SANAT TARİHİ  

 
 Adı Soyadı: PROF.DR. REMZİ DURAN
Fakülte Adı:  EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ TÜRK VE İSLAM SANATLARI TARİHİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  TÜRK VE İSLAM SANATLARI TARİHİ
E-Mail :  rduran selcuk.edu.tr
Telefon : 332 3226707
Adres :
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Dokuz Eylül Üniversitesi19861996
Ege Üniversitesi19961998
Selçuk Üniversitesi1998 

  Akademik Yayınlar:
1. Remzi DURAN-Gülay APA-Mustafa ÇETİNASLAN-Tolga BOZKURT, " Konya'daki Geç Dönem Osmanlı Yapıları ", İpek Yolu-Konya Kitabı , 9, , 235-264, 235-264,( Kurum Dergisi )
2. Remzi DURAN- Ali BAŞ- Ruhi ÖZCAN, " Doğanhisar'ın Tarihi Su Değirmenleri ", I.Ulusal Doğanhisar Ve Çevresi Tarih, Kültür Ve Turizm Sempozyumu 5 - 7 Ekim 2012 Konya, , , , 2013,( Diğer )
3. Remzi DURAN-Ali BAŞ-Ruhi ÖZCAN, " Beyşehir Çevresindeki Tarihi Köprüler ", Bildiri Kitapçığı, , , 309-318, 2012,( Diğer )
4. Remzi DURAN-Ali BAŞ-Ruhi ÖZCAN, " Beyşehir Çevresindeki Dolaplı Su Değirmenleri ", Uluslar arası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 19-21 Ekim 2011,Eskişehir , , , 139-154, 2012,( Diğer )
5. REMZİ DURAN, " MENTEŞEOĞULLARININ GÜNÜMÜZE ARMAĞANI: AHMET GAZİ CAMİSİ ", AYDIN KÜLTÜR VE TURİZM DERGİSİ, 3, , 18-24, 2011,( Kurum Dergisi )
6. Remzi DURAN-Ali BAŞ-Ruhi ÖZCAN, " Konya-Meram İlçesi Tarihi Su Değirmenleri ", XIV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu 20-22 Ekim 2010, , , 95-114, 2011,( Diğer )
7. Remzi DURAN-Ali BAŞ-Ruhi ÖZCAN, " Konya-Selçuklu İlçesi Tarihi Köprüleri ", XIV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu 20-22 Ekim 2010, , , 201-214, 2011,( Diğer )
8. Remzi DURAN, " Tarihi Konya Köprüleri (Meram İlçesi) ", Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Sempozyumu- 15-17 Ekim 2008, , , 154-165, 2010,( Diğer )
9. Remzi DURAN, " Altunapa Hanı ", Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları, , , 77-88, 2007,( Diğer )
10. Remzi DURAN, " Osmanlı Dönemi Konya Yapılarında Madeni Pencere Şebekeleri ", İpek Yolu Konya Kitabı X (Uluslar Arası Türk Sanatı Ve Arkeolojısı Sempozyumu, Rüçhan Arık-M.Oluş Arıka Armağanı 25-27 Nısan 2007), , , 291-312, 2007,( Diğer )
11. Remzi DURAN, " Konya Alaeddin Camisi Kitabeleri ", Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, , , 23-29, 2006,( Diğer )
12. Remzi DURAN, " Ortaçağ Türk Mimarisinin Önemli Bir Eseri : Eski Çine Ahmed Gazi Camii ", S.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, , 493-506, 2003,( Üniversite Dersgisi )
13. Remzi DURAN, " Türk Süsleme Sanatlarındaki Motif Ve Kompozisyanların Kültürel Kaynakları:Mitler Ve Destanlar Üzerine ", S.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, , 151-168, 2002,( Üniversite Dersgisi )
14. Remzi DURAN, " Osmanlı Devri Mimarlık Abidelerinde Tezyini Unsur Olarak Nevruz Çiçeği Motifi ", XIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 4-8 Ekim 1999, , , 1247-1254, 2002,( Diğer )
15. Remzi DURAN-Ali BAŞ, " Karaman Çevresi Yüzey Araştırmaları (Köprüler) ", VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu (8-10 Nisan 2002), , , 137-161, 2002,( Diğer )
16. Remzi DURAN, " Menteşe Oğulları Beyliği Mimarisi ", Türkler, 8, , 133-142, 2002,( Diğer )
17. Remzi DURAN, " Balat-İlyas Bey Külliyesi'nin Medrese Binası Üzerine Bazı Değerlendirmeler ", S.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, , 136-150, 2002,( Üniversite Dersgisi )
18. Remzi DURAN-Ali BAŞ, " Çumra'da Türk Dönemi Sosyal Yapıları ", I. Uluslar Arası Çatalhöyük'ten Günümüze Çumra Kongresi (15-16 Eylül 2000), , , 71-91, 2001,( Diğer )
19. Remzi DURAN, " Selçuklu Yapılarında Tuğla Geleneğinde Taş Duvar Kaplaması Örneği Olarak Konya Kalenderhane Türbesi ", I.Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi, Bildiriler, , , 263-268, 2001,( Diğer )
20. Remzi DURAN, " Mimari Eserleri, Sikkeleri ve Arşiv Belgeleriyle Menteşeoğulları Tarihine Yeni Bir Bakış ", Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu Armağanı-Sanat Yazıları, , , 221-246, 2001,( Diğer )
21. , " Çumra'da Türk Dönemi Dini Mimarlık Eserleri ", I. Uluslar Arası Çatalhöyük'ten Günümüze Çumra Kongresi (15-16 Eylül 2000), , , 93-125, 2001,( Diğer )
22. Remzi DURAN, " Selâtin Camilerindeki Avlu Sütunlarının Madeni Bileziklerine Hakkedilmiş Yazılar Üzerine ", Üniversite Dergisi, 10, , 135-140, 1999,( Üniversite Dersgisi )
23. Remzi DURAN, " Turgut (Leyne) İlyas Bey Camii ", Prof. Dr. İsmail Aka Armağanı, , , 122-134, 1999,( Diğer )
24. Remzi DURAN, " Türk Süsleme Sanatlarının Ortak Motifi 'Nevruz Çiçeği' ", E. Ü. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 2, , 125-173, 1998,( Üniversite Dersgisi )
25. Remzi DURAN-Turan GÖKÇE, " Ayasuluğ Kitabeleri ", Birinci Uluslararası Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu (From Past to Present First Internatıonal Symposiom Selçuk) (4-6 Eylül 1997), , , 367-374, 1997,( Diğer )
26. Remzi DURAN, " Yok Olmaya Yüz Tutmuş Maddi Kültür Varlıklarımız Vakıf Eserler ", Manisa Dergisi, 13, , 31-35, 1997,( Kurum Dergisi )
27. Remzi DURAN, " Menteşeoğlu Umur Bey ", I. Uluslararası Türk Tarihi ve Edebiyatı Kongresi, , , 76-84, 1996,( Üniversite Dersgisi )
28. Remzi DURAN, " Menemen'de Dini Mimari ", Türk Kültüründe Menemen Sempozyumu, 8 Eylül 1995, Taşhan-Menemen, , , 49-69, 1996,( Diğer )
29. Remzi DURAN, " Seki-Eşref Paşa Türbesi ", E. Ü. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 1, , 117-122, 1996,( Kurum Dergisi )
30. Remzi DURAN, " Milas-Şenköy-Şeyh Bedrettin Türbesi ", D.E.Ü. Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 8, , 413-429, 1994,( Üniversite Dersgisi )
31. Remzi DURAN, " Seki-Tekke Camii ve Tekke Sanatı Ile Ilişkisi Üzerine ", D.E.Ü. Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 7, , 323-349, 1992,( Üniversite Dersgisi )
32. Remzi DURAN, " Konya-Ermenek'de Terkedilmiş XIX. Yüzyıl Mescitleri ", D.E.Ü. Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 5, , 399-425, 1989,( Üniversite Dersgisi )
33. Remzi DURAN, " Konya-Sarayönü'nde Üç Ahşap Cami ", Vakıflar Dergisi, 20, , 39-47, 1988,( Kurum Dergisi )


  Yönetilen Tezler
1. Hacer Kara, " Konya Mevlâna Müzesi Müzelik Eserler Bölümünde Bulunan Osmanlı Dönemi Kitaplarında Ciltler. ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Türk ve İslam Sanatlar Anabilim Dalı, 2012 - , Devam Ediyor
2. İlknur Kosal, " Türk Sanatında Aslan ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Türk ve İslam Sanatlar Anabilim Dalı, 2012 - , Devam Ediyor
3. Nurhan Özkan, " Türk Sanatında Nar Motifi ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Türk ve İslam Sanatlar Anabilim Dalı, 2012 - , Devam Ediyor
4. Ceylan Yaman, " İstanbul Selatin Camilerinde Müezzin Mahfiilleri ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Türk ve İslam Sanatlar Anabilim Dalı, 2011 - , Devam Ediyor
5. Demet Akkılıç, " Konya-Beyşehir İlçesi Bayavşar Kasabası'nın Yerleşim Dokusunun Tarihsel Gelişimi ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Türk ve İslam Sanatlar Anabilim Dalı, 2009 - , Devam Ediyor
6. Mustafa Çetinaslan, " Osmanlı Camilerinde Hünkar Mahfilleri ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Türk ve İslam Sanatlar Anabilim Dalı, 2007 - 2012, Tamamlandı
7. Hacer Kara, " Konya, Hadim-Taşkent Türk Devri Yapıları ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Türk ve İslam Sanatlar Anabilim Dalı, 2004 - 2006, Tamamlandı
8. Gülay Apa, " Osmanlı Selatin Cami Minberleri ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Türk ve İslam Sanatlar Anabilim Dalı, 2004 - 2007, Tamamlandı
9. Tolga Bozkurt, " Osmanlı Selatin Cami Mirapları ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Türk ve İslam Sanatlar Anabilim Dalı, 2004 - 2007, Tamamlandı
10. Mustafa Çetinaslan, " Konya Osmanlı Camilerinde Mahfiller ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Türk ve İslam Sanatlar Anabilim Dalı, 2003 - 2005, Tamamlandı
11. Tolga Bozkurt, " Beypazarı Türk Devri Yapıları ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Türk ve İslam Sanatları Ana Bilim Dalı, 2000 - 2002, Tamamlandı
12. Celil Arslan, " Elazığ Türk Devri Yapıları ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı, 2000 - 2003, Tamamlandı
13. Gülay Apa, " Konya,Ereğli'deki Türk Dönemi Yapıları ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Türk ve İslam Sanatları Ana Bilim Dalı, 1998 - 2000, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
E.Ü. Türk Dünyası Araştırmaları Ensitüsü Müdür Yardımcısı19961998
S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı19992002
S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü20022003
S.Ü EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ GENEL SANAT TARİHİ A.B.D 2009 
S.Ü. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı2011 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Sosyal Bilimler EnstitüsüEnstitü Müd. Yrd.25/01/199904/04/2002
S.Ü. Sosyal Bilimler EnstitüsüEnstitü Müd.04/04/200215/12/2003
S.Ü. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Genel Sanat Tarihi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.09/10/2009 
S.Ü. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi BölümüBölüm Başkani14/03/201106/03/2013

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
ARAŞTIMA PROJESİ II.
ARAŞTIRMA PROJESİ I.
ARAŞTIRMA PROJESİ I.
ARAŞTIRMA PROJESİ II.
ERKAN İSLAM SANATI II
ERKEN İSLAM SANATI I
ERKEN İSLAM SANATI II
GEÇ DÖNEM OSMANLI MİMARİSİ I
GEÇ DÖNEM OSMANLI MİMARİSİ II
GEÇ DÖNEM OSMANLI MİMARİSİ (SEÇ) II
MEZUNİYET ÇALIŞMASI I
MEZUNİYET ÇALIŞMASI II
TÜRK KÜLTÜRÜ VE MİTOLOJİSİ I
TÜRK KÜLTÜRÜ VE MİTOLOJİSİ II
 
Adres: Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Ardıçlı Mahallesi/ Selçuklu/ KONYA
Telefon: +903322410107   Faks: +903322410106
E-Posta: edebiyat selcuk.edu.tr