ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
SÜYAMEK Merkez Müdürler Kurulu Üyeleri
1 Atatürk İlk.ve İnk.Tar.Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Prof.Dr.Ferudun ATA
2 Kazaları Araştırma, Önleme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr.O.Nuri ÇELİK
3 Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç.Dr.İlhan ÇİFTÇİ
4 Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Doç.Dr.Sinan GÖNEN
5 Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Doç.Dr.Osman KUNDURACI
6 Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç.Dr.Adem Alpaslan ALTUN
7 Selçuklu Araştırmaları Merkezi Başkanı Doç.Dr.Mehmet Ali HACIGÖKMEN
8 Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (SABAUM) Md.  
9 Stratejik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç.Dr.Fatih MANGIR
10 Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof.Dr.Gıyasettin KAŞIK
11 Konya ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi Md.V.  Prof.Dr.Alaattin AKÖZ
12 İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür V.  Prof.Dr.Mustafa ERSÖZ
13 Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr.Atilla ARSLAN
14 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç.Dr.Birol GÜLNAR
15 İmalat Sistemleri Otomasyonları ve Bilgisayar Destekli Tasarım,Üretim, Arş. ve Uyg. Merk.Md. V.  Prof.Dr.Hüseyin Selçuk HALKACI
16 Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd.Doç.Dr.Fatih KARA
17 Biyoyakıtlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Md. V. (SÜBİYAME) Prof.Dr.Fikret AKINERDEM
18 Bölgesel Gelişme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr.Mahmut TEKİN
19 Radyo -Televizyon Yapım ve Yayıncılık Arş.ve Uyg.Merkezi Müdürü Uzm.Dr.Süleyman Sırrı YILMAZ
20 Nasrettin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür V. Yrd.Doç.Dr.Kadir ÖZTAŞ
21 İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd.Doç.Dr.Ayşe ARAT
22 Yaşlı ve Engelliler Eğitim, Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür V. Prof.Dr.Ahmet ALKAN 
23 Sualtı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd.Doç.Dr.Hakan ÖNİZ
24 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür V. Prof.Dr.Necmi UYANIK
25 Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Doç.Dr.Ufuk Deniz AŞCI
26 Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür V. Prof.Dr.Mustafa ERSÖZ
27 Proje Geliştirme ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç.Dr.Ali ERBAŞI
28 Yenilenebilir ve Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr.Yakup KARA
29 İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç.Dr.Bilgehan KEKEÇ
30 Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr.Kamile MARAKOĞLU
31 Sinirbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr.Abdulkerim Kasım BALTACI
32 Anadolu Arkeolojisi ve Seramiği Uygulama ve Araştırma Merkezi  (AASAM) Müdürü Doç.Dr.Mehmet TEKOCAK
33 Ölçme Değerlendirme, Belgelendirme ve Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd.Doç.Dr.Filiz İlknur CUMA
34 Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr.Osman ERGANİŞ
35 Süstaşı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç.Dr.Fetullah ARIK
36 Küçükbaş Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç.Dr.Esad Sami POLAT