UYGULAMALI MATEMATİK ARAŞTIRMA MERKEZİ  

Hakkında: Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı bir birim olmak üzere 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunu'nun 2880 sayılı Kanun'la değişik 7 nci maddenin d/2 fıkrası uyarınca ve Yükseköğretim Kurulunun 17/11/1994 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03-04.04-2625-27879 sayılı kararı gereğince Uygulamalı Matematik Araştırma Merkezi kurulmuştur.

Vizyon: Uygulamalı matematik ve ona dayalı bilim dallarında ve bilgisayar yazılımları alanında bilime ve teknolojiye dönük, ülke kalkınmasına ve evrensel bilime katkıyı amaçlayan temel ve teknolojik-mühendislik problemlerinin çözümü açısından uygulamalı araştırmalar yapan bir birim olmak.

Misyon: Araştırma Merkezinin amacı, Üniversite içinde, dünyadaki en son teknik metodlarla matematik, fen, mühislik, sanayii alanlarında karşılaşılan problemlerin çözümü için gerekli bilgisayar diyalog sistemi kurmak, geliştirmek ve ülke eğitim düzeyini yükseltmek, ülke kalkınmasına yönelik araştırma, geliştirme ile ilgili çalışmalar yapmak.

 
Adres: Research Center of Applied Mathematics, Selçuk University Campus, 42003, Selcuklu-Konya/Turkey Phone: +90 332 223 25 56 +90 332 223 25 46 Fax: +90 332 241 06 04
Telefon: +903322233940   Faks: +903322410604
E-Posta: sjamselcuk.edu.tr