AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK YÜKSEKOKULU
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Ayşe Cabi

Erasmus Koordinatör: -

Farabi Koordinatör: -

Mevlana Koordinatör: -

AKTS Koordinatör: -

Amacı: Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programının öncelikli amacı yolcuların bir noktadan diğerine emniyetli , güvenli ve konforlu bir şekilde zamanında ulaştırılmasını sağlamak için gerekli olan teknik ve sosyal eğitimlere hakim mesleğin gerektirdiği çeşitli niteliklere sahip profesyonel kabin memurları yetiştirmektir.

Vizyon: Piyasada en çok kabul gören önlisans programı olmak ve en nitelikli meslek elemanları yetiştirmek.

Misyon: Bölgemizde ve dünyada önde gelen sivil havacılık işletmelerinin ihtiyaç duyduğu, konusunda bilgili, lider ve dünyadaki sivil havacılık sektörünü takip eden pek çok beceri ve yeteneklerle donanımlı kabin ekibi adaylarını yetiştirmek ve mesleki alandaki yenilikleri takip edip uyum sağlamaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı, Bölgemizde ve dünyada önde gelen sivil havacılık işletmelerinin ihtiyaç duyduğu, konusunda bilgili, lider ve dünyadaki sivil havacılık sektörünü takip eden pek çok beceri ve yeteneklerle donanımlı kabin ekibi adaylarını yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adaylar lise ve dengi okul diplomasına sahip olmalı ve YÖKün ilgili mevzuatı doğrultusunda kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması:

Mezuniyet Şartları: İki yıl sonunda toplam 120 AKTSnin tamamlanması, mezuniyet ortalamasının en az 2.0 olması ve 30 iş günü zorunlu stajını tamamlaması gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin dönem başında internet üzerinden ders kaydı yapması ve genel sınava girebilmesi için teorik derslerin en az %70`i, uygulamalı derslerin ise en az %80ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve bir genel sınava tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notunun bir kısmına ödev, uygulama gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da eklenebilir) katkısı % 40, genel sınavın katkısı ise % 60 oranındadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri programından mezun olan öğrenciler, Havayolu Şirketlerinin Genel Müdürlükleri, Yurt içi ve Yurtdışı yolcu taşıyan Havayolu Şirketleri, Yabancı Havayolu Şirketleri, Sivil Havacılıkla ilgili her türlü firma ve şirketlerde çalışabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Önlisans eğitimini tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavına girerek ÖSYM tarafından belirlenmiş lisans programlarına başvurabilirler. Bunlar: Havacılık İşletmeciliği, Lojistik Yönetimi, Seyahat İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Lojistik.