AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
HEMŞİRELİK
Bölüm Başkanı: Dr.Öğr.Üyesi Selma İNFAL KESİM

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Melike BAŞ

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Dr. Selma İNFAL KESİM

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Funda ÖZPULAT

Amacı: Alanında uzman, mesleki yeterliliğe ve liderlik özelliğine sahip hemşireler yetiştirmek.

Vizyon: Bilimsel özgürlüğe inanan, güvenilir, üst düzey hemşirelik bilgi ve becerisi ile donanımlı, sürekli gelişen, hızlı büyüyen ve gelişen sağlık sektöründe tercih edilen hemşireler yetiştirerek toplumun sağlık düzeyini yükseltmektir.

Misyon: İnsan haklarına ve etik değerlere önem veren, eleştirel, özgür ve bilimsel düşünebilen, etkili iletişim, problem çözme ve araştırma becerisine sahip, nitelikli, hümanist, çevresine önderlik edebilecek yapıda, geniş bir dünya görüşüne, çağdaş düzeyde düşünce yeteneğine sahip, profesyonel prensip ve felsefeyi anlayan, insan ve hasta haklarına saygılı, ailenin, toplumun sağlığını koruyan geliştiren, profesyonel hemşirelik bakımı veren, mesleki performansları nedeni ile tercih edilen meslek üyeleri yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Akşehir Sağlık Yüksekokulu Bakanlar Kurulunun 02.11.1996 Tarih ve 22805 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kararı gereğince Selçuk Üniversitesi bünyesinde kurulması kabul edilmiş olan, ancak fiziki şartların eksikliği nedeniyle daha önce açılamamış olan Akşehir Sağlık Yüksekokulunun Eğitim Öğretime başlaması için gerekli şartlar 2006-2007 Eğitim Öğretim döneminde sağlanmıştır. Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünün Akşehir Sağlık Yüksekokulunda faaliyete geçilmesi, bünyesinde Hemşirelik Bölümü açılması, 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında 40 öğrenci alınması 13/04/2006 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/h maddesi ile 2809 sayılı kanunun 6. maddesi uyarınca, söz konusu teklif kabul görülmüştür. 2006-2007 eğitim-öğretim yılında Hemşirelik Programı 41 öğrenci alarak 4 yıllık eğitimi içeren Lisans eğitimine başlamıştır. Hemşirelik bölümü için şu an itibari ile toplam 5 derslik, 1 beceri laboratuarı ve okulumuzun 1 bilgisayar laboratuarı, 1 anatomi laboratuarı olup öğrencilere teorik ve uygulamalı eğitim imkanları sunulmaktadır. Yüksekokul Öğrenim programı, öğrencilerin bütüncül ve hümanistik felsefeye sahip, etkili iletişim kurabilen, ekip çalışmasına uyumlu, sürekli kaliteyi iyileştirmek için değişim yaratabilen ya da değişime ayak uydurabilen, yeni bilgilere ulaşan, girişken hemşireler olarak yetişmesini sağlayıcı özelliktedir. Öğrenim programında, öğrencilerin sağlığı geliştirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici bakımı öğrenmelerini sağlayıcı temel hemşirelik derslerinin yanı sıra temel tıp dersleri ve sosyal bilim dersleri yer almaktadır. Müzik, drama, resim, beden eğitimi ve Türk Süsleme Sanatı gibi sanat derslerinden oluşan alan dışı seçmeli dersler ile öğrencilerin algılarının ve insanı anlama yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrenciler yaz stajı yapmakta ve klinik uygulamalar ile birlikte çalışma yaşamına hazırlanmaktadır. Öğrenci, ilgisi doğrultusunda seçtiği alan içi seçmeli derslerin klinikte uygulama yapma imkanı bulmakta ve böylece mezuniyet sonrası çalışmak isteyeceği alanla ilgili gelişimi desteklenmektedir. Vizyon: Bilimsel özgürlüğe inanan, güvenilir, üst düzey hemşirelik bilgi ve becerisi ile donanımlı, sürekli gelişen, hızlı büyüyen ve gelişen sağlık sektöründe tercih edilen hemşireler yetiştirerek toplumun sağlık düzeyini yükseltmektir. Misyon: İnsan haklarına ve etik değerlere önem veren, eleştirel, özgür ve bilimsel düşünebilen, etkili iletişim, problem çözme ve araştırma becerisine sahip, nitelikli, hümanist, çevresine önderlik edebilecek yapıda, geniş bir dünya görüşüne, çağdaş düzeyde düşünce yeteneğine sahip, profesyonel prensip ve felsefeyi anlayan, insan ve hasta haklarına saygılı, ailenin, toplumun sağlığını koruyan geliştiren, profesyonel hemşirelik bakımı veren, mesleki performansları nedeni ile tercih edilen meslek üyeleri yetiştirmektir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Hemşirelik bölümü, lise ve dengi meslek liseleri çıkışlı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlarda bölüme girmeye hak kazanmış erkek ve kız öğrencilere hemşirelik mesleğinin eğitim öğretimini sağlamaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: T.C. Selçuk Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Selçuk Üniversitesinde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Mezuniyet Şartları: Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin lisans programından mezun olabilmeleri için toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü ve yaz stajlarını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav yapılır. Öğrenciler, daha önce aldıkları sınavların ya da yaptıkları çalışmaların dışında bir final sınavına tabi tutulurlar. Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb. gibi) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında ve ders programlarında belirtilir. Final sınavları, Yüsekokulumuz tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesine göre bir dersin başarı notu ara sınav notunun/ara sınav not ortalamasının %40ı ile dönem sonu/yılsonu veya bütünleme sınav notunun %60ı toplanarak hesaplanır. Mesleki Derslerin uygulamasında alınan not, yarıyıl sonu sınavının not ortalamasının %50sini oluşturur. Uygulama notunun değerlendirmeye alına bilmesi için en az 50 olması gerekir. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları ara sınav, final sınavı notları ile dönem içinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim elemanı tarafından verilir.

İstihdam Olanakları: Kamu ve özel sektörde görev yapabilirler. Kamu ve özel hastanelerde/sağlık kurum ve kuruluşlarında, sağlık yüksekokulları, hemşirelik yüksekokulları ve sağlık bilimleri fakültelerinde, aile ve toplum sağlığı merkezlerinde, ana-çocuk sağlığı merkezlerinde, okullarda, huzurevlerinde, çocuk yuvalarında çalışabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.