HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
OKUTULAN DERSLER

 

S.Ü. H.F. ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 
2017-2018 ÖĞRETİM YILINDA OKUTULACAK DERSLER
ISCED ALAN KODU = 380     ALAN = HUKUK
1.Sınıf 1.Yarıyıl Ders Kodu ve Adı Öğretim Elemanı Z+S T U Ulusal Kredi AKTS 1.Sınıf 2.Yarıyıl Ders Kodu ve Adı Öğretim Elemanı Z+S T U Ulusal Kredi AKTS
7601102 Anayasa Hukuku   Z 3 0 3 6 7601204 Ceza Hukuku   Z 3 0 3 5
7601110 Klavye Kullanımı   Z 2 0 2 5 7601206 Medeni Usul Hukuku   Z 4 0 4 6
7601112 Türk Dili I   Z 2 0 2 2 7601207 Borçlar Hukuku   Z 2 0 2 4
7601113 Atatürk İlke ve İnk.Tarihi I   Z 2 0 2 2 7601210 Klavye Kullanımı   Z 2 0 2 5
7601114 Yabancı Dil I   Z 2 0 2 2 7601211 Türk Dili II   Z 2 0 2 2
7601120 Temel Hukuk   Z 2 0 2 6 7601212 Atatürk İlke ve İnk. Tarihi II   Z 2 0 2 2
7601122 Med.Huk. I (Bşlg. K. Ve Aile H.)        Z 3 0 3 7 7601213 Yabancı Dil II   Z 2 0 2 2
                7601220 Med. Huk. II (Eşy,.M.H)   Z 2 0 2 4
                               
    TOPLAM   16   16 30     TOPLAM   19   19 30
                               
2.Sınıf 3.Yarıyıl Ders Kodu ve Adı Öğretim Elemanı Z+S T U Ulusal Kredi AKTS 2.Sınıf 4.Yarıyıl Ders Kodu ve Adı Öğretim Elemanı Z+S T U Ulusal Kredi AKTS
7601302 Avukatlık ve Noterlik Hukuku   Z 3 0 3 5 7601409 İş Hukuku ve Yargısı   Z 2 0 2 4
7601303 Ticaret Hukuku   Z 3 0 3 4 7601411 Cezaevi İdr. Ve İnf. Bilg.   Z 3 0 3 5
7601304 Hukuk Dili ve Adli Yazışma   Z 2 0 2 3 7601413 UYAP II (Ulusal Yargı Ağı Projesi)               z 2 0 2 2
7601305 Ceza Usul Hkuku   Z 4 0 4 6 7601414 Kalem Mevzuatı   Z 3 0 3 5
7601311 Yargı Örgütü -Tebligat Hukuku   Z 3 0 3 4 7601415 İdare Hukuku ve İdari Yargı   Z 4 0 4 5
7601313 UYAP I (Ulusal Yargı Ağı Projesi)   Z 2 0 2 2 7601421 İflas Hukuku   Z 3 0 3 4
7601321 İcra  Hukuku   Z 4 0 4 6 7601423 Mali Mevzuat   Z 2 0 2 5
                               
    TOPLAM   21   21 30     TOPLAM   19   19 30
Not:   DANIŞMANLAR:               Okutululan Toplam,          
 I.  Öğrt ders kodları 7601 1.Sınıf N.Ö.:      Kredi: 75          
II.  Öğr. ders kodları 7602 1.Sınıf İ.Ö.:        Saat: 75          
    2.Sınıf N.Ö.:        ECTS (AKTS): 120          
    2.Sınıf İ.Ö.:                 
                   
HER ÖĞRENCİ, HER DÖNEM İÇİN 30 (AKTS) DERS KREDİSİ ALMAK DURUMUNDADIR.
                               
                               
Z : ZORUNLU  DERS                           AKTS: AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