TURİZM FAKÜLTESİ  

Hakkında: Selçuk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak 05.09.2009 tarihinde 27340 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2009/15381 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında 97 öğrenci ile eğitim öğretime başlamıştır. 2013 Mart ayında Turizm Fakültesi olan okulumuzun eğitim süresi 4 yıl olup dersler teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Fakültemizde staj zorunludur. Fakültemizin temel amacı turizm sektörünün ihtiyacı olan Konaklama ve Seyahat işletmeciliği alanlarında yönetici düzeyinde nitelikli eleman yetiştirmek ülkemize ulusal ve uluslar arası alanda yönetici adayları kazandırmaktır. Yönetici düzeyinde elemanların yetişmesi için çağdaş turizm anlayışına göre müşterilerin her türlü gereksinimini karşılayabilmek, çok yönlü hizmet verebilmek amacı ile nelerin yapılması gerektiği konularında eğitim verilir. Fakültemizden mezun olacak öğrencilerimiz üniversitelerde yüksek lisans yapabilme, eğitimci veya kurumlarda araştırmacı olabilme imkanına sahiptir.

Vizyon: Turizm sektöründe yenilikçi, rekabetçi, girişimci meslek mensuplarını yetiştirmek turizm sektörüne yönelik bilimsel çalışma ve projelere öncü olmak küresel gelişmelere uygun eğitim programlarıyla turizm sektörü için referans/ekol/okul olmak.

Misyon: Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayabilecek insan kaynağı sağlamak Bilimsel araştırmalarla turizm boyutuyla toplumsal ve ekonomik gelişmeye katkı sağlamak Girişimci ve nitelikli turizm profesyonelleri yetiştirmek Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilebilirliği arttırmak. Lisans ve lisansüstü eğitimde kaliteyi arttıran uluslar arası akreditasyonu sağlayan saygın bir kurum olmak İlgili paydaşlarla yoğun bir etkileşim ve işbirliği üreterek, çok yönlü ve yaygın katmadeğer üretmek.

 
Adres: Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu/KONYA
Telefon: +903322234439   Faks: +903322417047
E-Posta: turizmfakultesi@selcuk.edu.tr