EBELİK  

 
 Adı Soyadı: ÖĞR.GÖR. SEYHAN ÇANKAYA
Fakülte Adı:  SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ
Ana Bilim Dalı:  EBELİK
E-Mail :  seyhancankaya@selcuk.edu.tr
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Konya Hüyük Devlet Hastanesi20052011
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi2011 

  Akademik Yayınlar:

1. Osman Sulak ¹, Seyhan Çankaya ¹, Gülnur Özgüner ¹, Orhan Baş ², Önder Şahin ³, Ahmet Songur ² (Ulusal tebliğ-özet). Diazinon''''a Maruz Kalan Gebe Ratların Yenidoğan Yavrularının Akciğer Dokusunda Oluşan Morfolojik Değişiklikler ve Bu Değişikliklere Kafeik Asit Fenetil Ester(CAPE)''''in Etkisi. 12. Ulusal Anatomi kongresi, Mersin 2008.
2. Sulak O, Çankaya S, Özgüner G, Baş O, Şahin Ö, Songur A. Gebelik Esnasında Diazinon''''a Maruz Kalan Ratların Yenidoğan Yavrularının Akciğer Dokusunda Oluşan Morfolojik Değişiklikler ve Bu Değişikliklere Kafeik Asit Fenetil Ester''''in Etkisinin Araştırılması. SDÜ Tıp Fak Derg 2011 18(1):6-11.
3. Çankaya S, Değerli NO. (Ulusaltebliğ-özet). Kadına Yönelik Şiddet, Töre ve Namus Kavramı. 3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Poster Bildiri, 11-13 Nisan,İnönü Üniversitesi, Malatya, 2012.
4. Cankaya S, Ege E. (Uluslararasıtebliğ-özet). The Relationship Between Genital Hygiene Behaviors and Vaginal Infections in 15-49 Year Old Married Women. The World Congress on Building Consensus in Gynecology, Infertility and Perinatalogy, Poster Display, 3-6 May, Barcelona/Spain, 2012.
5. Çankaya S, Yılmaz SD. (Ulusal Tebliğ-Özet). Gebelikte Görülen Genital Enfeksiyonların Kadın Sağlığı Açısından Önemi. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Doğum Kongresi, Poster Bildiri, 20-22 Eylül İstanbul. Maltepe Tıp Dergisi 20124(4):12.
6. Alan H, Çankaya S. (Ulusal Tebliğ-Özet). Konya da bir hastanenin jinekoloji ve perineatoloji servislerinde yatan hastaların hasta hakları konusundaki bilgi durumları. 12. Ulusal hemşirelik öğrencileri kongresi, Poster Bildiri, 19-21 Nisan,Konya, 2013.
7. Kodaz ND, Alan H, Çankaya S, Öcal Z, Kayacık S, Oflaz T, Kirez D, Ceylan C, Demir G, Arslan E, Kayacan E. (Ulusal tebliğ-özet). Ebelik 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Mesleği Tercih Etme Nedenleri, Meslek Hakkındaki Bilgi ve Beklentileri. 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Poster Bildiri, 2-4 Mayıs,Samsun, 2013.
8. Cankaya S, Yılmaz SD, Kodaz ND, Can R. (Uluslararası tebliğ-özet). Correlatıon Between Mothers Postpartum Depressıon and Maternal Attachment. 17th International Congress of The International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology (ISPOG), Oral Display, 22-25.Mayıs, Berlin/Germany, 2013.
9. Can R,  Yılmaz SD, Cankaya S, Kodaz ND.(Uluslararası tebliğ-özet). Problems Experinced During Pregnancy and Their Effect Upon Quality of Life. 17th International Congress of The International Society of Psychosomatic Obstetricsand Gynaecology (ISPOG), Oral Display, 22-25. Mayıs, Berlin/Germany, 2013.
10. Kodaz ND, Yılmaz SD, Can R, Cankaya S, Görkemli H. (Uluslararası tebliğ-özet). Depression, Social Support and Coping Strategies in İnfertilite Women. 17th International Congress of The International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology (ISPOG), Oral Display, 22-25. Mayıs, Berlin/Germany, 2013.

  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
ANNE VE YENİDOĞAN SAĞLIĞI
EBELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR
UYGULAMALI ARAŞTIRMA-I
UYGULAMALI ARAŞTIRMA-II
 
Adres: Ardıçlı Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi Alaeddin Keykubat Kampüsü 299/1 Selçuklu/KONYA
Telefon: +903322233521   Faks: +903322400056
E-Posta: sbf@selcuk.edu.tr