BEYŞEHİR ALİ AKKANAT MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. İbrahim AKDAĞ

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. İbrahim AKDAĞ

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. İbrahim AKDAĞ

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. İbrahim AKDAĞ

Amacı: Turizm alanında işletmeler tarafından ihtiyaç duyulan nitelikli, kapasiteli ve yetenekli turizm sektörüyle ilgili teorik ve pratik bilgilere sahip, etkin iletişim becerisi olan girişimci bireyler yetiştirmektir.

Vizyon: Dünyada gün geçtikçe daha da büyüyen turizm sektörüne, çevresindeki değişim ve gelişimi algılayıp yorumlayabilen, evrensel ve etik değerlere sahip teori, uygulama, teknoloji ile bütünleşmiş, girişimci, araştırmacı, toplumsal sorumluluk sahibi turizmciler yetiştirerek bölge ve ülke turizmine faydalı olmak.

Misyon: Turizm sektörüne ulusal ve uluslararası alanda katkıda bulunmaya hazır, temel bilgi, beceri ve araştırma teknikleri ile donatılmış, kaliteli öğrenciler yetiştirip mezunlar vermektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Turizm ve Otel İşletmeciliği programı 1989?1990 öğretim yılında Turizm ve Otelcilik programı olarak (8 kız, 22 erkek)30 öğrenci ile eğitim öğretime başlamıştır. Ön lisans seviyesinde eğitim veren programımızda öğretim süresi 2 yıldır. 1992?1993 öğretim yılında ikili öğretime geçilerek ikinci öğretim programı açılmıştır. Turizm sektörünün ihtiyacı olan yabancı dil bilgisini ve seviyesini yükseltmek amacıyla 2002?2003 eğitim ?öğretim yılında hazırlık programı açılarak öğretim süresi 3 yıla çıkartılmıştır. Yüksekokulumuzda hazırlık programından başlayarak yoğun bir dil eğitimi verilmektedir. Hazırlık sınıfında haftalık 25 saat İngilizce verilmekte ve öğrencinin başarılı olması zorunludur. Birinci sınıfta her iki yarıyılda haftalık 4 saat İngilizce, ikinci sınıfta her iki yarıyılda haftalık 4 saat İngilizce ayrıca ikinci sınıfta her iki yarıyılda haftalık 3 saat Almanca dersi verilmektedir. Öğrencilerimize 3 adet bilgisayar laboratuvarda genel bilgisayar kullanımı ve turizm sektörü ile ilgili paket programların (Fidelio, Galileo, Elektra, Sentez, Sis-Par, Mod v.b) kullanımı üzerine ders uygulamalı olarak verilmektedir. Ayrıca, yüksekokul kütüphanemizde mesleki kitapların tamamı, mesleki dergiler ve süreli yayınlar hizmete sunulmaktadır. Yüksekokulumuzdaki mesleki derslerin uygulamalı olarak verilmesi amacıyla sektörde yer alan işletmelerle görüşülerek öğrencilere kuramsal bilgilerini hayata geçirme ve uygulama olanakları sağlanmaktadır. Yüksekokulumuz bünyesinde Alacarte ve Açık büfe hizmet veren 100 kişilik kapasiteli restaurant, bir adet bar ünitesi ve uygulama mutfağı ile öğrencilerimizin yiyecek ve içecek servisi konusunda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlanmıştır. Ayrıca, kat hizmetleri örnek uygulama odasında derler uygulamalı olarak verilmektedir. Öğrencilerimizin sektörü yakından tanımalarını sağlamak amacıyla birinci sınıfın yaz döneminde ve ikinci sınıfın yaz döneminde olmak üzere staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Staj yerleri, okulun onayıyla belirlediği yüksek standartlı turizm işletmeleri(3?4?5 yıldızlı otel işletmeleri, turistik belgeli yiyecek içecek işletmeleri, Havayolu işletmeleri, A grubu seyahat acenteleri)olup staj sureleri 12 haftadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Programa Meslek Liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Aşçılık, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Besin Teknolojisi-Pastacılık, Beslenme ve Ev Yönetimi, Kat Hizmetleri, Mutfak, Otelcilik ve Turizm, Pastacılık, Resepsiyon, Servis Hizmetleri, Turizm, Deniz Turizmi, Seyahat Acentalığı, Animatörlük, Host ve Hosteslik, Tur Operatörlüğü, Otel İşletmeciliği, Otelcilik ve Turizm bölümlerini bitirenler sınavsız geçiş hakkından faydalanarak, diğer lise mezunları ise üniversite sınavında almış oldukları YGS-5 puanına göre yerleştirilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa kayıt yaptıran öğrenciler, 1. sınıfa başlayabilirler. Aynı zamanda yatay geçiş yapan öğrencilere de, üniversitelerinde görmüş oldukları ve kredi ve içerik yönünden aynı olan derslerden muafiyet verilir.

Mezuniyet Şartları: Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 12 haftalık stajlarını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA,BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Bölüm mezunları turizmin hızla geliştiği ülkemizde, büyük sermaye gerektirmeyen pansiyon, bar vs. işletmecisi olarak kendi işlerini kurabilirler. Ayrıca aşağıda belirtilen işletmelerin değişik kademelerinde ücretli olarak çalışabilirler: Konaklama işletmelerinde Otel Müdürü, Önbüro Müdürü, Yiyecek-İçecek Müdürü, Bar Yöneticisi, Restoran Şefi, Garson, Resepsiyon Şefi, Resepsiyonist, Kat Hizmetleri Yöneticisi, Kat Şefi gibi otel işletmelerinin sağladığı değişik mevkilerde çalışma imkânı. Yeme-içme işletmelerinde Restoran Müdürü, Restoran Şefi, Şef Garson, Barmen, Barmaid vb. mevkilerde çalışma imkânı. Seyahat acentelerinde tur yöneticiliği, enformasyon memurluğu vb. mevkilerde çalışma imkânı. Hediyelik eşya mağazalarında mağaza müdürlüğü, satış elemanı vb. iş imkânları. Turizm Bakanlığının çeşitli kademelerinde görev ve kamuya ait turistik tesislerde de iş imkânları. Başarılı ve yatkın öğrenciler için akademik kariyer imkânı. Turizm sektörü dışındaki iş alanlarında çalışma imkânları. Özel bankalarda, ihracat-ithalat işletmelerinde ve diğer kamu ve özel sektör işletmelerinde çalışma imkânları.

Üst Derece Programlara Geçiş: 2 yıllık önlisans süresini tamamlayan öğrenciler, DGS sınavına girerek 4 yıllık fakülte ve yüksekokullara geçiş yapabilmektedirler. Geçiş yapan öğrenciler önlisans programında aldıkları derslerden içerik ve kredi bakımından uygun olanlarından geçiş yaptıkları okul tarafından muaf tutulmaktadırlar.