AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: ÖĞR. GÖR. TUBA ÇÖLLÜ

Erasmus Koordinatör: a

Farabi Koordinatör: a

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: a

Amacı: İçinde bulunduğumuz çağda teknolojideki hızlı gelişmelerin beraberinde getirdiği birçok olumlu gelişme uzakların yakın olmasına ve dünyanın küçülmesine yol açmaktadır. Sürekli gelişen, değişen ve karmaşıklaşan dünyada her şey gibi Muhasebe bilimi de gelişmekte ve ilgi alanları genişlemektedir. Buda nitelikli muhasebe elemanlarına olan ihtiyacın artmasına sebep olmaktadır. Meslek Yüksek Okulumuzda Muhasebe ve Vergi Bölümünde muhasebe konusunda hizmet veren , kamu ve özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve finansman ile ilgili bölümlerinde, mali müşavirlik bürolarında istihdam edilmek üzere gerek teorik gerekse uygulama noktasında güncel bilgi ve teknolojilere ve yürürlükte bulunan mevzuata hakim ara elemanlar yetiştirilmek amaçlanmaktadır.

Vizyon: Muhasebe vergi uygulamaları alanında yenilikçi, rasyonel düşünebilen aldığı eğitimi iş hayatına uygulayabilen ve fark yaratan , donanımlı, öz güvenli ara elemanlar yetiştiren bir program olmak.

Misyon: İş hayatında mesleğin etik ilkelerini iyi bilen gelişen teknolojiye ve hızla artan bilgiye hakim nitelikli elemanlara olan ihtiyacı karşılamak.

Program Dili:

Program Tanımı: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında okuyan öğrenciler eğitimleri süresince muhasebe alanında yetiştirilecek olup Genel Muhasebe, Vergi uygulamaları, Maliyet Muhasebesi , Finansal yönetim ve Muhasebe paket programları gibi konularda eğitim alacaklardır.

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Önceki Öğrenmenin Tanınması:

Mezuniyet Şartları:

Ölçme ve Değerlendirme Esasları:

İstihdam Olanakları:

Üst Derece Programlara Geçiş: