AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU
İŞLETME
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. MUAMMER ZERENLER
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA
E-Mail :  zerenler selcuk.edu.tr
Telefon : 0332 223 4333
Adres : Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Kampüs/Selçuklu/Konya
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:

Kitaplar

1. Tekin, M. ve M. Zerenler, KriziYönetebilmenin Sırları, Konya:Çizgi Yayınevi, (2005)

2. Tekin, M. ve M. Zerenler, Esnek İşletme,Ankara:Nobel Yayınevi, (2007)

3. Zerenler, M., Dijital İş Yaşamı:TümBoyutlarıyla Elektronik Ticaret, Ankara:Gazi Kitabevi, 2007.

4. Tekin, M. ve M. Zerenler, Pazarlama,Konya:Günay Ofset, 2012.

5. Kuduz, N. ve M. Zerenler, YeşilPazarlama, Ankara:Nobel Yayınevi, 2013.

6. Kaya, Ş. D. ve M. Zerenler, ÇalışmaHayatında Psikolojik Sermaye, Mesleki Bağlılık ve Kariyer Planlamasına GenelBakış, Ankara:Nobel Yayınevi, 2014.

 

KitapBölümleri

  1. Zerenler, M. ve E. Celep, Kısıtlar Teorisinin Üretim Süreçlerine Yansıması:Optimize Üretim Teknolojisi, İşlemler Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar:Seçme Yazılar Kitabı, Ankara:Gazi Kitabevi,2012.
  2. Zerenler, M. ve Gözlü, S. Issues Influencing Electronic Commerce Activities of SMEs: A Study of the Turkish Automotive Supplier Industry,  Business Science Reference, Hershey, New York, 2010.
  3. Zerenler, M., İnsan Kaynakları Yönetiminde Yönetim Bilişim Sistemleri Kullanımı (Yedinci Bölüm), Yönetim Bilişim Sistemleri, Editörler: Adnan Çelik, Tahir Akgemci, Ankara:Gazi Kitabevi, 2010.
  4. Şimşek, M. Ş., M. Zerenler, G. Şimşek ve G. Topuz, "Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Performansını Ölçmede Bilişim Sistemleri Kullanımının Önemi", Toplam Kalite ve Stratejik Yönetimde Yeni Eğilimler Kitabı 4. Bölüm, Ankara:Gazi Kitabevi, 91-105 (2007).
  5. Zerenler, M., G. Şimşek ve R. Iraz, İşletmelerde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bilincinin Kalite Odaklı Yansımaları:Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi (SA 8000), Toplam Kalite ve Stratejik Yönetimde Yeni Eğilimler Kitabı 5. Bölüm, Ankara:Gazi Kitabevi, 109-125 (2007).
  6. Zerenler, M., Küresel İşletmelerde Kariyer Yönetimi (Onbirinci Bölüm), Kariyer Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları Kitabı, Editörler:M. Şerif Şimşek, Adnan Çelik ve Ayten Akatay, Ankara:Gazi Kitabevi, Geliştirilmiş 2. Baskı, 359-389 (2007).
  7. Tekin, M. ve M. Zerenler, "Kriz Dönemlerinde İhracata Yönelik Üretim Yapan İşletmelerin Rekabet Gücü Analizi:Tekstil Sektöründe Bir Araştırma", Sıtkı Gözlü'ye Armağan Kitabı, İstanbul, 359-374, (2007).
  8. Zerenler, M., Örgütsel Esneklik ve Zaman Yönetimi (Dokuzuncu Bölüm), Zaman Yönetimi ve Yönetsel Zamanda Etkinlik Kitabı, Editörler:M. Şerif Şimşek, Adnan Çelik ve Abdullah Soysal, Ankara:Gazi Kitabevi, Geliştirilmiş 2. Baskı, 313-334 (2007).
  9. Örgütsel Sessizlik Bölümü – Aykut Bedük’ün kitabından alınacak

 

BölümÇevirileri

1.    Essentials ofMarketing,William D. Perreault, Jr.; Joseph P. Cannon and E. Jerome McCarthy,McGraw Hill, NewYork, 2012. (13. Basımdan çeviri) “Pazarlama StratejiPlanlaması”, 2. Bölüm, Nobel Yayınevi, 2013.

2.    Essentials ofMarketing,William D. Perreault, Jr.; Joseph P. Cannon and E. Jerome McCarthy,McGraw Hill, NewYork, 2012. (13. Basımdan çeviri) “Ürün Yönetimi ve Yeni ÜrünGeliştirme”, 9. Bölüm, Nobel Yayınevi, 2013.

3.    Essentials ofMarketing,William D. Perreault, Jr.; Joseph P. Cannon and E. Jerome McCarthy,McGraw Hill, NewYork, 2012. (13. Basımdan çeviri) “Kişisel Satış ve MüşteriHizmetleri”, 14. Bölüm, Nobel Yayınevi, 2013.

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlananmakaleler :

A1. Zerenler, M. ve D.Özilhan, "Mass Customization Manufacturing (MCM): The Drivers andConcepts", The Journal of AmericanAcademy of Business, Cambridge, 12:1,September, 262-268 (2007).

A2.  Zerenler, M., A. Bilge ve D. Özilhan, “TheImpact of Using Information Technologies on Crisis Management Success in Smalland Medium Sized Enterprises”, TheBusiness Review, Cambridge; Summer 2007; 8:1, 332-338 (2007).

A3. Zerenler, M., M. Sezgin, ve S.B. Haşıloğlu,“Strategic Utilization of IT for Corporate Crisis Management: The EmpiricalStudy on Textile and Automotive Suppliers Sectors”,  InternationalJournal of Business and Management, 4(1), 3-8, January, (2009).

Indexed/Abstracted: AMICUS, APAIS,Canada-The National Bibliography

 

A4. Zerenler, M., S.B. Haşıloğlu ve M. Sezgin,“Intellectual Capital and Innovation Performance: Empirical Evidence in theTurkish Automotive Supplier”, Journal of Technology Management &Innovation, 3(4), 31-40, (2008).

Indexed/Abstracted: EBSCO Business SourceComplete, Dialnet, DOAJ, Latindex

 

A5. Zerenler, M., Gözlü, S., “Impact ofIntellectual Capital on Exportation Performance: Research on the TurkishAutomotive Supplier Industry”, Journal of Transnational Management, Vol:13(4).

 

A6. Köylüoğlu, S.;İnce, H.; Koyuncuoğlu, Ö. Ve M. Zerenler, “The Relationship BetweenE-Municipality, Information Systems and Quality of Service and theirReflections in Turkey”, International Journal of e-Business and e-GovernmentStudies, Vol:5, No:1, 2013.

 

A7. Karaboğa,K.; Zerenler, M. ve Z. Ergen, “In Terms of Service Quality and Determination ofTraditional and Discount Supermarket Customer Satisfaction Perception andEffects on Behavioral Intent”, International Journal of Social and EconomicSciences 3 (1): 75-84, 2013.

 

A8. Zerenler, M.; Ergen, Z. ve K. Karaboğa, “VehicleRouting Problem:The Example Of Karatay Municipality, Konya”, InternationalJournal of Social and Economic Sciences 3 (1): 47-54, 2013.

 

 

A9. Zerenler, M. ve E.Şahin, “The Impact on Electronic Commerce Activities of SMEs:A Study of theTurkish Automotive Supplier Industry”, Academic Journal of InterdisciplinaryStudies, Special Issue, Vol:2, No:9, October 2013.

 

A10. Şahin, E.;Zerenler, M. ve V. Ö. Akgün, “Women’s Entrepreneurship and Their Organization inthe Context of Gender Factor: A Case Study in the Konya City”, MediterraneanJournal of Social Sciences, Special Issue, Vol.4, No.10, October 2013.

