BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİHAT DOĞANALP
Fakülte Adı:  BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YÖNETİM VE ORGANİZASYON A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  YÖNETİM VE ORGANİZASYON
E-Mail :  ndoganalp selcuk.edu.tr
Telefon : 03325120515-8954
Adres : Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi 42700 Beyşehir-KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat MYO20052015
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi2015 

  Akademik Yayınlar:

Ulusal Kitap ve Kitap İçinde Bölüm Yazarlığı

Doğanalp, Nihat (2014). Finansal Krizler ve Türkiye, Aybil Yayınları, Konya.

Doğanalp, Nihat (2010). Genel İktisat I-II,  Fatih Çelik(edt). Lisans Yayıncılık, İstanbul, 85-93, ISBN:978-605-4350-15-5.

Makaleler

Doğanalp, Nihat (2017). "Kamu Kurumlarında Kurumsal Sosyal Pazarlama: Karaman İGTHM Örneği", The Journal of Kesit Academy, Aralık, 125-135, http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1345.

Doğanalp, Nihat, Konya, Sevilay ve Kabaloğlu, Gülbahar (2016), "Türkiye'de Altın Fiyatlarının Belirleyicileri Üzerine Ampirik Bir Uygulama", Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Temmuz, 412-424, ISSN: 1309-9302, 

Doğanalp, Nihat (2015). “Kamu İç Borcu ve Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33, 181-188, ISSN:1302-1796, (EBSCO/SocINDEX)

Çoban, Orhan, Nihat Doğanalp ve Doğan Uysal (2008). “Türkiye’de Kamu İç Borçlanmasının Makroekonomik Etkileri", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 245-257,  ISSN:1302-1796, (EBSCO/SocINDEX)

Uluslararası Bildiriler


Doğanalp, Nihat ve Kartal, Mustafa (2018). The Nexus Between Financial Crises and Youth Unemployment Rate: Case of Turkey and TRNC, 3rd International Conference on Banking and Finance Perspectives, Gazimağusa-KKTC.

Kartal, Mustafa, Kılınç, Efecan ve Doğanalp, Nihat (2017). "Impact of Promotion Expenses on Tourism Demand and Tourism Income: Turkey Example", 9th International Tourism Conference: The Image and Sustainability of Tourism Destinations, Portekiz.

Doğanalp, Nihat (2016). "The Development Experienced in EU, World and Turkey in the Axis of Industry 4.0 Revolution", IJAS International Conference for Business and Economics, Freiburg-Almanya.

Çoban, Orhan ve Doğanalp, Nihat (2016). "The Effect on Macroeconomic Indicators of the Financial Crisis as a Paradox of Neoliberalism: The Case of TRNC", 2nd International Conference on Applied Economics and Finance, ICOAEF, Girne-KKTC.

Doğanalp, Nihat ve Çoban, Ayşe (2016). "In the World and Turkey Experiences of Financial Crisis: A Comparisison on the Axis of  Financial Crisis Model", 2nd International Conference on Applied Economics and Finance, ICOAEF, Girne-KKTC.

Doğanalp, Nihat ve Kartal, Mustafa (2016). "Orta Gelir Grubundaki Ülkelerde Kapsayıcı Büyümenin Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi",  Türkiye Ekonomi Kurumu 5. Uluslararası Ekonomi Konferansı, Bodrum/Muğla-Türkiye.

Doğanalp, Nihat, Arslan, Aytuğ ve Çetin, Hayrullah (2015). "The Socio-economic Determinants Influencing Career Perceptions of Undergraduate Tourism Students: A Logit Trial" The 2015 WEI International Academic Conference, Prag, Czech Republic

Doğanalp, Nihat ve Çoban, Orhan (2014). “Finansal Krizlerin Türkiye Ekonomisinde Makroekonomik İstikrara Etkisi: Bir Logit Denemesi”, Uluslararası Ekonomi Konferansı, Türkiye Ekonomi Kurumu UEK-TEK, Antalya, Türkiye.

Doğanalp, Nihat (2013). “The Relationship of Financial Liberalization and Growth: Case of Turkey", The 2nd Multidisciplınary Academic Conference on Economy, Management and Marketing. CSVTS, Prag, Czech Republic.

Doğanalp, Nihat, Çoban, Orhan (2011). “The Effects of Global Financial Crisis on Macro Economic Indicators:The Case of Turkey and Spain”, European Business&Economics Conference, Barcelona, Spain.

Çoban, Orhan, Doğanalp, Nihat (2010), “Küresel Finansal Krizin Temel Kalkınma Göstergeleri Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği”, 2. International Conference of Political Economy, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey.

Doğanalp, Nihat, Çoban, Orhan, Çoban, Ayşe (2010). “Local Administrations and Sustainable Development: Case Studies from Turkey”, Tenth International Conference on Current Issues of Sustainable Development-Governance and Institutional Change. Universitas Opoliensis, Opole, Poland.

Çoban, Orhan, Doğanalp, Nihat (2010). “Sustainable Development as a Dilemma of Capitalist System”, Tenth International Conference on Current Issues of Sustainable Development-Governance and Institutional Change. Universitas Opoliensis, Opole, Poland.

Ulusal Bildiriler

Çoban, Orhan, Doğanalp, Nihat,Yıldırım, Ebru (2009). “Veri Zarflama Analizi Yardımıyla Şeker Endüstrisinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Karşılaştırmalı Bir Analizi: Konya Şeker Endüstrisi Örneği”, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Palandöken, Erzurum.
  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Dekan Yardımcılığı2015 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. RektörlükS.Ü. Senato Üyesi10/02/201510/02/2018
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri BölümüBölüm Başkani11/02/201511/02/2018
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat İşletme FakültesiDekan Yrd.02/04/201522/07/2016
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat İşletme FakültesiDekan Yrd.24/07/201622/08/2016
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat İşletme FakültesiDekan Yrd.22/08/201625/10/2017
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Muhasebe - Finans Yönetimi BölümüBölüm Başkani12/02/201802/11/2018
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri BölümüBölüm Başkani16/11/201819/08/2019
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Bilişim Yönetimi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.11/12/201811/12/2021
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.30/07/201930/07/2022

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
MİKRO İKTİSAT