SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Oktay ÇAKMAKÇI

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Mehmet KILIÇ

Farabi Koordinatör: Doç.Dr. Alparslan GÖRÜCÜ

Mevlana Koordinatör: Dr. Öğretim Üyesi Özgür GÜL

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. İbrahim BOZKURT

Amacı: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programının amacı üst düzeyde akademik yeteneğe ve spor yeteneğine sahip, göz-el-ayak eşgüdümü sağlayabilen, bedence sağlam ve güçlü, spora karşı ilgili ve bu alanda başarılı, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, insanlarla iyi iletişim kurabilen sevecen, hoşgörülü, sabırlı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kişiler yetiştirmektir.

Vizyon: Sportif alandaki kalifiye ve yetişmiş Beden Eğitimi Öğretmeni potansiyelinin istihdamında aktif rol alabilmek.

Misyon: Sportif alandaki kalifiye ve yetişmiş Beden Eğitimi Öğretmeni potansiyelinin artırılmasına öncülük etmek.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri, öğrenmeleri için yüksek nitelikte bir program sunmak, aynı zamanda uygulamalı ve kuramsal araştırmalara katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. Lisans programı, ortak eğitim stratejisi ve uygulama yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece eğitim alanındaki yeni tekniklerin kolayca uyarlanması mümkün olacaktır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Tüm öğrenciler, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne özel yetenek sınavı sonucunda başarılı olmaları halinde yerleştirilirler.Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi ve özel yetenek sınavından başarılı olmaları sonucunda kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Selçuk Üniversitesi, yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktılarını, Selçuk Üniversitesinde kayıtlı programlarla uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konuları, Yüksekokul Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Mezuniyet Şartları: Öğrencilerimizin programdan mezun olabilmeleri için 4 yıllık (8 yarıyıl) eğitim sonrasında programda belirtilen AKTS miktarını almaları ve programda daha önceden belirtilen yeterlikleri başarmaları gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Lisans ve Yükseklisans Sınavlarının yapılış şekli ve kriterleri, programda yer alan derslerin AKTSlerinde daha önceden belirtilmiş olmalıdır.

İstihdam Olanakları: Mezun olan öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak ayrıca çeşitli spor merkezlerinde, aerobik salonlarında ve fitness merkezlerinde eğitmen olarak çalışabilme imkanı bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: 4 yıllık lisans programını başarıyla tamamlayan tüm öğrenciler, Üniversitemizin ve bağlı olduğu Yüksek Öğretim Kurumunun kriterlerine uygun olmak koşulu ile Yükseklisans programlarına başvuru yapabilirler.