ÇOCUK GELİŞİMİ - Dersler Bilgileri  

 
Dersin Adı:   Çocukluk Döneminde Beden Eğitimi ve Oyun    
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS (ECTS)
4 2006405 2/2 3


Dersin Düzeyi : Lisans
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi : Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü : Öğr.Gör.Şerife AYHAN
Koordinatör e-mail: : srfyhn gmail.com
Öğretim Elemanı :
Öğr.Gör.Şerife AYHAN , Öğr. Gör. Suna DOĞRUER
Yardımcı Öğretim Elemanları: :
Arş.Gör.Ayşegül SARIKAYA
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin hareket gelişimi ve beden eğitimiyle ilgili temel kavramları anlayarak uygun bireysel ve grup etkinlikleri tasarlayabilmelerine yardımcı olmak ayrıca, öğrencileri hareket ve oyun eğitiminde güvenlik kuralları hakkında bilinçlendirmektedir.

Temel Bil.Mühendislik Bil.Sosyal Bil.Eğitim Bil.Sanat Bil.Sağlık Bil.Tarım Bil.
000400600

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
1.Fiziksel etkinliklerin çocuk gelişimindeki olumlu etkilerinin farkına varır
2.Farklı oyun türlerine uygun etkinlik düzenler.
3. Oyun ile ilgili temel kavramları açıklar.
4.Farklı yaş ve özellikteki çocuklara yönelik planladığı oyun merkezli gelişimsel etkinlikleri uygular.
5. Oyun materyallerinin önemini ve özelliklerini açıklar.
6.Çocuk gelişimine ilişkin sorunların çözümünde oyunu kullanır.
7.Farklı yaş gruplarına göre oyun materyallerini sınıflandırır

DERSİN YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü- görsel anlatım, soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası, grup çalışması
DERSİN HAFTALARA GÖRE İÇERİKLERİ
HaftaDers İçeriğiDers Kaynağı
1Erken çocukluk döneminde hareket eğitimi ve oyun öğretimine genel bakış Kale, R. (2003). Okul Öncesi dönemde Beden Eğitimi ve Oyun. İstanbul. Nobel Yayınları.
2Fiziksel etkinliklerin çocuk gelişiminde rolüKale, R. (2003). Okul Öncesi dönemde Beden Eğitimi ve Oyun. İstanbul. Nobel Yayınları.
3Çocukların hareket gelişimi ve beden eğitiminde temel kavramlar: insan hareketini anlama, temel hareket becerilerinin sınıflandırılmasıKale, R. (2003). Okul Öncesi dönemde Beden Eğitimi ve Oyun. İstanbul. Nobel Yayınları.
4Temel hareket becerilerinin sınıflandırılışına uygun bireysel ve grup etkinlikleriKale, R. (2003). Okul Öncesi dönemde Beden Eğitimi ve Oyun. İstanbul. Nobel Yayınları.
5Antrenman oyunları (motor özellikleri geliştirici, dayanıklılık, sürat gerektiren oyunlar)Kale, R. (2003). Okul Öncesi dönemde Beden Eğitimi ve Oyun. İstanbul. Nobel Yayınları.
6Antrenman oyunları (koordinasyon, kuvvet, esneklik gerektiren oyunlar)Kale, R. (2003). Okul Öncesi dönemde Beden Eğitimi ve Oyun. İstanbul. Nobel Yayınları.
7Bedensel etkinliklerle ilgili araç-gereç ve malzeme bilgisi ve kullanımıKale, R. (2003). Okul Öncesi dönemde Beden Eğitimi ve Oyun. İstanbul. Nobel Yayınları.
8Araçlı oyunlar (ip, top, çember, kurdele vs.)Sevinç, M. (2004). Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitiminde Oyun. İstanbul. Morpa Yayınevi
9Sınıf oyunları (eğitsel oyunlar, dikkat geliştirici, duyuları geliştirici, küçük kasları geliştirici oyunlar)Sevinç, M. (2004). Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitiminde Oyun. İstanbul. Morpa Yayınevi
10Ritmik etkinlikler ve müzikli oyunlar (rondlar)Sevinç, M. (2004). Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitiminde Oyun. İstanbul. Morpa Yayınevi
11VizeKale, R. (2003). Okul Öncesi dönemde Beden Eğitimi ve Oyun. İstanbul. Nobel Yayınları. Sevinç, M. (2004). Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitiminde Oyun. İstanbul. Morpa Yayınevi
12Erken çocukluk döneminde beden eğitimi etkinliğinde yaptırılabilecek hareketlerSevinç, M. (2004). Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitiminde Oyun. İstanbul. Morpa Yayınevi
13Çocuklara hareket öğretilmesinde dikkat edilmesi gereken konular ve güvenlikSevinç, M. (2004). Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitiminde Oyun. İstanbul. Morpa Yayınevi
14Hareket eğitimi ve oyun öğretimi ile ilgili uygulamalı etkinlik örnekleriSevinç, M. (2004). Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitiminde Oyun. İstanbul. Morpa Yayınevi
15FinalKale, R. (2003). Okul Öncesi dönemde Beden Eğitimi ve Oyun. İstanbul. Nobel Yayınları. Sevinç, M. (2004). Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitiminde Oyun. İstanbul. Morpa Yayınevi

DERS NOTU VE KAYNAĞI
Ders Notu   -
Ders Kaynağı   And, M. (2003). Oyun ve Bügü: Türk Kültüründe Oyun Kavramı. İstanbul. Yapı Kredi Yayınları. Kale, R. (2003). Okul Öncesi dönemde Beden Eğitimi ve Oyun. İstanbul. Nobel Yayınları. Sevinç, M. (2004). Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitiminde Oyun. İstanbul. Morpa Yayınevi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
    Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Sınav : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40    
Final   - - 1 60

AKTS (ECTS) İŞ YÜKÜ TABLOSU
    Sayı Süre
Ders Süresi : 15 4
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi : 4 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 1
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 12
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ :   3

Ders Öğrenim Çıktısı İle Program Çıktılarının İlişkisi
DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20

Adres: Ardıçlı Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi Alaeddin Keykubat Kampüsü 299/1 Selçuklu/KONYA
Telefon: +903322233521   Faks: +903322400056
E-Posta: sbf selcuk.edu.tr