AKŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
HAKKINDA: Fakültemiz, 2010 yılında Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuştur. 2013-2014 öğretim yılında ilk öğrenciler alınmıştır....
MISYON: Evrensel nitelikte bilgi üreten öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek üniversite-sanayi-toplum işbirliğini sağlayarak, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır....
VIZYON: Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile uluslararası alanda tanınmış, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel sorunlara karşı duyarlı, milli ve evrensel değerlere saygılı, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, paydaşlarıyla işbirliğine önem veren, sürekli değişim göstererek kurumsallaşan bir fakülte olmaktır.... devamı için tıklayınız...