 

A11. Celep, E.;Zerenler, M. ve E. Şahin, “Customer Relationship Management as a Tool forSustainable Competitive Advantage and Exemplar Companies with WorldwideSuccess”, Mediterranean Journal of Social Sciences, Special Issue, Vol.4,No.10, October 2013.

 

A12. Akgün, V. Ö.;Zerenler, M. ve E. Şahin, “Green Marketing Perception: A Study on KonyaAutomotive Supplier Industry”, Mediterranean Journal of Social Sciences,Special Issue, Vol.4, No.10, October 2013.

 

A13. İnce, H.;Karapınar, N.; Çerçi, S. ve M. Zerenler, “Sales enhancement efforts ande-commerce: The case of Kahramanmaraş Province, Elbistan District”, EuropeanJournal of Research on Education, 2013, Special Issue: Human ResourceManagement, 5-13.

 

B. Uluslararasıbilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Zerenler, M.,"Information Technology and Business Performance in Agile Manufacturing:An Empirical Study in Textile Industry", 4th International Conference on Information Technology:NewGenerations, 543-549, Las Vegas, 2007.

B2. Zerenler, M.,“Manufacturing Flexibility with Product and Process Innovation: An EmpiricalStudy of Small and Medium Sized Firms”, PortlandInternational Conference on Management of Engineering and Technology, Portland,2005.

B3. Zerenler, M. ve F.Güngör, “Modular Manufacturing and Supplier Relations:A Survey of Practices inthe Turkish Automotive Supplier Industry, PortlandInternational Conference on Management of Engineering and Technology, 2418-2421,Portland,  2007.

B4. Zerenler, M. ve R.Iraz, "An Empirical Study on Innovation and Flexibility Strategies inTurkish Automotive Suppliers”, İstanbul: II.International Strategic Management Conference, 383-391, İstanbul, 2006.

B5. İraz, R. ve M.Zerenler, “Product Innovation and Business Strategy:An Empirical Study of Smalland Medium Sized Firms”, InternationalConference on Business Management and Economics, İzmir, 2005.

B6. Tekin, M., M.Zerenler, M. Yıldız ve A. Bilge, “The Impact of Manufacturing ProcessFlexibility on Company Performance During the Crisis”, 2nd International Conference on Responsive Manufacturing ,412-415, Gaziantep, 2002.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

D1. Zerenler, M. ve R. Iraz, "JaponYönetim Anlayışı ve Şirket Ağları (Keiretsu)", Konya:SelçukÜniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 757-776 (2006).

 

D2. Tekin, M., M. Zerenler ve F. A. Bilge,“Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletme Performansına Etkileri:LojistikSektöründe Bir Uygulama”, İstanbul Ticaret Üniversitesi, FenBilimleri Enstitüsü Dergisi, Yıl:4, Sayı:8, Güz, 2, 115-129, (2005).

 

D3. Zerenler, M., "Yüksek PerformanslıÜretim Sistemlerine Yeni Bir Bakış Açısı:Modüler Üretim SistemleriÖrneği", Konya:Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek OkuluDergisi,Sayı:1-2, 8, (2005).

 

D4. Alagöz, A., M. Zerenler ve B. Yılmaz,"Konya İlinde Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerdeMuhasebe-Finans Bilişim Sistemleri Kullanımının Örgütsel Verimliliğe EtkileriÜzerine Bir Araştırma", Konya:Selçuk Üniversitesi Sosyal ve EkonomikAraştırmalar Dergisi, Yıl:6, 12, Ekim (2006).

 

D5. Tekin, M. ve M. Zerenler, "KüreselRekabet Ortamında İleri İmalat Teknolojileri Kullanımının İşletme PerformansınaEtkileri Üzerine Bir Uygulama", Konya:Selçuk Üniversitesi, Sosyal BilimlerEnstitüsü Dergisi, 7, Cilt:1, 15-26 (2002). 

