AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Serhat SOYLU

Erasmus Koordinatör: Öğr.Gör. Dr. M. Burak CERAN

Farabi Koordinatör: Öğr.Gör. Hale AKİN

Mevlana Koordinatör: Öğr.Gör. Dr. M. Burak CERAN

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Serhat SOYLU

Amacı: Elektronik Teknolojisi alanında, sektörün ihtiyaçlarına yanıt veren, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gereken mesleki yetkinlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarının yetiştirmek.

Vizyon: Bilgi çağına hâkim, bilinir, görünür, öncü ve örnek bir elektronik teknolojisi ön lisans programı olmak.

Misyon: Günümüz teknoloji çağında elektronik teknolojisi programı bünyesinde, elektronik teknikeri unvanı ile özel mühendislik bürolarında, fabrika ve özel ve kamu kuruluşlarında elektronik alt yapısında üretim satış ve servislerinde çalışabilecek ara eleman yetiştirmek.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Elektronik Teknolojileri programında, Temel elektrik-elektronik prensipleri, D/A, A/D dönüşüm teknikleri, senkro-servo mekanizmalar, güç elektroniği, mikroelektronik uygulamalar, bilgisayar destekli tasarım, mekanik ve otomatik elektronik kontrolün esasları, konularında teorik bilgiler verilerek, bu bilgilerin pratik bilgilerle pekiştirilmesi hedeflenmektedir. Sistem analizi I ve II derslerinde yapılan projelerle mesleki derslerde gördükleri konular tatbiki olarak desteklenmektedir. Yapılan projelerle derslere olan ilginin artması ve sektöre ilişkin piyasa bilgisinin güncel kalması sağlanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YKS-Yükseköğretim Kurumları Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Yatay geçiş yapan öğrencilere burada gördükleri dersler ve kredilere göre geçiş yaptıkları diğer üniversitede muafiyet verilir.

Mezuniyet Şartları: Programın süresi 4 yarıyıl 2 yıldır. Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30+30 iş günü staj yapmış olmak zorunluluğu vardır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz. HARF NOTLARI VE KATSAYILARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR Puanlar Notlar Katsayılar 90-100 AA 4.00 85-89 BA 3.50 75-84 BB 3.00 70-74 CB 2.50 60-69 CC 2.00 55-59 DC 1.50 50-54 DD 1.00 40-49 FD 0.50 0-39 FF 0.00 - F 0.00 AA, BA, BB, CB, CC: Başarılı DC, DD: Öğrencinin dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılı, şartlı geçer değilse başarısız FD, FF: Başarısız F: Devamsızlık veya uygulamalardan başarısız olması nedeniyle final sınavına girme hakkı yok G: Geçer, Kredisiz derslerde başarılı K: Kalır, Kredisiz derslerde başarısız M: Muaf, Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezi yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen not. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri tekrar ederler. Şartlı geçer (DC, DD) notlar ile ilgili değerlendirme bütünleme sınavları sonrasında yapılır.

İstihdam Olanakları: Elektronik ve Haberleşme üzerine çalışan firmalar. Elektrik ve Elektronik Devre Üretim Merkezleri. Otomasyon Sistemleri Üzerine Çalışan Firmalar. Çeşitli kamu kurumları ve özel kuruluşlar.

Üst Derece Programlara Geçiş: Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler DGS(Dikey Geçiş Sınavı) Sınavına girerek başarı durumları ve puanlarına göre YÖKün ilgili mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen lisans programlarına geçiş yapabilirler.