi”, Mali Çözüm,no. 147, pp. 13–36, Jun. 2018.Uluslararası kitaplardaki bölümler

 

1. İŞLETME DİSİPLİNİ ÜZERİNE GÜNCEL ÇALIŞMALAR, Bölüm adı:(SANAL PARALARIN BİLİNİRLİĞİ VE SATIN ALMA KARARLARI ÜZERİNE ETKİSİ) (2019)., KUZUCU SEYFETTİN CANER,BAŞ MEHMET,  İksad Publishing House, Editör:Bora GÖKTAŞ,İnci ERDOĞAN TARAKÇI, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 238, ISBN:978-605-7875-26-6,Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4995317)

 

2. İNSAN VE MEDENİYET ARAŞTIRMALARI, Bölümadı:(INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN CDS WITH PREMIUM CURRENCY CONVERTER:THE CASE OF TURKEY (2009-2018)) (2019)., KUZUCU SEYFETTİN CANER,TENGİLİMOĞLU ENGİN,  ÇİZGİ KİTABEVİ, Editör:Doç.Dr.Mustafa USLU, Prof.Dr.Sabahattin ÇİFTÇİ, Prof.Dr. Çoşkun ARSLAN, Prof.Dr. ErdalHAMATA, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 6, ISBN:978-605-196-345-7, Türkçe(BilimselKitap), (Yayın No: 5470261)

 

3. SOSYAL BİLİMLERDE DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMALAR, Bölüm adı:(KARLILIĞIN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER VE FİNANSAL ORANLAR İLE İLİŞKİSİ) (2019)., KUZUCU SEYFETTİN CANER,BAŞ MEHMET,  İmaj Yayınevi, Editör:Dr.Öğr.Üyesi İnciERDOĞAN TARAKÇI, Dr.Öğr.Üyesi Bora GÖKTAŞ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 19,ISBN:978-605-7905-28-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5722312)

 

4. Sosyal BilimlerAraştırmaları, Bölüm adı:(Turizm İşletmelerinde Sanal Kaytarma Üzerine BirAraştırma) (2019)., AKGÖZ ERKAN,TENGİLİMOĞLU ENGİN,KUZUCU SEYFETTİNCANER,APSAMATOVA BEGİMAY,  Çizgi KitapeviYayınları, Editör:Emel Arslan, Tahsin Tapur, Caner Aladağ, Basım sayısı:1,Sayfa Sayısı 10, ISBN:978-605-196395-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No:5676876)

5. İnsan ve Medeniyet Araştırmaları, Bölüm adı:(Alanya Destinasyonun Turizm Alanları Yaşam Döngüsü Modeli ile Değerlendirilmesi) (2019)., TENGİLİMOĞLU ENGİN,KUZUCU SEYFETTİN CANER,  Çizgi Kitapevi Yayınları,Editör:Doç. Dr. Mustafa USLU, Prof. Dr. Sabahattin ÇİFTÇİ, Prof. Dr. CoşkunARSLAN, Prof. Dr. Erdal HAMARTA, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-196-345-7,Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5504080)

6. Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Kapsamında Stratejik Araştırmalar, Bölüm adı:(Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Belirleyicileri) (2016)., KUZUCU SEYFETTİN CANER,ÖZTÜRKAZİZ,  Lambert Academic Publishing,Editör:Tüfekci, Nezihe, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 420,ISBN:978-3-659-96544-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3093932)

7. Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Kapsamında Stratejik Araştırmalar, Bölüm adı:(Türk Bankacılık Sektöründe Şube ve Personel Sayısının Karlılık ile İlişkisi) (2016)., ÖZTÜRK AZİZ,KUZUCU SEYFETTİN CANER,  Lambert Academic Publishing, Editör:Tükekci, Nezihe, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 420,ISBN:978-3-659-96544-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3094286)


Ödüller


Honorable Mention Award, INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS, BUSINESSMANAGEMENT ANDSOCIAL SCIENCES, 2016.


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat MYO Müdür Yardımcılığı2014 
Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat MYO Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanlığı2015 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.Yrd.01/07/2014 
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu Finans Bankacilik Ve Sigortacilik BölümüBölüm Başkani23/06/201505/02/2019
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu Finans Bankacilik Ve Sigortacilik BölümüBölüm Başkani06/02/201906/02/2022
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.Yrd.30/07/201930/07/2022

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
BANKACILIĞA GİRİŞ
GENEL İKTİSAT
KREDİ YÖNETİMİ
MİKRO İKTİSAT