AKŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Fatma Nur YORGANCILAR

Erasmus Koordinatör:

Farabi Koordinatör:

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör:

Amacı: Ekonomik konular hakkında bilgi üretmek ve paylaşmaktır.

Vizyon: Bilimsel faaliyetlerinin niteliği ve yürüttüğü öğretim programlarının kalitesi ile ayırt edilen bir kurum haline getirmektir.

Misyon: Öğrencilere günümüz dünya ve Türkiye ekonomisini tanımalarını ve anlamalarını sağlayacak, teorik olduğu kadar güncel tartışmalara da yer veren bir ekonomi eğitimi vermek hem fen bilimleri hem de diğer sosyal bilimlerle etkileşimi öne çıkaran, disiplinler arası bir araştırma felsefesiyle ekonomi biliminin sınırlarını zorlayan araştırmalar yapmak ve bölümün akademik birikimini toplumla paylaşmaktır.

Program Dili: TÜRKÇE

Program Tanımı: İktisadi ve toplumsal sorunlar ile ilişkili olarak bilinçli, eleştirel bir bakış açısına sahip, araştırmacı, etik değerleri gözeten ve iktisadi ve sosyal yaşamı irdeleyip, çözümleyip, değerlendirerek gelişmesine katkıda bulunan ve geleceğin oluşturulmasında etkin rol alacak olan bireyleri üniversiteler, araştırma ve eğitim merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, özel sektörde çalışmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Öğrencilerin programa yerleştirilme süreci, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Diğer lisans programlarında alınmış olan dersler, belgelendirilmeleri ve ders içeriklerinin uygunluk ve yeterlilik açısından programı yürüten Fakülte Yönetim Kurulu tarafından incelenmesi sonucunda kabul edilebilir.

Mezuniyet Şartları: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan 240 AKTSlik dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir tane vize ve bir tane final sınavı yapılmaktadır. Vize sınavının %40 ve final sınavının %60ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir

İstihdam Olanakları: İktisadi ve idari bilimler fakültesi İKTİSAT mezunları mali müşavirlik, dış ticaret uzmanlığı, halkla ilişkiler, sigortacılık, finans, borsa ve menkul kıymetler, ihracat ve ithalat alanlarında çalışabilmektedirler. Kaymakamlık, İdari yargı hâkimliği, Sayıştay denetçiliği, Bakanlıklarda, bakanlıklara bağlı ve ilgili kuruluşlarda uzmanlık, müfettişlik, denetmenlik, kontrolörlük yapabilmektedirler. Ayrıca medya, hastane yönetimleri, DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), ticaret ve sanayi odaları, yerel yönetimler, Vakıf, STK ve gönüllülük esasıyla çalışan kuruluşlar işletmecilerin çalışabilecekleri kurumlardan bazılarıdır.

Üst Derece Programlara Geçiş: Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.