BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. İbrahim BOZKURT

Erasmus Koordinatör:

Farabi Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Alparslan GÖRÜCÜ

AKTS Koordinatör: Doç. Dr. Mehmet KILIÇ

Amacı: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programının amacı üst düzeyde akademik yeteneğe ve spor yeteneğine sahip, göz-el-ayak eşgüdümü sağlayabilen, bedence sağlam ve güçlü, spora karşı ilgili ve bu alanda başarılı, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, insanlarla iyi iletişim kurabilen sevecen, hoşgörülü, sabırlı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kişiler yetiştirmektir.

Vizyon: Sportif alandaki kalifiye ve yetişmiş Beden Eğitimi Öğretmeni potansiyelinin istihdamında aktif rol alabilmek.

Misyon: Sportif alandaki kalifiye ve yetişmiş Beden Eğitimi Öğretmeni potansiyelinin artırılmasına öncülük etmek.

Program Dili: Sportif alandaki kalifiye ve yetişmiş Beden Eğitimi Öğretmeni potansiyelinin artırılmasına öncülük etmek.

Program Tanımı:

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Önceki Öğrenmenin Tanınması:

Mezuniyet Şartları: Öğrencilerimizin programdan mezun olabilmeleri için 4 yıllık (8 yarıyıl) eğitim sonrasında programda belirtilen AKTS miktarını almaları ve programda daha önceden belirtilen yeterlikleri başarmaları halinde mezun olma hakkına sahip olabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Lisans ve Yükseklisans Sınavlarının yapılış şeeri ve kriterleri, programda yeralan derslerin AKTSlerinde daha önceden belirtilmiş olmalıdır.

İstihdam Olanakları: Mezun olan öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak ayrıca çeşitli spor merkezlerinde, aerobik salonlarında ve fitness merkezlerinde eğitmen olarak çalışabilme imkanı bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: