BOZKIR MESLEK YÜKSEKOKULU  

Hakkında: Yüksekokulumuz 1994-1995 Eğitim Öğretim yılında Harita Kadastro programı ile Bozkır Belediye'sinin geçici olarak verdiği binada eğitime başlamiş olup,1995-1996 Eğitim Öğretim yılında Elektrik proğramı açılmış,1998-1999 Eğitim Öğretim yılında da Bilgisayar proğramı açılmıstır. Bozkır Belediyesi tarafından verilen arazi üzerinde Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bina yapımı tamamlanarak, 2000-2001 Eğitim Öğretim yılında kendi binasında eğitime başlamiştır.2004 yılı itibariyle Harita Programı, Hadim Meslek Yüksekokuluna kaydırılmıştır. Mimari Restorasyon bölümü açılmış olup 2013-2014 eğitim öğretim yılında bölümümüze öğrenci alınması planlanmaktadır.

Vizyon: Bilim ve teknolojiden, sosyal ve kültürel faaliyetlere birçok konuda üst düzey eğitimi uygulayan ve sürekli geliştirmeye çalışan, Türkiye Cumhuriyetine ve Kurumlarına sahip çıkan mevcut bir eğitim kadrosunu aktif ve sürekli değişmeye hazır halde tutmak, Dünya standartlarında, modern eğitim-öğretim tekniklerinin uygulanabileceği, alet ve ekipman bakımından donanımlı laboratuarlar ve derslikler, sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılanabileceği, yemekhane, spor tesisleri, rekreasyon alanı, okuma salonu, tiyatro salonu, gibi çağdaş bir eğitimin gerektirdiği alt yapıyı sürekli ve değişim halinde tutmak, Sektörün ihtiyaç duyduğu konularda uygulamaya dönük yeterli bilgilerle donatılmış, girişimci, geleceği gören ve hayat boyu öğrenmeyi bir yaşam felsefi olarak kabul etmiş, görev bilinci yüksek teknik elemanlar yetiştirmek, Türkiye'nin teknik eleman ihtiyacına cevap verebilmenin yanı sıra, iş ilişkilerini uluslararası düzeylere taşıyabilecek meslek sahiplerini ülke ve kendi geleceklerine hazırlamaktır.

Misyon: Eğitim ve öğretimde, bilim ve teknolojide, ülke ekonomisine katkıda, araştırma, geliştirme ve değişimde ulusal ve uluslararası ilkleri hedefleyen Selçuk Üniversitesinin Bozkır Meslek Yüksekokulu olarak, Türkiye Cumhuriyeti geleceğinin teminatı gençlerini yetiştiren bir öğretim kurumu onuruyla araştırmacı, sorgulayıcı, çözümleyici, yaşam boyu eğitim ve gelişmeyi kabul etmiş bir mesleki anlayışla, sektörün ihtiyaç duyduğu uygulamaya dönük yeterli bilgileri vererek, hızla gelişen teknolojiye uyum sağlayan, müşteri odaklı, karar verebilen, sorumluluk alarak yaratıcı düşünen, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, vatanını seven, insani değerlere saygılı meslek sahibi bireyler yetiştirmeyi görev kabul ediyoruz.

 
Adres: Yukarı mahalle, sazlı yolu 42630 Bozkır
Telefon: +903324261444   Faks: +903324261444
E-Posta: bozkir selcuk.edu.tr