 

D6. Zerenler, M. ve R. Iraz, "KrizDönemlerinde Ürün ve Süreç Esnekliğinin İşletme Performansına Etkileri: Küçükve Orta Ölçekli Tekstil İşletmelerinde Bir Araştırma", Kayseri:ErciyesÜniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 247-267 (2006). 

 

D7. Öğüt, A., R. Iraz ve M. Zerenler,"Değer Mühendisliği (Value Engineering) Uygulamalarının FonksiyonelEtkinlik Açısından İşletmelerin Somut ve Soyut Varlıklarına Yönelik OlasıEtkileri", Konya:Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl:7, 13,(2007). 

 

D8. Tekin, M. ve M. Zerenler, "KüreselRekabet Ortamında İşletmelerde Teknoloji Kullanımının İşletme ÜzerindekiEtkileri", Konya:Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluDergisi, 4, (2000).

 

D9. Tekin, M. ve M. Zerenler, “BilişimTeknolojilerindeki Gelişmeler Paralelinde Tedarik Zinciri Yönetimi", Konya:SelçukÜniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 1, Cilt:4,(2001).

 

D10. Bilge, F. A. ve M. Zerenler,"Perakendecilik ve Mağazacılık Faaliyetleri İle Birlikte Kalifiye İnsanGücünün Artan Önemi", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu Dergisi, Yıl:2003, Cilt:6, 1, (2003).

 

D11. Tekin, M. ve M. Zerenler, “BilgiÇağı İşletmelerinde Değişimi Yönetmek için Etkin Bir Bakış Açısı: Yaşayanİşletmeler”, Konya:Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluDergisi, Cilt:4, 1, (2001). 

 

D12. Zerenler, M., “Performans ÖlçümSistemleri Tasarımı ve Üretim Sistemlerinin Performansının Ölçümüne Yönelik BirAraştırma”, Bolu:İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:1, 1,(2005).

 

D13. Bilge, F. A. ve M. Zerenler, “TurizmSektöründe Müşteri Sadakatini Sağlamada İnsan Kaynaklarının Rolü ve Seçimi”,Konya:Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yıl:2004,Cilt:7, 1-2, (2004).

 

D14. Bilge, F. A. ve M. Zerenler, KüreselRekabeti Etkileyen Faktörler, Konya:Selçuk Üniversitesi, Sosyal BilimlerMeslek Yüksekokulu Dergisi, Yıl:2006, Cilt:9, 1-2, (2006).

 

D15. Zerenler, M., N. Türker ve E. Şahin,"Küresel Teknoloji, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) ve Yenilikİlişkisi", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17,653-667 (2007).

 

D16. Sezgin, M., S.B. Haşıloğlu veM.Zerenler, “Pazarlamada Ambalajlama Ve Un Mamulü Ambalajının MüşteriÜzerindeki İmajını Belirlemeye Yönelik Bulanık Mantık Yaklaşımı”, MarmaraÜniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:XXV, 2, İstanbul, 721-742(2008).

 

D17. Sezgin, M., M. Zerenler ve A.Karaman,“Otel İşletmelerinin Menü Planlamasında Yaratıcılık, Yenilikçilik, GirişimcilikFaaliyetleri Üzerine Bir Araştırma”, Hacettepe Üniversitesi, SosyoekonomiDergisi, 2, 127-142, Temmuz-Aralık, (2008).

 

D18. Zerenler, M., “Tepkisel ÜretimSistemlerinde Bilişim Sistemlerinin Rolü”, Ankara:Verimlilik Dergisi,MPM Yayınları, 4, (2003).

 

D19. Zerenler, M., "Devletin DışBorçlanmasının Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri", Konya:SelçukÜniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal ve EkonomikAraştırmalar Dergisi, 5, (2003)

 

D20. Zerenler, M., "Kriz DönemlerindeÜretim Süreci Esnekliğinin İşletme Performansına Etkileri", Konya:SelçukÜniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal ve EkonomikAraştırmalar Dergisi, 6, (2003).

