AKŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Atila KARAHAN

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Atila KARAHAN

Farabi Koordinatör: Dr. Öğretim Üyesi Emine ARSLAN

Mevlana Koordinatör: Dr. Öğretim Üyesi Emine ARSLAN

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Atila KARAHAN

Amacı: Uluslararası ulusal ve yerel düzeyde çağın gereklerine uygun işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik bilgi ve becerileriyle insan kaynağını yetiştirmektir.

Vizyon: Ülkemize ve insanlığa yararlı fikirler ve projeler üreterek bunları uygulayabilen, düşünce, görüş ve önerileriyle yenilikçi ve girişimci bir anlayışla çevresine katkıda bulunabilen ve öncelikle tercih edilen, yeteneği yetkinliğe dönüşmüş, donanımlı mezunlar yetiştirmek.

Misyon: Mükemmelliğe uygun olarak yenilikçi ve rekabetçi bir anlayışla Türkiye ve uluslar arası piyasada başarılı öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinir. Ayrıca, araştırmacı, görev bilincine ve sorumluluğuna sahip, daha iyiyi ve kaliteliyi araştıran, sanayi ve işletme arasındaki işbirliğine önem veren, ülkesine ve insanlığa faydalı bilimsel çalışmalar yapmayı hedefleyen, iş ahlakı ve toplumsal değerlere saygılı ve özgüvenli bireyler yetiştirmektir.

Program Dili: Programın dili Türkçedir.

Program Tanımı: İşletme bölümü bölüm öğrencilerine, işletmelerde lisans derecesi veren bir eğitim programıdır.İşletme bölümü küresel rekabette başarılı olabilmek için öncelikle yönetim bilimleri, ekonomi ve sosyal bilimlerin ilgili alanları ve diğer disiplinlerle ortaklaşa bir eğitimi amaçlar. İşletme bölümü lisans programı, öğrencilerin yeteneklerini keşfederek ülke ve iş hayatının kalkınması amacıyla bunları kullanmasını hedefler. Öğrencilerin sosyal yönden gelişimini destekleyerek etkili iletişim becerileriyle yenilikçi ve girişimci olarak iş hayatında başarılı olmalarını öncelikli amaçları arasında tutar. İşletme bölümü yenilikçi ve rekabetçi bir anlayışla, esnek bir yönetimle bölüm mezunlarının bölge ve dünya ile entegre bir şekilde donanımlı olarak lisansüstü çalışmalarını destekler.

Kabul ve Kayıt Koşulları: İşletme Bölümüne kayıt yaptırmak isteyen öğrencinin üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen sınavları başarmış olması şarttır. - Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuruda bulunması gerekir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Diğer lisans programlarında alınmış olan dersler, belgelendirilmeleri ve ders içeriklerinin uygunluk ve yeterlilik açısından programı yürüten Fakülte Yönetim Kurulu tarafından incelenmesi sonucunda kabul edilebilir.

Mezuniyet Şartları: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan 240 AKTSlik dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir tane vize ve bir tane final sınavı yapılmaktadır. Vize sınavının %40 ve final sınavının %60ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir.

İstihdam Olanakları: Programdan mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektörde çalışabilirler ve işletmelerin ve kar amacı gütmeyen örgütlerin birçok işlevsel bölümlerinde istihdam edilebilirler. Programın mezunlarından en etkin biçimde faydalanabilecek olan işlevsel bölümler muhasebe, iç denetim, finans, insan kaynakları yönetimi, iş geliştirme ve strateji, üretim planlaması, satın alma ve pazarlama bölümleri olacaktır. Mezunlar, aynı zamanda danışmanlık firmaları tarafından istihdam edilebilir ve ilgili alanlarda akademik kariyer yapabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci İşletme bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilirler.