AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Cengiz ÖZCAN

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Metehan ORTAKARPUZ

Farabi Koordinatör: Öğr.Gör.Hale AKİN

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Cengiz ÖZCAN

Amacı: Dünyada ve ülkemizde hızla artan bilgisayar teknolojileri konusunda işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip, değişen teknolojiye uyum sağlayıp kendini yenileyebilecek, bilgisayar donanım ve yazılımlarını iyi derecede bilen ve kullanabilen bilgisayar teknikerleri yetiştirmektir.

Vizyon: Bilgisayar Programcılığı, kendi alanında uluslararası standartlara uygun olarak toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek kalifiyeli teknik eleman yetiştirme vizyonuna sahiptir.

Misyon: Çeşitli yönetim, endüstri ve hizmet alanlarında sistem çözümleyicisi ve uygulama programcısı, bilgisayar donanımı ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda ve genellikle bilgi işlem merkezlerinde ise sistem programcısı olarak güncel bilgilere ve evrensel bakış açısına sahip, kültürel birikimi olan, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş mezunların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Bilgisayar Programcılığı programında 2 yıl süreli (4 yarıyıl) eğitim-öğretim verilmektedir. Her eğitim-öğretim yılı sonunda öğrenciler tarafından 6 haftalık Endüstriye Dayalı Eğitim (EDE) yapılmaktadır. Bu programda verilen eğitim, günümüz teknolojisine uygun, endüstrinin beklentilerine cevap verecek yeterlilik, esneklik ve çeşitliliğe sahiptir. İmkânlar dâhilinde ve bölgesel ihtiyaçlara göre her yarıyılda öğrencilere seçmeli dersler verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Kabul ve kayıt için Lise ve Dengi okul mezunu olmak ve YGS sınavında yeterli puanı almış olmak gereklidir. Meslek lisesi mezunu öğrencilerden gerekli koşulları sağlayanlar sınavsız geçiş hakkına sahiptir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Bilgisayar Programcılığı programında öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin ve kredisinin, bu programda verilen dersin içeriğine uygun olması ve yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Mezuniyet Şartları: Programın süresi 4 yarıyıldır (2 yıldır). Programın başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tamamını (120 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Ayrıca 30+30 iş günlük staj başarıyla tamamlanmalıdır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Öğretim elemanı aşağıdaki tabloda yer alan puan aralıklarını aşağıya çekebilir. Ancak bulunacak puanın aşağıdaki tablodaki harf karşılığının altındaki bir harfi başarı notu olarak belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz.

İstihdam Olanakları: Öğrenciler bilgisayar programı yazan ve geliştiren firmalarda, yazılım ve donanım şirketlerinde uzman olarak çalışabilecek yetkinliğe sahip olarak mezun olmaktadır. Bilgisayar firmalarının başta teknik servislerinde olmak üzere çeşitli bölümlerinde, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde bilgi işlem sorumlusu ya da uzman olarak çalışabileceklerdir. Ayrıca yazılım firmalarında programcı olarak çalışabilecekleri gibi ağ, donanım ve teknik altyapı veren ve web tasarımı yapan firmalarda da istihdam edilebileceklerdir. Bilgisayar programcılığı öğrencileri bilgisayar konusunda uzman olarak mezun olmaktadırlar.

Üst Derece Programlara Geçiş: Bilgisayar Programcılığı programında öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin ve kredisinin, bu programda verilen dersin içeriğine uygun olması ve yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.