 

D21. Bedük, A. Zerenler, M. ve AbdullahSoysal, “Değişen Dünya’da Yeni Yönetim Modelleri’nin Turizm Sektörü’ndeKullanılması Ve Tanıtım Stratejileri’nin Belirlenmesi Selçuk ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal BilimlerEnstitüsü Dergisi, Yıl: 2008 – Sayı: 20, 135-162.

 

D22.Zerenler,M. ve K. Karaboğa, “Müşteri Memnuniyetinin Sağlanmasında Hataların ÖnlenmesineYönelik Üretim Odaklı Bir Bakış Açısı: Poka-Yoke Sistemleri”, Konya:SelçukÜniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dr. Mehmet Yıldız Özel Sayısı,2014, 263-275.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildirikitaplarında basılan bildiriler:

E1. Zerenler, M. veA. Öğüt, “Kriz Algılaması ve Örgütsel Bağlılık: Bankacılık Sektöründe BirAraştırma”, 4. Kobiler ve VerimlilikKongresi, 581-588, İstanbul, 2007.

E2. Tekin, M. ve M.Zerenler, “Konya Otomotiv Yan Sanayiinin Rekabet Gücü Hakkında Bir Araştırma”,V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 75-81, İstanbul, 2005.

E3. Tekin, M. ve M.Zerenler, "İnternet Bankacılığı Hizmetleri ve Müşteri Memnuniyeti:Üniversite Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Araştırma", VI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 275-286,İstanbul, 2006.

E4. Zerenler, M.,“Stratejik Bilgi ve Değişim Yönetimi Uygulamalarının Şirket Performansına veYaşam Sürelerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma, 4. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 16-31, Sakarya, 2005.

E5. Tekin, M. ve M.Zerenler, “Stratejik İşbirliklerinin Şirket Performansına Etkileri: Küçük veOrta Ölçekli Tekstil İşletmelerinde Bir Araştırma”, II. Kobiler ve Verimlilik Kongresi, 531-539, İstanbul, 2005.

E6. Özkan, Ş., Tekin,M. ve M. Zerenler, “Üniversite Öğrencileri Arasında Sivil Toplum KuruluşlarıBilinirliğinin Sosyal Girişimcilik Düzeylerine Etkilerinin BelirlenmesineYönelik Bir Araştırma”, 14. Ulusal Yönetimve Organizasyon Kongresi, 543-554, Erzurum, 2006.

E7. Güngör, F., M.Okkalı ve M. Zerenler, "Otomotiv Servislerinde Müşteri Memnuniyeti ÜzerineBir Araştırma ve Sonuçları", 3.KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi, 291-300, İstanbul, 2006.

E8. Tekin, M.,  M. Zerenler ve D. A. Akolaş, “Küçük ve OrtaÖlçekli Sanayi İşletmelerinde Internet Tabanlı Elektronik PazarlamaUygulamalarının Marka Bilinirliğine Etkileri Üzerine Bir Araştırma”, Marka Yönetimi Sempozyumu, 215-222,Gaziantep, 2005 .

E9. Zerenler, M., R.İraz, B. Yılmaz ve M. Yıldız, “Sosyal Pazarlama Faaliyetlerinin Marka İtibarıVe Bilinirliğine Etkileri Üzerine Bir Araştırma”, 4. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 420-429, Sakarya,2005.

E10. Tekin, M. ve M.Zerenler, “Hizmet İşletmelerinde Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletmePerformansına Etkileri Üzerine Bir Uygulama”, II. Ulusal Orta Anadolu Kongresi, 351-362, Niğde, 2002.

E11. Tekin, M., M.Zerenler ve M. Yıldız, "İşletmelerde Bilişim Teknolojileri KullanımınınÖrgütsel Yapıdaki Değişime Etkileri”, II.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 637-646, Kocaeli, 2003.

E12. Tekin, M., M.Yıldız., M. Zerenler ve A. Bilge, "Yeni Ekonomide Teknolojinin Ürün YaşamSüreleri Üzerine Etkisinin Mobil Telekomünikasyon Sektörü Kapsamında İncelenmesi",III. Ulusal Üretim AraştırmalarıSempozyumu, 655-661, İstanbul, 2003.

E13. Tekin, M.,  M. Zerenler ve D. A. Akolaş, “Kamuda BilişimTeknolojileri Kullanımının Kurumların Performansına Etkileri:Vedop ve TakbisUygulamaları”, IV. Ulusal Üretim AraştırmalarıSempozyumu, 466-472, Konya, 2004 .

E14. Tekin, M. ve M.Zerenler, "Bilgi Çağı İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetiminin BaşarılıBir Şekilde Uygulanmasında Bilişim Teknolojilerinin Rolü", II. Üretim Araştırmaları Sempozyumu,154-159, İstanbul, 2001.

E15. Tekin, M. ve M.Zerenler, "Internet ve Bilişim Teknolojileri Etkisi Altındaki İşletmelerdeDeğişim ve Yeniden Yapılanma:E-engineering ve Bir Uygulama", III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu,94-101, İstanbul, 2003.

E16. Tekin, M., M.Zerenler, A. Bilge ve F. Bişkin, “Müşteri Segmentasyonu Uygulamalarında BilişimTeknolojileri Kullanımının Rolü ve Önemi”, MarkaYönetimi Sempozyumu, 505-512, Gaziantep, 2005.

E17. Civiroğlu, Y. veM. Zerenler, “Türkiye'de Kağıt Üreten ve İşleyen Kamu ve Özel Sektör İşletmelerininInternet ve Elektronik Ticaret Uygulamaları”, IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 230-236, Konya, 2004.

E18. Tekin, M., M.Zerenler., Mehmet Yıldız ve A. Bilge, "Kriz Dönemlerinde İşletmelerdeBilişim Teknolojileri Kullanımının İşletme Performansına Etkileri Üzerine BirUygulama" 1. Ulusal Bilgi, Ekonomive Yönetim Kongresi, 665-574, Kocaeli, 2002.

E19. Tekin, M., M.Zerenler., M. Yıldız ve D. Özilhan, "Hizmet Üretim ve PazarlamasındaFarklılaştırma Stratejisi Uygulamalarında Bilişim Teknolojilerinin Rolü", III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu,673-679, İstanbul, 2003.

E20. Tekin, M., M.Zerenler ve D. Özilhan, “CRM Uygulamalarında Karşılaşılan BaşarısızlıklardanYönetimi Müşteriye Devredilen İlişkilere”, IV.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 137-142, Konya, 2004.

E21. Tekin, M., M.Zerenler ve D. Özilhan, “Müşteri Sadakati ve Marka Bağımlılığı YaratmadaBilişim Teknolojilerinin Rolü”, IV.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Konya, 2004.

E22. Tekin, M., M.Zerenler ve E. Şahin, Aile İşletmelerinde Yatırım Kararlarının AlınmasındaEtkili Olan Faktörler Üzerine Bir Araştırma, VII. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 67, Ankara, 2007.

F. Diğer yayınlar :

 

F6. Tekin, M., Ç. Ünüsanve M. Zerenler, “Kriz Dönemlerinde Şirketlerin Performansının Yaşam SürelerineEtkileri Üzerine Bir Araştırma”, IV.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 667-674, Konya, 2004.

 

F7. Zerenler, M. ve P.Hasanli, “Küreselleşme Sürecinde Elektronik Ticaretin Mevcut Durumu veKOBİ’lere Etkisi”, Uluslararası Bilim ve Eğitimde Bilgi-İletişim TeknolojileriUygulamaları Kongresi, Bakü, 2007.

 

F8. Zerenler, M. ve D.Özilhan, “The Effects of Customer Relationships Management Practices onEnterprise Performance and the Practices of CRM on the Enterprices of Billet”,Knowledge Society, Economy and Education Congress, Girne American University,24-26 March, North Cyprus Turkish Republic, 2005.

 

F9. Güleş, H. K. ve M. Zerenler,“Tepkisel Üretim Sistemlerinde Bilişim Sistemlerinin Rolü”, Verimlilik Dergisi, MPM Yayınları, 4, 59-78, (2003).

 

F10. Zerenler, M., "DevletinDış Borçlanmasının Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri", Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 5, 187-214 (2003) (Yüksek lisans tezözeti-puanlamaya dahil edilmemiştir).

 

F11. Zerenler, M.,"Kriz Dönemlerinde Üretim Süreci Esnekliğinin İşletme PerformansınaEtkileri", Konya:SelçukÜniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal ve EkonomikAraştırmalar Dergisi, 6, 99-132 (2003).

 

F12. Bilge, A. ve M. Zerenler,“Turizm Sektöründe Müşteri Sadakatini Sağlamada İnsan Kaynaklarının Rolü veSeçimi”, Selçuk Üniversitesi, SosyalBilimler Meslek Yüksekokulu, Cilt:7, 1-2,63-74 (2004).

 

F13. Bilge, A. ve M. Zerenler,"Perakendecilik ve Mağazacılık Faaliyetleri İle Birlikte Kalifiye İnsanGücünün Artan Önemi", SelçukÜniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt:6, 1, 77-85 (2003).

 

F14. Bilge, A. ve M. Zerenler,“Küresel Rekabeti Etkileyen Faktörler”, SelçukÜniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt:9, 1-2, 441-450 (2006).

 

F15. Tekin, M., M.Zerenler., A. Bilge ve D. Özilhan, "Değişim Yönetimi ve Yaşayanİşletmeler", III. Ulusal ÜretimAraştırmaları Sempozyumu, 77-83, İstanbul, 2003.

 

 


  Yönetilen Tezler
1. Gülhan Urgan, " İŞLETMELERDE RETRO PAZARLAMA UYGULAMALARININ MÜŞTERİ BAĞLILIĞINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İşletme, 2012 - , Devam Ediyor
2. Firdevs Koçak, " Satış Promosyonlarının Müşteri Memnuniyetine Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İşletme, 2009 - 2012, Tamamlandı
3. Emel Celep, " İŞLETMELERDE YENİLİK STRATEJİLERİNİN PAZARLAMA POLİTİKALARININ OLUŞUMUNA ETKİLERİ:İHRACATA YÖNELİK ÜRETİM YAPAN OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞLETMELERİNDE BİR MODEL ÖNERİSİ ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme, 2009 - , Devam Ediyor
4. İsmail Ünver, " Bölgesel Kalkınma Araçlarından Biri Olan İhracatın İşletme Performansı Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Konya Otomotiv Yan Sanayi Örneği. ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme, 2009 - , Devam Ediyor
5. Tuğba Öztekin, " Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamalarının Marka Bağlılığına Etkileri Üzerine Konya Otomotiv Yan Sanayinde Bir Araştırma ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme, 2009 - , Devam Ediyor
6. Necla Kuduz, " Yeşil Pazarlama Faaliyetlerinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, işletme, 2008 - 2011, Tamamlandı
7. Burak Ceran, " Küresel Rekabet Ortamında Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Lojistik Köyler: "Konya Lojistik Köyü Önerisi" ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İşletme, 2008 - 2010, Tamamlandı
8. Şerife Didem Kaya, " PSİKOLOJİK SERMAYE ve MESLEKİ BAĞLILIK İLİŞKİSİNE KARİYER PLANLAMASININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme, 2008 - 2012, Tamamlandı
9. Güzide Karakuş, " İşletmelerde Ürün ve Süreç Yeniliğinin Örgütsel Yaratıcılık Bağlamında Perfomansa Etkileri ve Bir Uygulama ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme, 2008 - , Devam Ediyor
10. Yusuf Demirgül, " DÜNYA TEKSTİL SEKTÖRÜNDE TÜRK YATIRIMLARININ KARŞILAŞTIRMALI REKABET ANALİZİ: POLANYA ÖRNEĞİ ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İşletme, 2007 - 2010, Tamamlandı
11. Ramilya İdrisova, " SANAYİ İŞLETMELERİNDE ÜRETİM SÜREÇLERİNDE KAİZEN UYGULAMALARININ PERFORMANSA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İşletme, 2006 - 2009, Tamamlandı
12. Memiş Taşpınar, " Üretim Yapan İşletmelerde İhracatta Kullanılan Teşvik ve Desteklemelerin Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar, Çözüm Önerileri ve İhracat Performansı Üzerine Etkisi ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İşletme, 2005 - 2008, Tamamlandı
13. Süleyman Bayındır, " Ayakkabı Sektöründe Markalaşma ve Rekabet İlişkisi:Konya Ayakkabı Sektörü İçin Bir Hibe Projesi ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İşletme, 2005 - 2008, Tamamlandı
14. Emel Celep, " İşletmelerde Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamalarının Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İşletme, 2005 - 2008, Tamamlandı
15. İsmail Ünver, " Konya'da Faaliyet Gösteren Otomotiv Yan Sanayi İşletmeleri'nin İhracatta Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İşletme, 2005 - 2008, Tamamlandı
16. Nezih Ercişli, " Internet Bankacılığı Uygulamaları ve İşletme Performansı Üzerine Etkileri ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İşletme, 2005 - 2007, Tamamlandı
17. Seda Arı, " Müşteri Beklentilerini Ürün Karakteristiklerine Dönüştürme Aracı Olarak Kalite Fonksiyon Göçerimi ve Bir Gıda İşletmesinde Uygulama Denemesi ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İşletme, 2004 - 2006, Tamamlandı
18. Barış Toker, " İşletmelerde Sosyal Pazarlama Uygulamalarının Performansa ve Marka Bilinirliğine Etkileri Üzerine Bir Araştırma ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İşletme, 2004 - 2007, Tamamlandı
19. Ayşen Civelek, " PAZARLAMA İLETİŞİM STRATEJİLERİ KAPSAMINDA DESTİNASYONLARDA MARKA KİMLİĞİ OLUŞTURMA SÜRECİ:KONYA ÖRNEĞİ ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme, 2002 - , Devam Ediyor
20. Taner Başpınar, " Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletme Performansına Etkileri ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İşletme, 2002 - 2006, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü2006 
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı20072012
Selçuk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüüğ2012 
Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü20142015
Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Dekanlığı2015 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler FakültesiDekan Yrd.27/02/200704/01/2012
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Kooperatifçilik A.B.D.Anabilim Dali Bşk.29/03/201029/03/2013
S.Ü. Kariyer Planlama Uygulama Ve Araştirma MerkeziMerkez Müd.18/01/201130/05/2014
S.Ü. RektörlükS.Ü. Senato Üyesi02/01/201202/01/2015
S.Ü. Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştirma MerkeziMerkez Müdür V.12/12/201218/08/2016
S.Ü. Akşehir Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.30/05/201410/06/2015
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat İşletme FakültesiDekan Vekili05/06/201522/07/2016
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Bankacilik Ve Sigortacilik BölümüBölüm Başkani17/06/201525/01/2017
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Sayisal Yöntemler A.B.D.Anabilim Dali Bşk.02/11/201502/11/2021
S.Ü. Araştirma Ve Uygulama Merkezleri KoordinatörlüğüKoordinatör10/04/201710/04/2020
S.Ü. RektörlükRektör Danişmani06/11/2018 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I
PAZARLAMA İLKELERİ
ULUSLARARASI PAZARLAMA