GRAFİK  

 
 Adı Soyadı: YRD.DOÇ.DR. SEMİH BÜYÜKKOL
Fakülte Adı:  GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GRAFİK BÖLÜMÜ GRAFİK. A.S.D
Ana Bilim Dalı:  GRAFİK.
E-Mail :  sbuyukkol@selcuk.edu tr
Telefon : 03322234645
Adres : Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü A.Keykubat Yerleşkesi Selçuklu KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Konya Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi19992003
Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi20032006
Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü20062010
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi2010 

  Akademik Yayınlar:

1. Arda, Zuhal., Büyükkol, Semih ve Şahin, Hikmet  (2013). İlkçağdan Modernizme Bilim & Sanat& Felsefe Buluşmaları. Iconte, 4th.INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS,PROGRAM & PAPER ABSTRACTS, 25-27 April 2013, 171, Antalya-TÜRKİYE.

2. Büyükkol,Semih (2012). Postmodern Sürece Klasisizmin Yansımaları: Klsasisizm DönemineAit Resimlerin Postmodern Yorumları. İdilSanat ve Dil Dergisi, Cilt 1, (5), 169-188.

3. Büyükkol,Semih (2011). Ailevi Sorunlu Çocukların Psikolojik Tanısında Resmin Rolü: BoşanmışAile Çocuklarının Resimlerindeki Görsel Ögelerin Anlamları Üzerine Bir AnalizÇalışması. Sosyal Bilimler AraştırmaDergisi SBArD, (18), 153-162.

4. Arda, Zuhal., Çoban, İbrahim ve Büyükkol, Semih(2011). Kendi Sürgününde Bir Kadın Ressam, Hale Asaf. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 1. Cilt, 190-194.


Ulusal Kitap Yazarlığı

Karoğlu, Alaybey., Arda, Zuhal.,Büyükkol, Semih ve Şahin, Hikmet (2006). Estetik(1. Baskı). Ankara: Evren Yayıncılık.


Uluslararası Jürili / Küratörlü EtkinliklereKarma/Grup/Kişisel Olarak Kabul edilmek

V.Uluslar arası Türk Kültürü ile Sanatları Kongresi-Sanat Etkinlikleri Sergisi,09-13 Mayıs 2011, Madrid-İSPANYA

1.International Art Symposium Sergisi 17-21 Ekim 2011, Gazi Üniversitesi,Ankara-TÜRKİYE

IFASUluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu Sergisi, 20-22 Ekim 2011, Konya-TÜRKİYE

II.,,Vova”-Mini Art Sergisi, 2011, MACARİSTAN


Uluslararası Etkinliklere Karma/Grup/KişiselOlarak Kabul Edilmek

KişiselResim Sergisi, La GalleriadellaTartaruga di Marco Pezzali sita in Roma 18September 2012 Roma – ITALY

GraficonPrintmaking International Graphic Arts Events – Uluslar arası Grafik SanatlarEtkinlikleri Sergisi, KONYA 2012, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi,Konya-TÜRKİYE

KıbrısTürklerinin Varlık Mücadelesi Resim Sergisi, 21 Aralık 2010, Yakın DoğuÜniversitesi, Lefkoşa-KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

 

Ulusal Etkinliklere Karma/Grup/Kişisel OlarakKabul Edilmek

Konyalı SanatçılarBuluşması ve Öğretim Elemanları Çalıştayı, 22-26 Nisan 2013

Konyalı SanatçılarBuluşması ve Öğretim Elemanları Çalıştay Sergisi, 26 Nisan 2013

Karma Resim Sergisi, Konya Sanat Merkezi Türe SanatGalerisi, KONYA,

23-30 Mayıs 2011

Karma Resim Sergisi, S.Ü.Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Erol Güngör Konferans Salonu SergiAlanı, KONYA, 25 Kasım 2011

”Ekim Geçidi 9-SAKARYA2010” Sergisi, Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, SAKARYA, 29 Ekim2010

87 / 87 Cumhuriyet Sergisi,S.Ü. Süleyman Demirel Kültür Merkezi Sanat Galerisi, KONYA, 28 Ekim 2010


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü13. Mad. Görev.23/12/201116/05/2013

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
GRAFİK DESEN-II
İLLÜSTRASYON-III
İLLÜSTRASYON-IV
SANAT FELSEFESİ
SANAT SOSYOLOJİSİ
TEMEL SANAT EĞİTİMİ II
TEMEL SANAT EĞİTİMİ-I
TEMEL TASARIM EĞİTİMİ
 
Adres: Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu/ KONYA
Telefon: +903322413057   Faks: +90322413028
E-Posta: gsf@selcuk.edu.tr