BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİHAT DOĞANALP
Fakülte Adı:  BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YÖNETİM VE ORGANİZASYON A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  YÖNETİM VE ORGANİZASYON
E-Mail :  ndoganalp selcuk.edu.tr
Telefon : 03325120515-8954
Adres : Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi 42700 Beyşehir-KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat MYO20052015
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi2015 

  Akademik Yayınlar:

KİTAP VE KİTAP BÖLÜMLERİ

Doğanalp, Nihat (2014). Finansal Krizler ve Türkiye, Konya: Aybil Yayınları. (ISBN: 978-605-4769-98-8)

Doğanalp, Nihat (2018). A Survey on Youth Unemployment in the Axis of Turkey’s Employment Policy, Social Sciences Researches in the Globalizing World içinde, Sofya: St. Kliment Ohridski University Press. (ISBN: 978-954-07-4528-2)

Doğanalp, Nihat (2019). Evaluation of Financial Stability in Turkey in the Axis of Macro-Prudential Policies and New Monetary Policy Implementation, New Horizons in Social, Human and Administrative Sciences içinde, Ankara: Gece Akademi. (ISBN: 978-605-80229-3-5)


MAKALELER

Çoban, Orhan, Doğanalp, Nihat ve Uysal, Doğan (2008). Türkiye’de Kamu İç Borçlanmasının Makroekonomik Etkileri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 245-255.

Doğanalp, Nihat (2015). Kamu İç Borcu ve Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33, 181-188.

Doğanalp, Nihat, Konya, Sevilay ve Kabaloğlu, Gülbahar (2016). Türkiye’de Altın Fiyatlarının Belirleyicileri Üzerine Ampirik Bir Uygulama, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 15, 412-424.

Doğanalp, Nihat (2017). Kamu Kurumlarında Kurumsal Sosyal Pazarlama: Karaman İGTHM Örneği, The Journal of Kesit Akademi, 12,125-135.

Doğanalp, Nihat ve Kartal,Mustafa (2018). The Effects of Financial Crises on Foreign Trade: A Logit Trial for Turkey, Journal of Social and Humanities Sciences Research, 22, 1027-1038.

Doğanalp, Nihat (2018). The Nexus Between Renewable Energy and Sustainable Development: A Panel Data Analysis for Selected EU Countries, Journal of Social and Humanities Sciences Research, 29, 3966-3973.

Doğanalp, Nihat ve Kartal Mustafa (2018). Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri Ekseninde Otomotiv Sektörü: Türkiye Örneği, Journal of Social and Humanities Sciences Research, 30, 4122-4128.

Doğanalp, Nihat (2019). Dünyadan Uygulama Örnekleri Ekseninde Katılım Bankacılığı, Journal of Social and Humanities Sciences Research, 48, 4566-4572.

Doğanalp, Nihat (2019). Türkiye’deki Bankaların Etkinlik-Verimlilik Analizi: Seçilmiş Kamu ve Özel Sermayeli Bankaların Karşılaştırılması, Journal of Social and Humanities Sciences Research, 47, 4387-4394.

Doğanalp, Nihat (2019). Türkiye’de Teşvik Uygulamalarının İstihdama Katkısı: Seçilmiş İller Üzerine Bir Panel Veri Analizi, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 17, 1285-1293.

Doğanalp, Nihat ve Kartal, Mustafa (2019). Vergi Aflarının Ekonomik Etkileri: Türkiye Örneği (2010-2017), Journal of Social and Humanities Sciences Research, 48, 4627-4632.


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Dekan Yardımcılığı2015 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. RektörlükS.Ü. Senato Üyesi10/02/201510/02/2018
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri BölümüBölüm Başkani11/02/201511/02/2018
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat İşletme FakültesiDekan Yrd.02/04/201522/07/2016
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat İşletme FakültesiDekan Yrd.24/07/201622/08/2016
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat İşletme FakültesiDekan Yrd.22/08/201625/10/2017
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Muhasebe - Finans Yönetimi BölümüBölüm Başkani12/02/201802/11/2018
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri BölümüBölüm Başkani16/11/201819/08/2019
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Bilişim Yönetimi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.11/12/201811/12/2021
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.30/07/201930/07/2022

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ-1
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ-1
GLOBAL FİNANSAL KRİZLER
GLOBAL FİNANSAL KRİZLER
İSTATİSTİK
İSTATİSTİK
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I
LİSANS BİTİRME PROJESİ-II
LİSANS BİTİRME PROJESİ-II
ÖNLİSANS BİTİRME PROJESİ
SAYISAL YÖNTEMLER
TÜRKİYE EKONOMİSİ
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI